Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điện thân xe

Được đăng lên bởi ha-nguyen-duy
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1448 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Điện Thân Xe

Điện Thân Xe
Các bộ phận của điện thân xe bao gồm các bộ
phận điện được gắn vào thân xe.
Thành phần cơ bản

(1/1)

Thành phần cơ bản
1. Dây điện

(1/1)

2. Công tắc và rơle

(1/1)

-1-

3. Hệ thống chiếu sáng

(1/1)

4. Đồng hồ táplô và các đồng hồ đo

(1/1)

5. Gạt nước và rửa kính

(1/1)

-2-

6. Điều hòa không khí

(1/1)

Dây Điện

Dây Điện
Dây điện được chia thành các nhóm sau để
nối giữa các bộ phận điện của xe ôtô với
nhau:
• Dây điện và cáp
• Các chi tiết nối
• Các chi tiết bảo vệ mạch

(1/1)

THAM KHẢO:

Mát thân xe
Trên xe ôtô, các cực âm của tất cả các thiết bị
điện và các âm của ắc quy được nối với các
tấm thép của thân xe nhằm tạo nên một mạch
điện. Chỗ nối của các cực âm vào thân xe
được gọi lá “Mát thân xe”. Mát thân xe làm
giảm số lượng dây điện cần sử dụng.

(1/1)

-3-

Dây Điện Và Cáp
Có 3 loại dây điện và cáp chính được sử dụng
trên xe ôtô. Người ta sử dụng các chi tiết bảo vệ
dây điện để bảo vệ dây điện:

Dây điện áp thấp
Loại dây điện này được sử dụng rộng rãi trên
xe ôtô, nó bao gồm lõi dây và bọc cách điện
Cáp bọc
Loại cáp này được thiết kế để bảo vệ nó khỏi
những nhiều điện bên ngòai, nó được sử dụng
ở những khu vực sau: Cáp ăng ten của rađiô,
đường tín hiệu đánh lửa, đường tín hiệu cảm
biến ôxy v.v
Dây cao áp
Loại loại dây cáp được sử dụng làm một bộ
phận của hệ thống đánh lửa của động cơ
xăng. Cáp này bao gồm một lõi dẫn điện có
bọc một lớp cao su cách điện dày để ngăn
không cho điện cao áp bị rò rỉ

Các chi tiết cách điện
Các chi tiết cách điện bọc hay phủ lấy dây điện
và cáp, hay gắn chắc chúng với các chi tiết
khác nhằm bảo vệ dây điện không bị hư hỏng

(1/1)

Các Chi Tiết Nối
Để hỗ trợ việc nối các chi tiết, dây điện được tập
trung tại một số phần trên xe ôtô:

1. Hộp nối (J/B)
Hộp nối là một chi tiết mà ở đó các giắc nối của
mạch điện được nhóm lại với nhau.
Thông thường. nó bap gồm các chi tiết sau: bảng
mạch in, cầu chì, rơle, ngắt mạch và các thiết bị
khác.

2. Hộp rơle (R/B)
Mặc dù rất giống với hộp nối, hộp rơle không có
các bảng mạch in cũng như không có chức năng
trung tâm kết nối.
Hộp rơle hay hộp nối khoang động cơ
Rơle
Cầu chì và thanh cầu chì
(1/2)

3. Các giắc nối
Chức năng của các giắc nối, được sử dụng giữa
các dây điện hay giữa dây điện và bộ phận điện,
là tạo ra các kết nối điện.
Có 2 loại giắc nối: Dây điện với dây điện, dây
điện với các bộ phận.
Các giắc nối được chia thành giắc đực và giắc
cái, tùy theo hình dạng của các cực của chúng.
Giắc nối cũng có nhiều màu khác nhau.

4. Giắc nối dây
C...
-1-
Đin Thân Xe
Đin Thân Xe
Các b phn ca đin thân xe bao gm các b
phn đin được gn vào thân xe.
Thành phn cơ bn
(1/1)
Thành phn cơ bn
1. Dây đin
(1/1)
2. Công tc và rơle
(1/1)
Hệ thống điện thân xe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điện thân xe - Người đăng: ha-nguyen-duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hệ thống điện thân xe 9 10 621