Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG LỌC BỤI

Được đăng lên bởi Real Marid
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2689 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG .......... 2
1.1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN . ................................................................. 2
1.2. DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG. ..................... 2
1.2.1. Công đoạn nguyên liệu. .................................................................... 4
1.2.2. Nghiền liệu. ....................................................................................... 5
1.2.3. Công đoạn nghiền than. .................................................................... 6
1.2.4. Công đoạn nung luyện cliker. ........................................................... 7
1.2.5. Công đoạn nghiền xi măng. .............................................................. 9
1.2.6.Công đoạn nghiền phụ gia. .............................................................. 10
1.2.7. Công đoạn đóng bao. ...................................................................... 11
CHƢƠNG 2. HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CÔNG TY XI MĂNG
HẢI PHÕNG ...................................................................................................... 12
2.1.LƢỚI ĐIỆN CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG . ............................ 12
2.1.1. Thiết bị cao áp 110 kV. ................................................................... 13
2.1.2. Thiết bị phía hạ áp 6kV................................................................... 14
2.1.3. Sơ đồ nối dây phía 6kV. ................................................................. 15
2.2. VẬN HÀNH TRẠM. .............................................................................. 16
2.2.1. Trường hợp trạm làm việc với 1 lộ đường dây 172 A53- 173 E5.916
2.2.2. Trường hợp trạm làm việc với 1 lộ đường dây 171 A53- 171E2.2
(172E2.16) ........................................................................................................... 17
2.2.3. Trường hợp trạm làm việc với 1 lộ đường dầy 171A53- 171E2.2
(172E2.16) ........................................................................................................... 18
2.2.4. Trường hợp trạm làm việc với hai lộ đường dây độc lập 171E2.16
cung cấp cho MBAT1, 172E2.16 cung cấp cho MBA T2. ................................. 19

127.0.0.1 downloaded 67.PhamCongDung_DC1001.pdf at Sat Aug 25 18:43:51 ICT 2012

CHƢƠNG 3. TÌM HIỂU HỆ THỐNG LỌC BỤI CÔNG TY XI MĂNG
HẢI PHÕNG ................................................
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG .......... 2
1.1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN . ................................................................. 2
1.2. DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG. ..................... 2
1.2.1. Công đoạn nguyên liệu. .................................................................... 4
1.2.2. Nghiền liệu. ....................................................................................... 5
1.2.3. Công đoạn nghiền than. .................................................................... 6
1.2.4. Công đoạn nung luyện cliker. ........................................................... 7
1.2.5. Công đoạn nghiền xi măng. .............................................................. 9
1.2.6.Công đoạn nghiền phụ gia. .............................................................. 10
1.2.7. Công đoạn đóng bao. ...................................................................... 11
CHƢƠNG 2. HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CÔNG TY XI MĂNG
HẢI PHÕNG ...................................................................................................... 12
2.1.LƢỚI ĐIỆN CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG . ............................ 12
2.1.1. Thiết bị cao áp 110 kV. ................................................................... 13
2.1.2. Thiết bị phía hạ áp 6kV. .................................................................. 14
2.1.3. Sơ đồ nối dây phía 6kV. ................................................................. 15
2.2. VẬN HÀNH TRẠM. .............................................................................. 16
2.2.1. Trường hợp trạm làm việc với 1 lộ đường dây 172 A53- 173 E5.916
2.2.2. Trường hợp trạm làm việc với 1 lộ đường dây 171 A53- 171E2.2
(172E2.16) ........................................................................................................... 17
2.2.3. Trường hợp trạm làm việc với 1 lộ đường dầy 171A53- 171E2.2
(172E2.16) ........................................................................................................... 18
2.2.4. Trường hợp trạm làm việc với hai lộ đường dây độc lập 171E2.16
cung cấp cho MBAT1, 172E2.16 cung cấp cho MBA T2. ................................. 19
127.0.0.1 downloaded 67.PhamCongDung_DC1001.pdf at Sat Aug 25 18:43:51 ICT 2012
HỆ THỐNG LỌC BỤI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG LỌC BỤI - Người đăng: Real Marid
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
HỆ THỐNG LỌC BỤI 9 10 53