Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống nhúng

Được đăng lên bởi Thế Thức
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phi khoa hoc chôm được từ diễn đàn ithutech
Hệ thố ng nhúng - Ph ầ n 1: H ệ thố ng nhúng là gì ?
02/11/2007
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của nhiều quốc gia
trên thế giới, nhất là vào giai đoạn hậu PC hiện nay. Chính phủ, các ngành công
nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam nên nhìn nhận lại
chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của mình và có
những điều chỉnh phù hợp để có thể theo kịp, rút ngắn khoảng cách tụt hậu
trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đối với các nước trong khu
vực và trên thế giới trong quá trình hội nhập nền kinh tế toàn cầu không thể
tránh khỏi hiện nay. Vậy hệ thống nhúng là gì?
H Ệ TH Ố NG NHÚNG VÀ S Ự PHÁ T T RI Ể N C Ủ A C ÔN G NGH Ệ THÔN G T IN
PGS. TSKH Phạm Thượng Cát
Viện Công nghệ Thông Tin-Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
Tel : 04-8361445 ; E-mail: ptcat@ioit.ncst.ac.vnĐịa chỉ thư điện tử này đang
được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Sau sự phát triển của máy tính lớn và mini (mainframe và mini computer) giai
đoạn 1960-1980, PC-Internet giai dọan 1980-2000, thì hiện nay chúng ta đang
ở thời đại hậu PC. Giai đoạn hậu PC-Internet này dược dự đoán từ năm 2000
đến 2020 là giai đoạn của môi trường thông minh mà hệ thống nhúng là cốt lõi
và đang làm nên làn sóng đổi mới thứ 3 trong sự phát triển của Công nghệ
thông tin.
Một thực tế khách quan là thị trường của các hệ thống nhúng lớn gấp khoảng
100 lần thị trường của PC và mạng LAN, trong khi đó chúng ta mới nhìn thấy bề
nổi của công nghệ thông tin là PC và Internet còn phần chìm của công nghệ
thông tin chiếm 99% số processor trên toàn cầu này nằm trong các hệ nhúng
thì còn ít được biết đến.
Sức đẩy của công nghệ đưa công nghệ vi điện tử, các công nghệ vi cơ điện,
công nghệ sinh học hội tụ tạo nên các chip của công nghệ nano, là nền tảng
cho những thay đổi cơ bản trong công nghệ thông tin và truyền thông. Sức kéo
của thị trường đòi hỏi các thiết bị phải có nhiều chức năng thân thiện với người
dùng, có mức độ thông minh ngày càng cải thiện đưa đến vai trò và tầm quan
trọng của các hệ thống nhúng ngày càng cao trong nền kinh tế quốc dân.
1. H ệ thố ng nhúng là gì ?
Theo định nghĩa của IEEE thì hệ thống nhúng là một hệ tính toán nằm trong sản
phẩm, tạo thành một phần của hệ thống lớn hơn và thực hiện một số chức
năng của hệ thống .
Nói một cách đơn giản khi một hệ tính toán (có thể là PC, IPC, PLC, vi xử lý, vi
hệ thống, DSP vv…) được nhúng vào trong một sản phẩm hay một ...
Phi khoa hoc chôm được từ diễn đàn ithutech
H th ng nhúng - Ph n 1: H th ng nhúng là gì?
02/11/2007
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của nhiều quốc gia
trên thế giới, nhất là vào giai đoạn hậu PC hiện nay. Chính phủ, các ngành công
nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam nên nhìn nhận lại
chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của mình và có
những điều chỉnh phù hợp để có thể theo kịp, rút ngắn khoảng cách tụt hậu
trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đối với các nước trong khu
vực và trên thế giới trong quá trình hội nhập nền kinh tế toàn cầu không thể
tránh khỏi hiện nay. Vậy hệ thống nhúng là gì?
H TH NG NHÚNG VÀ S PHÁT T RI N C A CÔNG NGH THÔNG TIN
PGS. TSKH Phạm Thượng Cát
Viện Công nghệ Thông Tin-Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
Tel : 04-8361445 ; E-mail: ptcat@ioit.ncst.ac.vnĐịa chỉ thư điện tử này đang
được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Sau sự phát triển của máy tính lớn và mini (mainframe và mini computer) giai
đoạn 1960-1980, PC-Internet giai dọan 1980-2000, thì hiện nay chúng ta đang
ở thời đại hậu PC. Giai đoạn hậu PC-Internet này dược dự đoán từ năm 2000
đến 2020 là giai đoạn của môi trường thông minh mà hệ thống nhúng là cốt lõi
và đang làm nên làn sóng đổi mới thứ 3 trong sự phát triển của Công nghệ
thông tin.
Một thực tế khách quan là thị trường của các hệ thống nhúng lớn gấp khoảng
100 lần thị trường của PC và mạng LAN, trong khi đó chúng ta mới nhìn thấy bề
nổi của công nghệ thông tin là PC và Internet còn phần chìm của công nghệ
thông tin chiếm 99% số processor trên toàn cầu này nằm trong các hệ nhúng
thì còn ít được biết đến.
Sức đẩy của công nghệ đưa công nghệ vi điện tử, các công nghệ vi cơ điện,
công nghệ sinh học hội tụ tạo nên các chip của công nghệ nano, là nền tảng
cho những thay đổi cơ bản trong công nghệ thông tin và truyền thông. Sức kéo
của thị trường đòi hỏi các thiết bị phải có nhiều chức năng thân thiện với người
dùng, có mức độ thông minh ngày càng cải thiện đưa đến vai trò và tầm quan
trọng của các hệ thống nhúng ngày càng cao trong nền kinh tế quốc dân.
1. H th ng nhúng là gì?
Theo định nghĩa của IEEE thì hệ thống nhúng là một hệ tính toán nằm trong sản
phẩm, tạo thành một phần của hệ thống lớn hơn và thực hiện một số chức
năng của hệ thống .
Nói một cách đơn giản khi một hệ tính toán (có thể là PC, IPC, PLC, vi xử lý, vi
hệ thống, DSP vv…) được nhúng vào trong một sản phẩm hay một hệ thống
một cách hữu cơ và thực hiện một số chức năng cụ thể của hệ thống thì ta gọi
đó là một hệ thống nhúng. Ví dụ quanh ta có rất nhiều sản phẩm nhúng như lò
vi sóng, nồi cơm điện, điều hoà, điện thoại di động, ô tô, máy bay, tàu thuỷ, các
đầu đo cơ cấu chấp hành thông minh vv. Ta có thể thấy hiện nay hệ thống
nhúng có mặt ở mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta.
Các nhà thống kê trên thế giới đã thống kê được rằng số chip vi xử lý ở trong
các máy PC và các server, các mạng LAN, WAN, Internet chỉ chiếm không đầy
hệ thống nhúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống nhúng - Người đăng: Thế Thức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
hệ thống nhúng 9 10 705