Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống quạt gió lò hơi

Được đăng lên bởi Lê Văn Hiếu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Một số ý kiến đóng góp cho hệ thống quạt
gió lò hơi
05:00 |13/07/2012
NangluongVietnam -

Bất cứ người vận hành nào cũng có thể tối ưu hóa hiệu suất quạt gió nhà máy
điện mà chỉ cần thực hiện một số bước đơn giản, và kết quả cuối cùng đạt
được là giảm phụ tải ký sinh lên lò hơi.

Quạt gió gây ra một số phụ tải ký sinh lớn nhất cần thiết trong vận hành lò hơi. Tuy nhiên các quạt này
(dùng để cung cấp không khí cho quá trình cháy và sau đó xả khói thải ra ngoài thông qua hệ thống kiểm
soát ô nhiễm không khí) có thể được tối ưu hóa để giảm yêu cầu phụ tải này. Các quạt này bao gồm quạt
gió sơ cấp, quạt gió cưỡng bức, quạt gió quá nhiệt, quạt tuần hoàn khói thải và quạt hút khói. Nhiều khi các
quạt gió này hoạt động kém hiệu quả, lãng phí điện năng, đồng thời gây ra lượng cacbon thải quá mức.
Gợi ý 1: Thiết kế tốt hệ thống đường ống
Tổn thất hệ thống, không kể đến tổn thất lò hơi và thiết bị phụ của lò hơi, thường là do tổn thất áp lực tổng
do ma sát trong đường ống, ống khuỷu, thay đổi diện tích mặt cắt đường ống và tổn thất liên quan với thiết
bị kiểm soát phát thải gây nên.
Tổn thất ở mức độ nhất định là không tránh khỏi, tuy nhiên, có thể giảm tổn thất xuống nhiều lần bằng
những sửa đổi đơn giản và tương đối rẻ như xoay các cánh hướng, sử dụng các đoạn đường ống được thiết
kế hợp lý hơn, dài hơn để phân nhánh và hội tụ dòng khí, thiết kế lại ống khuỷu kết hợp và nâng cao đặc
tính khí động học hoặc loại bỏ các cản trở trên tuyến dòng chảy.
Tổn thất áp lực tổng do dòng chảy qua hệ thống là do hai yếu tố gây ra: Tổn thất ma sát do độ nhớt khi
không khí chảy dọc theo bề mặt của đường ống và thiết bị hệ thống, tổn thất động lực chảy rối do những
thay đổi về hướng và sự phân dòng qua các vật cản.
Áp lực tổng (Pt) trong một hệ thống bao gồm hai thành phần, áp lực tĩnh (Ps) và áp lực vận tốc (Pv). Pt
bằng tổng của Ps và Pv [Pt = Ps + Pv]. Ps là thành phần áp lực chỉ do hiện tượng nén và Pv là thành phần
chỉ do chuyển động. Các thành phần áp lực này thay đổi khi tiết diện thay đổi. Theo định luật bảo toàn
năng lượng, tổng của Ps và Pv tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống dòng chảy đều bằng tổng của Ps và Pv tại
bất kỳ điểm nào khác trong hệ thống cộng với tổn thất áp lực giữa hai điểm đó.
Mỗi lần có sự chuyển đổi năng lượng là có tổn thất áp lực tổng. Tiết diện thay đổi càng đột ngột thì tổn thất
càng lớn. Giảm bớt số lần thay đổi tiết diện sẽ làm giảm tổn thất hệ thống. Một khi xác định là phải thay

đổi, thì thay đổi càng nhẹ nhàng, hoặc góc phân dòng hay hội tụ ở...
Một số ý kiến đóng góp cho hệ thống quạt
gió lò hơi
05:00 |13/07/2012
NangluongVietnam -
Bất cứ người vận hành nào cũng có thể tối ưu hóa hiệu suất quạt gió nhà máy
điện mà chỉ cần thực hiện một số bước đơn giản, và kết quả cuối cùng đạt
được là giảm phụ tải ký sinh lên lò hơi.
Quạt gió gây ra một số phụ tải sinh lớn nhất cần thiết trong vận hành hơi. Tuy nhiên các quạt này
(dùng để cung cấp không khí cho quá trình cháy sau đó xả khói thải ra ngoài thông qua hệ thống kiểm
soát ô nhiễm không khí) có thể được tối ưu hóa để giảm yêu cầu phụ tải này. Các quạt này bao gồm quạt
gió sơ cấp, quạt gió cưỡng bức, quạt gió quá nhiệt, quạt tuần hoàn khói thải và quạt hút khói. Nhiều khi các
quạt gió này hoạt động kém hiệu quả, lãng phí điện năng, đồng thời gây ra lượng cacbon thải quá mức.
Gợi ý 1: Thiết kế tốt hệ thống đường ống
Tổn thất hệ thống, không kể đến tổn thấthơi và thiết bị phụ của lò hơi, thường là do tổn thất áp lực tổng
do ma sát trong đường ống, ống khuỷu, thay đổi diện tích mặt cắt đường ống và tổn thất liên quan với thiết
bị kiểm soát phát thải gây nên.
Tổn thất mức độ nhất định không tránh khỏi, tuy nhiên, thể giảm tổn thất xuống nhiều lần bằng
những sửa đổi đơn giản và tương đối rẻ như xoay các cánh hướng, sử dụng các đoạn đường ống được thiết
kế hợp hơn, dài hơn để phân nhánh hội tụ dòng khí, thiết kế lại ống khuỷu kết hợp nâng cao đặc
tính khí động học hoặc loại bỏ các cản trở trên tuyến dòng chảy.
Tổn thất áp lực tổng do dòng chảy qua hệ thống do hai yếu tố gây ra: Tổn thất ma sát do độ nhớt khi
không kchảy dọc theo bề mặt của đường ống thiết bị hệ thống, tổn thất động lực chảy rối do những
thay đổi về hướng và sự phân dòng qua các vật cản.
Áp lực tổng (Pt) trong một hệ thống bao gồm hai thành phần, áp lực tĩnh (Ps) áp lực vận tốc (Pv). Pt
bằng tổng của Ps Pv [Pt = Ps + Pv]. Ps thành phần áp lực chỉ do hiện tượng nén Pv thành phần
chỉ do chuyển động. Các thành phần áp lực này thay đổi khi tiết diện thay đổi. Theo định luật bảo toàn
năng lượng, tổng của Ps và Pv tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống dòng chảy đều bằng tổng của Ps và Pv tại
bất kỳ điểm nào khác trong hệ thống cộng với tổn thất áp lực giữa hai điểm đó.
Mỗi lần có sự chuyển đổi năng lượng là có tổn thất áp lực tổng. Tiết diện thay đổi càng đột ngột thì tổn thất
càng lớn. Giảm bớt số lần thay đổi tiết diện sẽ làm giảm tổn thất hệ thống. Một khi xác định phải thay
hệ thống quạt gió lò hơi - Trang 2
hệ thống quạt gió lò hơi - Người đăng: Lê Văn Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
hệ thống quạt gió lò hơi 9 10 875