Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều hòa trên xe KINGLONG120SE

Được đăng lên bởi chidangxuan1992
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo thực tập cuối khóa

Honour Lane Logistics Co., Ltd

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

------

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
QUY TRÌNH CHỨNG TỪ GIAO NHẬN HÀNG HÓA
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG QUỐC TẾ
BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI
CÔNG TY TNHH HONOUR LANE LOGISTICS VIỆT NAM
GVHD: ThS. Nguyễn Phi Khanh
SVTH: Đặng Thị Ngọc Ánh
MSSV: 12H4010010

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 6 Năm 2014

Đặng Thị Ngọc Ánh

Trang 1

Báo cáo thực tập cuối khóa

Honour Lane Logistics Co., Ltd

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên xin gửi đến quý thầy cô đang giảng dạy và làm việc tại trường
Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, quý thầy cô khoa quản trị kinh doanh
cùng tập thể Bna Lãnh Đạo và cán bộ nhân viên Công ty TNHH Honour
Lane Logistics Việt Nam (Honour Lane Logistics Co., Ltd) lời chức sức
khỏe.
Em xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trong trường đã dạy dỗ, giúp đỡ
và hướng dẫn tận tình cho em trong suốt thời gian em theo học tại trường.
Em xin cảm ơn thầy Nguyễn Phi Khanh đã hướng dẫn và giúp đỡ em
trong suốt quá trình thực tập để em có thể hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập
cuối khóa theo đúng thời gian và quy định của trường.
Em xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH Honour Lane Logistics
Việt Nam, đơn vị đã nhận em vào thực tập và hướng dẫn tận tình cho em
trong suốt quá trình thực tập tại công ty.
Một lần nữa em xin chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào và luôn
thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Em xin trân trọng kính chào !

Đặng Thị Ngọc Ánh

Trang 2

Báo cáo thực tập cuối khóa

Honour Lane Logistics Co., Ltd

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..............................................................................................................................
Báo cáo thực tập cuối khóa Honour Lane Logistics Co., Ltd
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
--- ---
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
QUY TRÌNH CHỨNG TỪ GIAO NHẬN HÀNG HÓA
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG QUỐC TẾ
BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI
CÔNG TY TNHH HONOUR LANE LOGISTICS VIỆT NAM
GVHD: ThS. Nguyễn Phi Khanh
SVTH: Đặng Thị Ngọc Ánh
MSSV: 12H4010010
TP. Hồ Chí Minh, Tháng 6 Năm 2014
Đặng Thị Ngọc Ánh Trang 1
Hệ thống điều hòa trên xe KINGLONG120SE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều hòa trên xe KINGLONG120SE - Người đăng: chidangxuan1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hệ thống điều hòa trên xe KINGLONG120SE 9 10 647