Ktl-icon-tai-lieu

Hầm gió

Được đăng lên bởi Bình Hoàng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC BỘ PHẬN CẢI TIẾN CỦA
HẦM GIÓ HỞ

1. Tên đề tài: Thiết kế và chế tạo các bộ phận cải tiến của hầm gió hở.
2. Số liệu ban đầu và nội dung thực hiện:
- Thiết kế các bộ phận của hầm gió.
- Chế tạo các bộ phận cải tiến của hầm gió theo bản vẽ thiết kế.
- Đo đạc đặc tính khí động (vận tốc) bên trong hầm gió.
- Phân tích kết quả đo đạc.
- Đưa ra các kiến nghị để cải tiến, nâng cấp hầm gió.

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH:
Chương 1: Tổng quan về hầm gió.
1. Giới thiệu về hầm gió.
2. Các loại hầm gió.
Chương 2: Thiết kế chi tiết hầm gió.
1.
2.
3.
4.
5.

Buồng đo.
Đầu hút gió.
Vùng nắn dòng.
Buồng lọc.
Vùng ra.

Chương 3: Mô phỏng, tiến hành đo đạc thử nghiệm.
Chương 4: Thi công và lắp ráp.
Chương 5: Đo đạc thực nghiệm.
Chương 6: Nhận xét và đề xuất.

Chương 1: Tổng quan về hầm gió.
1. Giới thiệu về hầm gió.
1.1. Hầm gió là gì?
Hầm gió là một thiết bị mô phỏng, chúng có cấu trúc hình ống hoặc đường dẫn và có thể
tạo ra gió bởi một cánh quạt lớn. Gió tạo ra được thổi vào các đối tượng như máy bay,
động cơ, cánh máy bay, xe ô tô hoặc các mô hình khác. Các đối tượng này sẽ được đặt
vào khu vực thử nghiệm của hầm gió và kết nối với các máy đo đạc, thu nhận ảnh hưởng
của luồng không khí xung quanh vật thể và các lực khí động học tác động lên chúng. Với
số liệu thu được, các nhà thiết kế sẽ xác định trạng thái của mô hình hoặc các thành phần
mô hình trong quá trình hoạt đông ngoài môi trường thực tế. Ngoài ra, hầm gió còn giúp
xác định rõ hiệu năng và loại trừ các lỗi kĩ thuật trên một thiết kế mới nhằm giảm thiểu
rủi ro trong quá trình sử dung và giá thành của sản phẩm. Từ các thí nghiệm sẽ cho ra
được thiết kế tối ưu để đưa vào sản xuất.
1.2. Lịch sử phát triển.
Hầm gió (Wind Tunnels) ban đầu là nơi nhằm để nghiên cứu tính chất khí động lực trong
việc chế tạo máy bay. Chiếc hầm gió đầu tiên phục vụ cho mục đích hàng không được
thiết kế và hoạt động vào năm 1871 bởi Francis Herbert Wenham(1824-1908) thuộc hiệp
hội hàng không Anh Quốc.
Ngày nay, ngành công nghiệp ôtô , nghành xây dựng ,… cũng áp dụng những thử nghiệm
trong hầm gió kết hợp với sự mô phỏng trên máy tính để thay cho các phương pháp
truyền thống thực tế.
2. Các loại hầm gió.
Có nhiều cách khác nhau để phân loại đường hầm gió:
- Trên cơ sở tốc độ âm thanh ( Mach Số "M" ), gió đường hầm được phân loại là cận
âm ( M< 0,8 ), transonic (0,8 < M < 1,2 ), siêu âm ( 1,2 < M <5,0 ), siêu ( M > 5,0 ).
- Hình học, đường hầm gió được phân loại như gió đường hầm kín ( CCWT: Closed
Circuit Wind tunnel ...
ĐỀ TÀI
THIT K VÀ CH TO CÁC B PHN CI TIN CA
HM GIÓ H
1. Tên đ tài: Thiết kế và chế to các b phn ci tiến ca hm gió h.
2. S liệu ban đầu và ni dung thc hin:
- Thiết kế các b phn ca hm gió.
- Chế to các b phn ci tiến ca hm gió theo bn v thiết kế.
- Đo đc đặc tính khí đng (vn tc) bên trong hm gió.
- Phân tích kết qu đo đạc.
- Đưa ra các kiến ngh để ci tiến, nâng cp hm gió.
Hầm gió - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hầm gió - Người đăng: Bình Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hầm gió 9 10 78