Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Được đăng lên bởi congtusokhanh92
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

CHƯƠNG IV
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ
I. Khái quát về hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô.

Hình 5.1: Hệ thống điều khiển bằng điện tử
1. Công tắc điều hòa

6. Công tắc nhiệt độ

2. Van xả áp suất cao của máy nén

7. Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh

3. Quạt tản nhiệt giàn nóng

8. Ống thổi gió sạch

4. Công tắc ngắt áp suất của điều hòa

9. Bộ điều khiển

5. Cảm biến nhiệt độ

10. Bu ly máy nén

Trong hệ thống điều khiển tự động EATC (Electronic Automatic Temperature
Control) có trang bị bộ vi xử lý để giúp hệ thống duy trì được nhiệt độ mát lạnh định
sẵn một cách ổn định. Đồng thời có thể điều khiển được nhiệt độ ở phía ghế tài xế và
khu vực ghế hành khách một cách độc lập. Hệ thống tự động này có khả năng phân
phối luồng khí mát đến các hàng ghế phía sau nhưng không ảnh hưởng tới luồng khí
mát thổi đến các ghế ngồi phía trước.Hệ thống điều hoà không khí tự động được kích
hoạt bằng cách đặt nhiệt độ mong muốn bằng núm chọn nhiệt độ và ấn vào công tắc
AUTO. Hệ thống sẽ điều chỉnh ngay lập tức và duy trì nhiệt độ ở mức đã thiết lập
nhờ chức năng điều tự động của ECU.
Hệ thống được điều khiển nhiệt độ tự động EATC tiếp nhận thông tin nạp vào từ
sáu nguồn khác nhau, xử lý thông tin và sau cùng ra l ệnh bằng tín hiệu để điều khiển
các bộ tác động cổng chức năng. Sáu nguồn thông tin bao gồm:
 Bộ cảm biến năng lượng mặt trời, cảm biến này là một pin quang điện được
cài đặt trên bảng đồng hồ, có chức năng đo lường ghi nhận nhiệt từ mặt trời.
 Bộ cảm biến nhiệt độ bên trong xe, nó được cài đặt phía sau bảng đồng hồ và
có chức năng theo dõi, đo kiểm nhiệt độ của không khí bên trong khoang cabin ô tô.
 Bộ cảm biến môi trường, ghi nhận nhiệt độ của phía ngoài xe.

ThS. Nguyễn Văn Long Giang

44

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Hình 5.2: Sơ đồ điều khiển điều hòa tự động ô tô
 Bộ cảm biến nhiệt độ bước làm mát động cơ .
 Công tắc áp suất điều khiển bộ ly hợp điện từ buly máy nén theo chu kỳ.
 Tín hiệu cài đặt từ bảng điều khiển về nhiệt độ mong muốn và về vận tốc quạt
gió. Sau khi nhận được các thông tin tín hiệu đầu vào, cụm điều khiển điện tử EATC
(ECU), sẽ phân tích, xử lý thông tin và phát tín hiệu điều khiển bộ chấp hành điều
chỉnh tốc độ quạt giàn nóng, giàn lạnh, quạt két nước động cơ, điều chỉnh chế độ thổi
khí và luồng khí ứng với nhiệt độ thích hợp.
II. Các bộ phận của hệ thống điều hòa không khí.
Hệ thống điều hoà kh...
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Hệ thống điều hòa không khí trên ô
ThS. Nguyễn Văn Long Giang
44
CHƯƠNG IV
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ
I. Khái quát về hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô.
nh 5.1: Hệ thống điều khiển bằng điện tử
1. Công tắc điều hòa 6. Công tắc nhiệt độ
2. Van xả áp suất cao của máy nén 7. Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
3. Quạt tản nhiệt giàn nóng 8. Ống thổi gió sạch
4. Công tắc ngắt áp suất của điều hòa 9. Bộ điều khiển
5. Cảm biến nhiệt độ 10. Bu ly máy nén
Trong h thống điều khiển tự động EATC (Electronic Automatic Temperature
Control) trang b bộ vi xử lý đgiúp hthống duy tđược nhiệt độ mát lạnh định
sẵn một ch ổn định. Đồng thời thđiều khiển được nhiệt độ phía ghế tài xế
khu vực ghế hành khách một cách độc lập. Hệ thống tự động này kh năng phân
phối luồng khí mát đến các hàng ghế phía sau nhưng không ảnh hưởng tới luồng khí
mát thổi đến c ghế ngồi phía trước.Hệ thống điều hkhông khí tđộng được kích
hoạt bng cách đặt nhiệt độ mong muốn bằng núm chọn nhiệt đấn vào công tắc
AUTO. Hệ thống sẽ điều chỉnh ngay lập tức duy trì nhiệt đmức đã thiết lập
nhờ chức năng điều tự động của ECU.
Hệ thống được điều khin nhiệt độ tự động EATC tiếp nhận thông tin np vào từ
sáu nguồn khác nhau, xthông tin sau cùng ra l ệnh bng tín hiệu để điều khiển
các bộ tác động cổng chức năng. Sáu nguồn thông tin bao gồm:
Bộ cảm biến năng lượng mặt trời, cảm biến này một pin quang điện được
cài đặt trên bng đồng hồ, có chức năng đo lường ghi nhận nhiệt từ mặt trời.
Bộ cảm biến nhiệt độ bên trong xe, được cài đặt phía sau bng đồng hồ
chức năng theo dõi, đo kiểm nhiệt độ ca không khí bên trong khoang cabin ô tô.
Bộ cảm biến môi trường, ghi nhận nhiệt độ của phía ngoài xe.
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô - Trang 2
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô - Người đăng: congtusokhanh92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 9 10 742