Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 5: Kiến trúc PC - based control

Được đăng lên bởi hyuk-shin-jin
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2853 lần   |   Lượt tải: 1 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Hệ thống
₫iều khiển phân tán
Chương 5: Kiến trúc PC-based

Control
8/27/2005

Chương 5: Kiến trúc PC-based Control
5.1
5.2
5.3

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

5.4
5.5

Tại sao sử dụng giải pháp PC
Các vấn đề cơ bản của giải pháp PC
Cấu hình cơ bản một hệ PC-based Control
Các loại giải pháp khác nhau
Hệ điều khiển phân tán trên nền PC
Các điểm mấu chốt trong kiến trúc PC-based
Control

Chương 5: Kiến trúc PC-based Control

© 2005 - HMS

2

5.1 Tại sao sử dụng giải pháp IPC?
Hiệu năng tính toán cao với giá thành thấp, chu kỳ điều
khiển có thể xuống tới 1ms
Kiến trúc máy tính phổ thông, quen thuộc
Tính năng mở

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

–
–
–
–

Hệ điều hành thông dụng
Nối mạng đơn giản
Lập trình tự do, công cụ lập trình mạnh
Sử dụng các thành phần chuẩn (off-the-shelf components) =>
component-based system (khác với integrated system)

Có thể kết hợp các chức năng điều khiển cơ sở, điều
khiển cao cấp và vận hành-giám sát (all-in-one system),
Dễ dàng ghép nối với các ứng dụng cấp trên
Độ tin cậy ngày càng được cải thiện
Ghép nối vào/ra đơn giản qua bus trường

Chương 5: Kiến trúc PC-based Control

© 2005 - HMS

3

Thị trường PC-based Control ở châu Âu
Doanh số dự báo (Triệu USD)

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

(Theo Computerzeitung 5/1998 )
665.4

700
600
500
400

345

300
165.3

200
100

78.7

0
1998

2000

Chương 5: Kiến trúc PC-based Control

2002

2004
© 2005 - HMS

4

Các phạm vi ứng dụng tiêu biểu
Các dây chuyền chế tạo, lắp ráp, đóng bao:
– Thay thế giải pháp PLC truyền thống => Slot-PLC, Soft-PLC
– Kết hợp chức năng điều khiển và vận hành-giám sát tại chỗ
– Độ tin cậy không phải là vấn đề đáng lo ngại

Điều khiển chuyển động:

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

– Thay thế giải pháp CNC truyền thống => Soft-CNC
– Điều khiển tay máy

Điều khiển một nhóm thiết bị, máy móc đơn lẻ
Điều khiển quá trình: công nghệ thực phẩm, dược
phẩm, xử lý nước sạch, nước thải, CN bán dẫn,...
SCADA
Khả năng xử lý nhanh, hỗn hợp, linh hoạt, dễ tích
hợp HMI và các chức năng cao cấp

Chương 5: Kiến trúc PC-based Control

© 2005 - HMS

5

5.2 Các vấn ₫ề cơ bản của giải pháp PC
Nâng cao độ tin cậy:
– Sử dụng các chủng loại PC công nghiệp hoặc ít ra phải là PC có
thương hiệu tin cậy
– Nếu có thể, nên sử dụng FlashROM thay cho đĩa cứng
– Cần hệ điều hành tốt, hoạt động ổn định
– Loại trừ hoàn toàn các chương trình ứng dụng khác
– Cần giải pháp dự phòng nóng trong trường hợp cần thiết

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Đảm bảo tính năng thời gian thực:
– Hệ điều hành thời gian th...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1Chương 1
H thng
iukhinphân tán
8/27/2005
Chương 5: Kiến trúc PC-based
Control
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 5: Kiến trúc PC - based control - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 5: Kiến trúc PC - based control - Người đăng: hyuk-shin-jin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 5: Kiến trúc PC - based control 9 10 775