Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ

Được đăng lên bởi haidaioto
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 17889 lần   |   Lượt tải: 69 lần
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ
1. Khái quát về hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
1.1. Công dụng
- Đưa không khí sạch vào trong xe.
- Duy trì nhiệt độ không khí trong xe ở một nhiệt độ thích hợp
1.2. Phân loại
a) Phân loại theo vị trí của hệ thông trên xe
- Kiểu đặt phía trước: giàn lạnh được đặt gần bảng đồng hồ, bảng điều khiển
của xe.

Hình 2.1.1. Hệ thống lạnh kiểu đặt phía trước
- Kiểu kép (giàn lạnh đặt trước và sau xe): kiểu kép cho năng suất lạnh cao
hơn và nhiệt độ đồng đều ở mọi nơi trong xe vì không khí lạnh được thổi từ phía
trước ra phía sau xe.

Hình 2.1.2. Hệ thống lạnh kiểu kép
- Kiểu kép treo trần: kiểu này thường sử dụng cho xe khách. Hệ thống lạnh
được đặt phía trước kết hợp với giàn lạnh treo trên trần, kiểu này cũng cho năng
suất lạnh cao và không khí lạnh đồng đều.

Hình 2.1.3. Hệ thống lạnh kiểu đặt trên trần
b) Phân loại theo phương pháp điều khiển: có hai loại
- Hệ thống lạnh với phương pháp điều khiển bằng tay.

Hình 2.1.4. Hệ thống lạnh điều chỉnh nhiệt độ bằng tay
Với phương pháp này cho phép điều khiển bằng tay các công tắc nhiệt và
nhiệt độ ngõ ra bằng cần gạt. Ngoài ra còn có cần gạt hoặc công tắc điều khiển tốc
độ quạt, điều khiển lượng gió và hướng gió.
- Hệ thống điều hòa không khí với phương pháp điều khiển tự động.

Hình 2.1.5. Hệ thống lạnh điều chỉnh nhiệt độ tự động
1.3. Yêu cầu
- Không khí trong khoang hành khách phải lạnh.

- Không khí phải sạch.
- Không khí lạnh phải được lan truyền khắp khoang hành khách.
- Không khí lạnh khô (không có độ ẩm)
1.4. Các vấn đề cơ bản về nhiệt và trạng thái của vật chất.
- Có 3 trạng thái của vật chất: rắn (solid), lỏng (liquid) và khí (vapor).
- Khi một vật chất thay đổi trạng thái thì nhiệt sẽ được hấp thụ hoặc nhả ra.
- Có 3 hình thức trao đổi nhiệt: dẫn nhiệt (conduction), đối lưu (convection)
và bức xạ (radiation).
- Sự di chuyển của nhiệt độ: nhiệt di chuyển từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có
nhiệt độ thấp. Lạnh là hình thức của sự mất nhiệt.
- Sự thay đổi trạng thái của vật chất:
+ Sự bốc hơi (vaporization): là sự chuyển hóa từ thể lỏng sang thể khí và
trong quá trình này nhiệt nhận vào.
+ Sự ngưng tụ (condensation): là sự chuyển hóa từ thể khí sang thể lỏng và
nhiệt nhả ra trong suốt quá trình.
- Vật lạnh đi khi nó bốc hơi và nhả nhiệt khi ngưng tụ.

Hình 2.1.6. Nhiệt của vật chất khi thay đổi trạng thái
- Mối quan hệ giữa nhiệt độ và áp suất:
+ Áp suất của vật chất tăng thì nhiệt độ và điểm sôi của vật chất sẽ tăng.
+ Áp suất của vật chất giảm thì nhiệt độ và đi...
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô
1. Khái quát về hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
1.1. Công dụng
- Đưa không khí sạch vào trong xe.
- Duy trì nhiệt độ không khí trong xe ở một nhiệt độ thích hợp
1.2. Phân loại
a) Phân loại theo vị trí của hệ thông trên xe
- Kiểu đặt phía trước: giàn lạnh được đặt gần bảng đồng hồ, bảng điều khiển
của xe.
Hình 2.1.1. Hệ thống lạnh kiểu đặt phía trước
- Kiểu kép (giàn lạnh đặt trước và sau xe): kiểu kép cho năng suất lạnh cao
hơn và nhiệt độ đồng đều ở mọi nơi trong xe vì không khí lạnh được thổi từ phía
trước ra phía sau xe.
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ - Người đăng: haidaioto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ 9 10 460