Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Thống Lạnh Trong Nhà Máy Bia

Được đăng lên bởi pianomrtuan@
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2161 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài Tập Về  Nhà
1  Tên: Nguyễn Thanh Tuấn    Mssv: 1215531238
              Lê Hữu Thuận 
              Nguyễn Thị Diễm My
2Hệ Thống Lạnh Trong Nhà Máy Bia
I/Hệ thống lạnh trong nhà máy bia
 1.Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh trung tâm
Trong các nhà máy bia người ta sử dụng hệ thống lạnh trung tâm để làm
lạnh các đối tượng sau :
- Làm lạnh các tank lên men và tank thành phẩm
- Làm lạnh tank men giống
- Làm lạnh nhanh nước 1oC
- Làm lạnh nhanh dịch đường sau hệ thống nấu.
- Làm lạnh trung gian hệ thống CO2
- Các hộ tiêu thụ khác: bảo quản hoan, điều hoà không khí vv…
Trên hình 5-1 là sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh trung tâm sử dụng môi chất
NH3 ở nhà máy bia hiện đại. Hệ thống lạnh sử dụng glycol và nước làm
chất tải lạnh. Trước kia trong nhiều nhà máy bia người ta sử dụng chất tải
lạnh là nước muối. Do tính chất ăn mòn của nước muối ảnh hưởng quá
lớn đến hệ thống các thiết bị nên hiện nay hầu hết đã được thay thế bằng
chất tải lạnh glycol .
Các thiết bị chính bao gồm: Máy nén 1 cấp hiệu MYCOM, bình bay hơi làm
lạnh glycol, dàn ngưng tụ bay hơi, các thùng chứa glycol và các thiết bị
phụ khác của hệ thống lạnh.
Thùng chứa glycol được chế tạo bằng inox, bên ngoài bọc cách nhiệt gồm
02 cái có nhiệt độ khác nhau, đảm bảo bơm glycol đã được làm lạnh đến
các hộ tiêu thụ và bơm glycol sau khi sử dụng đến bình bay hơi để gia
lạnh. Giữa 02 thùng glycol được thông với nhau tạo ra sự ổn định và cân
bằng.

1- Máy nén; 2- Bình chứa cao áp; 3- Dàn ngưng; 4- Tách dầu; 5- Bình bay
hơi; 6- Bình thu hồi dầu; 7- Bơm glycol đến các hộ tiêu thụ; 8- Bơm glycol
tuần hoàn; 9- Thùng glycol
Hình 5-1 : Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh nhà máy bia

1- Áo nước; 2- Thân bình; 3- Tách lỏng; 4- Gas ra; 5- Tấm chắn lỏng;
6- Ống trao đổi nhiệt; 7- Nước ra; 8- Nước vào; 9- Chân bình; 10- Rốn
bình; 11- Ống nối van phao
Hình 5-2 : Bình bay hơi làm lạnh glycol
Trên hình 5-2 trình bày cấu tạo của bình bay hơi làm lạnh glycol. Về cấu
tạo bình bay hơi giống bình ngưng ống chùm nằm ngang. Ở đây glycol

chuyển động bên trong ống trao đổi nhiệt, môi chất sôi bên ngoài ống. Phía
trên bình bay hơi có gắn sẵn bình tách lỏng, để đảm bảo sự chuyển động
của gas bên trong bình bay hơi người ta bố trí 02 ống hút ở 2 phía của
bình. Phía dưới có rốn để gom dầu về bình thu hồi dầu. Để đảm bảo lỏng
trong bình không quá cao gây ngập lỏng máy nén người ta sử dụng van
phao khống chế mức dịch trong bình bay hơi nằm trong giới hạn cho phép.
2.Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh CO2
Trong các nhà máy bia người ta thường sử dụng ...
Bài T p V Nhà
1 Tên: Nguy n Thanh Tu n Mssv: 1215531238
Lê H u Thu n
Nguy n Th Di m My
2H Th ng L nh Trong Nhà Máy Bia
I/H th ng l nh trong nhà máy bia
1.S đ nguyên lý h th ng l nh trung tâmơ
Trong các nhà máy bia người ta sử dụng hệ thống lạnh trung tâm để làm
lạnh các đối tượng sau :
- Làm lạnh các tank lên men và tank thành phẩm
- Làm lạnh tank men giống
- Làm lạnh nhanh nước 1
o
C
- Làm lạnh nhanh dịch đường sau hệ thống nấu.
- Làm lạnh trung gian hệ thống CO
2
- Các hộ tiêu thụ khác: bảo quản hoan, điều hoà không khí vv…
Trên hình 5-1 là sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh trung tâm sử dụng môi chất
NH
3
nhà máy bia hiện đại. Hệ thống lạnh sử dụng glycol nước làm
chất tải lạnh. Trước kia trong nhiều nhà máy bia người ta s dụng chất tải
lạnh nước muối. Do tính chất ăn mòn của nước muối ảnh hưởng quá
lớn đến h thống các thiết bị nên hiện nay hầu hết đã được thay thế bằng
chất tải lạnh glycol .
Các thiết bị chính bao gồm: Máy nén 1 cấp hiệu MYCOM, bình bay hơi làm
lạnh glycol, dàn ngưng tụ bay hơi, các thùng chứa glycol các thiết bị
phụ khác của hệ thống lạnh.
Thùng chứa glycol được chế tạo bằng inox, bên ngoài bọc cách nhiệt gồm
02 cái nhiệt độ khác nhau, đảm bảo m glycol đã được làm lạnh đến
các hộ tiêu thụ bơm glycol sau khi sử dụng đến bình bay hơi để gia
lạnh. Giữa 02 thùng glycol được thông với nhau tạo ra sự ổn định cân
bằng.
Hệ Thống Lạnh Trong Nhà Máy Bia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Thống Lạnh Trong Nhà Máy Bia - Người đăng: pianomrtuan@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hệ Thống Lạnh Trong Nhà Máy Bia 9 10 689