Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống phun xăng điện tử EFI/TCCS

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hệ thống phun xăng điện tử
EFI/TCCS

MỤC LỤC
Nội dung

Trang
PHẦN I

HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ EFI /TCCS
2.1. KHÁI QUÁT HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ EFI/TCCS. ........ 7
2.1.1. Ưu điểm của hệ thống phun xăng điện tử. ....................................... 7
2.2. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG PHUN XĂNG. ............................................ 8
2.1.1. Phân loại theo điểm phun. ................................................................ 8
2.2.2. Phân loại theo phương pháp điều khiển kim phun. .......................... 8
2.2.3. Phân loại theo thời điểm phun xăng . ............................................... 8
2.2.4. Phân loại theo mối quan hệ giữa các kim phun ............................... 8
2.3. KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ LOẠI D ........ 9
2.4. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ EFI/TCCS TRÊN ĐỘNG CƠ
5A FE. .......................................................................................................... 11
2.4.1. Hệ thống TCCS. ............................................................................. 11
2.4.2. Khối tín hiệu. .................................................................................. 12
2.5. KHỐI XỬ LÝ (ECU). .......................................................................... 21
2.5.1. Bộ ổn áp.......................................................................................... 21
2.5.2. Bộ chuyển đổi Analog/Digital (A/D). ............................................. 21
2.5.3. Vi điều khiển. ................................................................................. 22
2.5.4. Chương trình điều khiển................................................................. 22
2.5.5. Ý nghĩa các cực của ECU. ............................................................. 23
2.6. KHỐI CƠ CẤU CHẤP HÀNH. ........................................................... 25
Hình 2.34. Hệ số tác dụng ........................................................................... 29
2.8. CHỨC NĂNG TỰ CHẨN ĐOÁN CỦA ECU. ................................... 32
2.9. CHẨN ĐOÁN TÍCH HỢP OBD.......................................................... 35
2.9.1. OBD................................................................................................ 35
2.9.2. Mã chẩn đoán ................................................................................. 37

TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN 

2.9.3. Lấy mã chẩn đoán kiểm tra qua cổng DLC (check connector): OBD
I/M check. .....................................
H thng phun xăng đin t
EFI/TCCS
Hệ thống phun xăng điện tử EFI/TCCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống phun xăng điện tử EFI/TCCS - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hệ thống phun xăng điện tử EFI/TCCS 9 10 374