Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH XÚC TÁC DỊ THỂ

Được đăng lên bởi ducmanh-nguyen
Số trang: 315 trang   |   Lượt xem: 12037 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Hồ Sĩ Thoảng

GIÁO TRÌNH

XÚC TÁC DỊ THỂ

Giáo trình này trình bày những kiến thức cơ bản của lĩnh vực xúc tác dị
thể. Nội dung của giáo trình bao gồm những vấn đề lý thuyết của xúc tác dị
thể, những kiến giải về cơ chế của các phản ứng xẩy ra trên các chất xúc tác
rắn với sự tham gia của dịch chuyển điện tử và dịch chuyển proton để mở ra
con đường mới cho phản ứng có thể diễn biến với năng lượng hoạt hóa thấp
hơn con đường không có chất xúc tác thông qua sự hình thành các hợp chất
trung gian bề mặt. Trong giáo trình, ngoài hai chương đầu tiên trình bày một
cách cô đọng các quan điểm (lý thuyết) cơ bản về hấp phụ và xúc tác dị thể,
các chương tiếp theo trình bày khái quát mối tương quan giữa thực nghiệm và
lý thuyết đối với một số phản ứng có tầm quan trọng lớn trong công nghiệp và
đời sống như crackinh xúc tác, refominh xúc tác, oxi hóa ...là những phản ứng
xẩy ra trên các chất xúc tác kim loại, oxit kim loại chuyển tiếp và các axit rắn
(xúc tác axit). Giáo trình cũng đề cập đến những thành tựu mới nhất cũng như
hướng phát triển của các lĩnh vực nghiên cứu xúc tác dị thể, trong đó nhấn
mạnh lĩnh vực xúc tác nano (nanocatalysis) như là một sự tiếp diễn và phát
triển logic các ý tưởng tiên phong đã được các nhà hóa học bậc thầy đưa ra
trong những thời điểm khác nhau của tiến trình lịch sử phát triển bộ môn Hóa
học xúc tác.
Mục đích của người viết giáo trình là muốn cung cấp những kiến thức ở
dạng súc tích nhưng tương đối đầy đủ mà một học viên cao học hay nghiên
cứu sinh thuộc các chuyên ngành có liên quan đến môn học Hóa xúc tác nên
có. Những học viên và nghiên cứu sinh, thậm chí sinh viên năm cuối, của bất
kỳ chuyên ngành hóa học nào cũng có thể sử dụng giáo trình này mà không
gặp khó khăn đáng kể trong việc tiếp thu và mở rộng những kiến thức cần
thiết.
Người viết sẽ rất biết ơn những ý kiến đóng góp về nội dung cũng như
hình thức trình bày giáo trình.
TP Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2006
Hồ Sĩ Thoảng

ii

Mục lục
Chương 1: Khái quát về xúc tác dị thể
I. Đặc điểm của hiện tượng xúc tác
1. Tính đặc thù
2. Tính đa năng
3. Tính đa dạng
4. Tính không thay đổi trạng thái nhiệt động
II. Tương tác trung gian trong xúc tác dị thể
III. Hấp phụ - giai đoạn tiền xúc tác
1. Các kiểu hấp phụ
2. Vai trò của hấp phụ
3. Các phương trình biểu diễn hấp phụ
IV. Hoạt độ xúc tác
V. Độ chọn lọc của chất xúc tác
VI. Tuổi thọ của chất xúc tác

1
1
1
1
1
2
2
5
5
6
7
12
16
19

Chương 2: Các thuyết về xúc tác dị thể - những ý tưởng tiên phong 20
I. Kim loại chuyển tiếp và hoạt tính ...
H Sĩ Thoảng
GIÁO TRÌNH
XÚC TÁC DTHỂ
GIÁO TRÌNH XÚC TÁC DỊ THỂ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH XÚC TÁC DỊ THỂ - Người đăng: ducmanh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
315 Vietnamese
GIÁO TRÌNH XÚC TÁC DỊ THỂ 9 10 941