Ktl-icon-tai-lieu

Hàn 1 chiều

Được đăng lên bởi Phạm Tùng Lâm
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trong đề tài nay ta sẽ sử dụng phương pháp điều chỉnh điện áp phần ứng. Để phù hợp với
với điện áp và công suất của tải thì ta sẽ chọn phương pháp chỉnh lưu ba pha.
Ngày nay với trình độ khoa học ngày càng hiện đại, việc ứng dụng các thành tựu khoa
học kĩ thuật vào trong sản xuất ngày càng được mở rộng. Trong đó các máy hàn điện
dùng các bộ chỉnh lưu được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, và đã đáp ứng
được các sản xuất và đổi mới về công nghệ. Việc dùng các bộ chỉnh lưu có các ưu điểm
nổi bật sau:
+ Có thể tạo ra bộ nguồn có công suất lớn
+ Tổn thất điện áp bé: 1,5V
+ Độ nhạy của hệ thống cao vì quán tính từ bé. Độ ổn định dòng và áp cao
+ Hiệu suất cao, không gây ồn ào, chi phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thấp
+ Kích thước bé nên thuận lợi khi làm việc ở những nơi cần di chuyển có chấn động
Tuy nhiên các bộ chỉnh lưu cũng có những hạn chế sau:
+ Chi phí đầu tư ban đầu lớn
+ Đòi hỏi người sử dụng phải có một trình độ nhất định
Có rất nhiều lựa chọn để xây dựng nguồn cung cấp cho máy hàn. Em xin trình bày các
phương án dùng bộ chỉnh lưu có thể sử dụng khi thiết kế nguồn hàn một chiều sau:
+ Dùng chỉnh lưu tia ba pha có điều khiển
+ Dùng chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển không đối xứng
+ Dùng chỉnh lưu cầu ba pha có điều khiển đối xứng
1. Chỉnh lưu hình tia 3 pha
Sơ đồ nguyên lý

a), b), c), d), e), f), g) giản đồ dòng điện. h) giản đồ điện áp trên van

giản đồ dòng điện và điện áp trong mô phỏng
Công thức tính toán
Ta xét dòng điện ở chế độ liên tục:
Điện áp tải: Không phụ thuộc độ lớn dòng điện tải và các tham số mạch tải mà chỉ phụ
thuộc vào điện áp nguồn và góc điều khiển α. Điện áp tải có 3 xung trong 1 chu kỳ T của
áp nguồn. Chù kỳ áp chỉnh lưu Tp trên tải bằng Tp=T/3
Trị trung bình áp chỉnh lưu trên tải:
1
2Π
3

Ud(α)=

Ud0 =

3 √6
2π

∝+

7π
6

∫
∝+

π
6

Um . sinX dX=

3 √3
2π

Um cosα =

U2 = 1,17U2

Với U2 là giá trị hiệu dụng điện áp bên thứ cấp máy biến áp

Dòng điện trung bình qua tải: Id=

Ud−E
R

với E là điện áp kích từ, R tổng điện trở phần ứng
Dòng điện qua Thysistor:
Iv=

Id
3

Công suất trung bình của tải:
Sd = Id. Ud

Pd= Ud0 . Id = 1,17U2. Id

Điện áp ngược trên Thysistor:
Ungmax= √ 6 U2 = 2,45U2

3 √6
2π

U2. cosα = Ud0 cosα

Phạm vi góc điều khiển góc α: phạm vi góc điều khiển là (0, π )

Dòng điện thứ cấp máy biến áp: I2 =
Công suất máy biến áp:

Id
√3

= 0,58Id

Sba= 1,35 Pd

Ưu điểm:
+ Sơ đồ cấu tạo đơn giản, điều khiển dễ dàng.
+ Có thể áp dụng khi cần cung cấp cho động cơ tải công suất lớn
+ Số lượng Thysistor ít...
Trong đề tài nay ta sẽ sử dụng phương pháp điều chỉnh điện áp phần ứng. Để phù hợp với
với điện áp và công suất của tải thì ta sẽ chọn phương pháp chỉnh lưu ba pha.
Ngày nay với trình độ khoa học ngày càng hiện đại, việc ứng dụng các thành tựu khoa
học kĩ thuật vào trong sản xuất ngày càng được mở rộng. Trong đó các máy hàn điện
dùng các bộ chỉnh lưu được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, và đã đáp ứng
được các sản xuất và đổi mới về công nghệ. Việc dùng các bộ chỉnh lưu có các ưu điểm
nổi bật sau:
+ Có thể tạo ra bộ nguồn có công suất lớn
+ Tổn thất điện áp bé: 1,5V
+ Độ nhạy của hệ thống cao vì quán tính từ bé. Độ ổn định dòng và áp cao
+ Hiệu suất cao, không gây ồn ào, chi phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thấp
+ Kích thước bé nên thuận lợi khi làm việc ở những nơi cần di chuyển có chấn động
Tuy nhiên các bộ chỉnh lưu cũng có những hạn chế sau:
+ Chi phí đầu tư ban đầu lớn
+ Đòi hỏi người sử dụng phải có một trình độ nhất định
Có rất nhiều lựa chọn để xây dựng nguồn cung cấp cho máy hàn. Em xin trình bày các
phương án dùng bộ chỉnh lưu có thể sử dụng khi thiết kế nguồn hàn một chiều sau:
+ Dùng chỉnh lưu tia ba pha có điều khiển
+ Dùng chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển không đối xứng
+ Dùng chỉnh lưu cầu ba pha có điều khiển đối xứng
1. Chỉnh lưu hình tia 3 pha
Sơ đồ nguyên lý
Hàn 1 chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàn 1 chiều - Người đăng: Phạm Tùng Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hàn 1 chiều 9 10 780