Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống nhúng

Được đăng lên bởi chauminhnguyenhuu
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tổng quan về hệ thống nhúng

Tổng quan về hệ thống
nhúng
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

Mục tiêu
Sau khi hoàn thành module này, người học có khả năng:
• Giải thích được một số các khái niệm liên quan đến hệ thống nhúng, hệ điều
hành nhúng và phần mềm nhúng.
• Phân tích được các đặc điểm cấu trúc phần cứng, hệ điều hành và phần mềm
cho các hệ thống nhúng.
• Ứng dụng trong thiết kế và phát triển phần mềm cho hệ thống nhúng đơn giản.
• Rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, khả năng làm việc theo nhóm.
Module này sẽ giúp người học phát triển và hoàn thiện các năng lực: Phân tích (M3), Tư
vấn (M3) và Thực hiện(M3), thiết kế (M3).

Điều kiện tiên quyết
Người học đã học các môn Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật số; Vi xử lý; Kiến trúc máy tính;
Lập trình hướng đối tượng; Học song song hoặc sau môn Hệ điều hành.

Mô tả module
Module này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng, nội dung
chính bao gồm: Giới thiệu chung về các hệ thống nhúng; Kiến trúc phần cứng hệ thống
nhúng; Hệ điều hành nhúng, phần mềm nhúng.

Nội dung MODULE
Tổng quan về Hệ thống nhúng
Giới thiệu môn học

1/11

Tổng quan về hệ thống nhúng

Hệ thống nhúng là gì?
Lịch sử phát triển của hệ thống nhúng
Xu hướng phát triển của các hệ thống nhúng
Những thách thức và vấn đề còn tồn tại với hệ thống nhúng
Các đặc điểm của hệ thống nhúng
Một số ví dụ về hệ thống nhúng
Các thành phần cơ bản trong kiến trúc phần cứng Hệ thống nhúng
Đơn vị xử lý trung tâm CPU
Xung nhịp và trạng thái tín hiệu
Bus địa chỉ, dữ liệu và điều khiển
Bộ nhớ
Ngoại vi
Giao diện
Một số nền phần cứng nhúng thông dụng
Chip Vi xử lý/Vi điều khiển nhúng
Chip DSP
Cơ sở kỹ thuật của phần mềm nhúng
Phần mềm nhúng là gì?
Đặc điểm của phần mềm nhúng
Quy trình phát triển phần mềm nhúng
Hệ điều hành cho các Hệ thống nhúng
Đặc điểm chung của Hệ điều hành

2/11

Tổng quan về hệ thống nhúng

Hệ điều hành cho các hệ thống nhúng - hệ điều hành thời gian thực
Thời gian thực (Real - Time) là gì?
Các dạng thời gian thực
Hệ điều hành thời gian thực

Cơ bản về Lập trình nhúng
Biểu diễn số và dữ liệu
Ngôn ngữ lập trình
Các kiến trúc phần mềm nhúng thông dụng
Tập lệnh
Tác vụ và truyền thông giữa các tác vụ
Các tác vụ (Task)
Truyền thông và đồng bộ giữa các tác vụ
Semaphore
Monitor

Kĩ thuật lập lịch và xử lý ngắt trong thời gian thực
Các khái niệm
Các phương pháp lập lịch phổ biến
Kỹ thuật lập lịch
Xử lý ngắt

Thiết kế Hệ thống nhúng
Quy trình phát triển
Mô hình hóa sự kiện và tác vụ

3/11

Tổng quan về hệ thống nhúng

Thiết kế các phần mềm ...
Tổng quan về hệ thống
nhúng
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành module này, người học có khả năng:
Giải thích được một số các khái niệm liên quan đến hệ thống nhúng, hệ điều
hành nhúng và phần mềm nhúng.
Phân tích được các đặc điểm cấu trúc phần cứng, hệ điều hành và phần mềm
cho các hệ thống nhúng.
Ứng dụng trong thiết kế và phát triển phần mềm cho hệ thống nhúng đơn giản.
Rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, khả năng làm việc theo nhóm.
Module này sẽ giúp người học phát triển và hoàn thiện các năng lực: Phân tích (M3), Tư
vấn (M3) và Thực hiện(M3), thiết kế (M3).
Điều kiện tiên quyết
Người học đã học các môn Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật số; Vi xử lý; Kiến trúc máy tính;
Lập trình hướng đối tượng; Học song song hoặc sau môn Hệ điều hành.
Mô tả module
Module này cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng, nội dung
chính bao gồm: Giới thiệu chung về các hệ thống nhúng; Kiến trúc phần cứng hệ thống
nhúng; Hệ điều hành nhúng, phần mềm nhúng.
Nội dung MODULE
Tổng quan về Hệ thống nhúng
Giới thiệu môn học
Tổng quan về hệ thống nhúng
1/11
hệ thống nhúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống nhúng - Người đăng: chauminhnguyenhuu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
hệ thống nhúng 9 10 572