Ktl-icon-tai-lieu

Giếng khoan

Được đăng lên bởi Tân
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2936 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất

LỜI MỞ ĐẦU
.
Trong các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác khoan dầu
khí thì việc hoàn thiện cơ sở khoa học thiết kế và dự toán xây dựng giếng có
vai trò quan trọng nhất.
Thiết kế giếng khoan là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền
khoa học sản xuất.Các giếng khoan dầu và khí là những công trình mang tính
đặc thù .Các công trình này thường thi công trong điều kiện địa lí-kỹ thuật và
môi trường làm việc hết sức phức tạp ,giá thành công trình dao động từ vài
triệu đô đến hàng chục triệu đô la Mỹ.Chính vì vậy ,quá trình thi công xây
dựng giếng không thể không thực hiện một cách cụ thể,chi tiết và chuyên môn
hóa cao các công việc của từng giai đoạn.
Một phần quan trọng trong quá trình hoàn thiện giếng là tính toán ,lựa
chọn ống chống.Qua quá trình học tập,nghiên cứu,thực tập tại xí nghiệp liên
doanh dầu khí Vietsovpetro,và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của thầy Lê Đức
Vinh,em đã lựa chọn đề tài:Tính toán và lựa chọn ống chống cho giếng khai
thác dầu làm đồ án tốt nghiệp.
Đồ án tốt nghiệp là công trình nghiên cứu khoa học được xây dựng dựa
trên quá trình học tập, nghiên cứu tại trường kết hợp với thực tế sản xuất
nhằm giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức đã học.Với mức độ tài liệu và
thời gian nghiên cứu hoàn thành đồ án có hạn,cũng như kiến thức và kinh
nghiệm còn hạn chế,nên sẽ không tránh khỏi có những thiếu sót.Em rất mong
nhận được sự góp ý,bổ sung của các thầy cô,các nhà chuyên môn và các bạn
cùng đọc.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn Thiết bị dầu
khí và công trình,các bạn cùng lớp và đặc biệt là thầy Lê Đức Vinh đã giúp
đỡ,hướng dẫn và tạo điều kiện cho em hoàn thành bản đồ án này.Nhân đây
em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ ,công nhân viên trong xí nghiệp

Trần Ngọc Hòa

1

Lớp: Thiết bị dầu khí và công trình K50

Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất

liên doanh dầu khí Vietsovpetro đã giúp đỡ thu thập tài liệu để em hoàn thành
bản đồ án tốt nghiêp.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010
Sinh viên

Trần Ngọc Hòa

Trần Ngọc Hòa

2

Lớp: Thiết bị dầu khí và công trình K50

Đồ án tốt nghiệp

Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất

CHƯƠNG 1
LỰA CHỌN CẤU TRÚC GIẾNG KHOAN
Cấu trúc giếng khoan được xác định bằng:
 Số lượng các cột ống chống trong giếng khoan
 Đường kính và chiều sâu thả các cột ống chống
 Đường kính choòng khoan tương ứng dùng khoan để thả các cột ống
chống.
 Chiều cao dâng của vữa xi măng trong khoảng không gian vành xuyến
ống chống.
Việc lựa ch...
Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
LỜI MỞ ĐẦU
.
Trong các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác khoan dầu
khí thì việc hoàn thiện s khoa học thiết kế dự toán xây dựng giếng
vai trò quan trọng nhất.
Thiết kế giếng khoan một mắt xích quan trọng trong dây chuyền
khoa học sản xuất.Các giếng khoan dầu và khí là những công trình mang tính
đặc thù .Các công trình này thường thi công trong điều kiện địa lí-kỹ thuật và
môi trường làm việc hết sức phức tạp ,giá thành công trình dao động từ vài
triệu đô đến hàng chục triệu đô la Mỹ.Cnh vậy ,quá trình thi công xây
dựng giếng không thể không thực hiện một cách cụ thể,chi tiết và chuyên môn
hóa cao các công việc của từng giai đoạn.
Một phần quan trọng trong quá trình hoàn thiện giếng tính toán ,lựa
chọn ống chống.Qua quá trình học tập,nghiên cứu,thực tập tại nghiệp liên
doanh dầu khí Vietsovpetro,và đặc biệt là sự giúp đtận tình của thầy Lê Đức
Vinh,em đã lựa chọn đtài:Tính toán lựa chọn ống chống cho giếng khai
thác dầu làm đồ án tốt nghiệp.
Đồ án tốt nghiệp là công trình nghiên cứu khoa học được xây dựng dựa
trên quá trình học tập, nghiên cứu tại trường kết hợp với thực tế sản xuất
nhằm giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức đã học.Với mức độ tài liệu và
thời gian nghiên cứu hoàn thành đ án hạn,cũng như kiến thức kinh
nghiệm còn hạn chế,nên sẽ không tránh khỏinhững thiếu sót.Em rất mong
nhận được sự góp ý,bổ sung của các thầy cô,các nhà chuyên môn các bạn
cùng đọc.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo trong bộ môn Thiết bị dầu
khí công trình,các bạn cùng lớp đặc biệt thầy Đức Vinh đã giúp
đỡ,hướng dẫn tạo điều kiện cho em hoàn thành bản đồ án này.Nhân đây
em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ ,công nhân viên trong xí nghiệp
Trần Ngọc Hòa Lớp: Thiết bị dầu khí và công trình K50
1
Giếng khoan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giếng khoan - Người đăng: Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Giếng khoan 9 10 441