Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 2

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG2

VẬT LIỆU THÀNH PHẦN
CỦA POLYME cOMPOsITe

2.1.Giớithiệuchung
2.1.2.Thànhphần

Polymecomposite

Nhựanền

Nhiệtrắn







PP

Vậtliệugiacường

Nhiệtdẻo



EP



UPE

PVAx



PF

…



UF



…

PE
PET

Sợi

Sợi

Sợi

polyme

cacbon

Thủytinh

Gốm

Kimloại

2.1.Giớithiệuchung
2.1.2.Yêucầuđốivớivậtliệunền



Tính chất cơ học tốt (chịu tải trọng)



Tínhchốngngấmẩm,kếtdínhtốt(truyềnhiệuquảtảitrọng)



Bềndẻodaitốt(chốnglạisựpháttriểnvếtnứt)



Bềndướitácdụngpháhuỷcủamôitrường(nước, các tác nhân từ môi trường, đặc biệt môi trường
nước biển)

2.1.Giớithiệuchung
2.1.3.Phânloạivậtliệunền

Polyme

Nhựanhiệtcứng

Nhựanhiệtdẻo

Kếttinh




Caosu

Vôđịnhhình

Polymer = poly (nhiều) + mer (phần, đơn vị). Ví dụnhựaPVC
Polymelànhữnghợpchấtmàphântửcủachúnggồmnhữngnhómnguyêntử được nối với nhau bằng liên kết
hoá học và lặp di lặp lại nhiều lần tạothànhnhữngmạchdàivàcókhốilượngphântửlớn

2.1.Giớithiệuchung
2.1.3.Phânloạivậtliệunền…



Một vài điểm khác biệt giữa nhựa nhiệt dẻo, nhiệt rắn và cao su

Nhựanhiệtdẻo

Caosu

Nhựanhiệtrắn

Mạchthẳnghoặcnhánh

Mạchthẳng,giữacácmạchcórấtítliênkếtngang

Mạng lưới, mật độ nốingang dày đặc, từ 10
đến1000 lần cao hơncaosu

•
•

Có khả năng nóng chảy nhiều lần
Có khả năng hoà tan
nhiều lần

-Không có khả năng nóng
chảy

-Không có khả năng nóng chảy
-Không có khả năng hoà tan

-Không có khả năng hoà tan
-Có khả năng trương

PP, PE, PVC,…

Cao su thiên nhiên, caosutổnghợp: BR, ABR,…

EP, UPE, PF, UF,…

2.1.Giớithiệuchung
2.1.3.Phânloạivậtliệunền…



So sánh một vài tính chất cơ, nhiệt của nhựanhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn

Tínhchất

Nhựanhiệtdẻo

Nhựanhiệtrắn

1-4,8

1,3-9

Bềnkéo(MPa)

40-190

20-180

2
Bền va đập Gic (kJ/m )

0,7-6,5

0,02-0,2

O
Nhiệt độ sủ dụng tối đa ( C)

25-230

50-450

Môđun đàn hồi (GPa)

2.1.Giớithiệuchung
2.1.4.Cácyếutốảnhhưởngđếnvậtliệunền



Bản chất hoá học, sự phân bố các nhóm chức, độ phân cực,…



Phântửlượng, độ phân nhánh, độ đa phân tán



Trạng thái pha: tinh thể hay vô định hình



Điều kiện đóng rắn (nhựa nhiệt rắn):



Loại chất đóng rắn



Nhiệt độ



Thờigian



…

2.1.Giớithiệuchung
2.1.4.Đặc điểm gia công củavậtliệunền



So sánh một vài tính chất cơ, nhiệt của nhựanhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn

Giacôngnhựanhiệtcứng
Trướcgiacông,nhựa

Giacôngnhựanhiệtdẻo
Trạngtháirắntrước gia công (do khối lượng phân tử cao)

thườngởtrạngtháilỏng
Trongquátr...


CHƯƠNG2
Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 2 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Giới thiệu về vật liệu Composite Chương 2 9 10 46