Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu về cnc

Được đăng lên bởi Long Do
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Các thuật ngữ

CAD/CAM/CAE/CNC
CAD: Computer Aid Design
CAM: Computer Aid Manufacturing
CAE: Computer Aid Engineering
CNC: Computer Numerical Control
Ý tưởng

CAD

CAE

CAM

CNC

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Phân loại máy CNC
Máy phay CNC và máy trung tâm gia công CNC
Máy tiện CNC và trung tâm tiện CNC
Máy phóng điện và máy cắt dây CNC
Máy mài CNC
Máy cắt CNC (laser, plasma, gas…)
Máy gia công kim loại tấm CNC (máy đột dập, máy uốn…)
Máy hàn CNC
Máy đo toạ độ CNC (máy CMM)

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

KẾT CẤU CƠ KHÍ MÁY
TIỆN CNC

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Máy phay vạn năng (thường)

Máy phay CNC

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Kết cấu phần cơ khí

Hình tổng thể máy

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Máy phay vạn năng (thường)

Máy phay đứng CNC

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Trung t©m gia c«ng ngang

Trung t©m gia c«ng d¹ng cæng

(Horizontal Machining Center)

(Portal Machining Center)

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Các khái niệm cơ bản về máy CNC
Sơ đồ và các thiết bị điều khiển

Bộ điều khiển
trung tâm

Bộ điều khiển
động cơ

Động cơ
(servo)

Trục vít me
đai ốc bi

Phản hồi tốc độ
Phản hồi vị trí

Sơ đồ một trục điều khiển (trục tạo hình)

Trung tâm THCN CK – Ban CNC
Một số kết cấu trên máy tiện CNC

Trung tâm THCN CK – Ban CNC
Bảng điều khiển máy CNC

Bộ điều khiển động cơ Servo

CPU
máy tính

CPU máy tính

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Các khái niệm cơ bản về máy CNC
Khái niệm về các trục điều khiển CNC
Các chuyển động trong gia công cắt gọt
1- Chuyển động cắt gọt (chuyển động chính):
Ký hiệu: S
2- Chuyển động tạo hình (chuyển động phụ):
Ký hiệu: X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, H…

Quy tắc bàn tay phải

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Các khái niệm cơ bản về máy CNC
Hệ toạ độ trên máy CNC

Trung tâm THCN CK – Ban CNC

Các khái niệm cơ bản về máy CNC
Hệ toạ độ trên máy CNC

Trung tâm THCN CK – Ban CNC
Khả năng gia công của các máy có các trục khác nhau

Trung tâm THCN CK – Ban CNC
Khả năng gia công của các máy có các trục khác nhau

Trung tâm THCN CK – Ban CNC
CÁC CHẾ ĐỘ ĐiỀU KHIỂN MÁY
CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ:

•PROG (Program): Hiển thị chương trình gia công
•OFFSET: Hiển thị thông tin về dao (thông số hình học, độ bù
mòn) và gốc phôi
•POS (Position): Hiển thị toạ độ
•ABS: Tọa độ tuyệt đối
•REL: Tọa độ tương đối
•All: Hiển thị tất cả các loại tọa độ

Trung tâm THCN CK – Ban CNC
CÁC CHẾ ĐỘ ĐiỀU KHIỂN MÁY
CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN

•EDIT: Chế độ soạn t...
TrungTrung tâmtâm THCNTHCN CKCK –– BanBan CNCCNC
giới thiệu về cnc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu về cnc - Người đăng: Long Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
giới thiệu về cnc 9 10 947