Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống sản xuất

Được đăng lên bởi dinhpanda
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM



QUẢN LÝ SẢN XUẤT
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG SẢN XUẤT
GVHD : VÕ NGỌC YẾN PHƯƠNG
NHÓM: CHƯƠNG 3
LỚP : DHCTM 11ALT VLVH
SINH VIÊN THỰC HIỆN
NGUYỄN TRUNG VINH
NGUYỄN THẾ HÒA
ĐẶNG TẤN NGHIỆM
LÊ KIM TUẤN
PHẠM VINH ANH

Tháng 3 năm 2016.

MỤC LỤC

I.

Khái niệm về hệ thống sản xuất:

MSSV
15111191
15112631
15111121
15116221
15111411

Quá trình sản xuất của các doanh nghiệp thường được tiến hành trong xưởng sản xuất.
Nếu sản phẩm có kết cấu phức tạp bao gồm nhiểu nguyên công đòi hỏi tham gia của nhiều
công nhân có nghề nghiệp khác nhau, sử dụng nhiều loại thiết bị máy móc khác nhau thuộc
nhiều ngành kỹ thuật khác nhau (cơ khí, điện tử, hóa chất,…) thì trong một phạm vi một
xưởng sản xuất không thể đảm nhận mọi nguyên công của một quá trình sản xuất sản phẩm
được, đặc biệt đối với các sản phẩm công nghiệp có kết cấu phức tạp như ô tô, tàu thủy…
Khi đó người ta có xu hướng hình thành nhiều phân xưởng cùng tham gia vào quá trình sản
xuất sản phẩm.
Các phân xưởng này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong sản xuất. Việc phân chia
khu vực sản xuất của một công ty thành những bộ phận sản xuất đã tạo nên một hệ thống
sản xuất cho doanh nghiệp đó.
Vậy: Hệ thống sản xuất là tập hợp các phân xưởng sản xuất chính, phân xưởng sản
xuất phụ và các bộ phận phục vụ mang tính chất sản xuất cùng với những mối liện hệ giữa
chúng trong quá trình sản xuất.
1. Các phân xưởng sản xuất chính:

Phân xưởng sản xuất chính là những phân xưởng trực tiếp tham gia vào quá trình sản
xuất ra các sản phẩm chính của doanh nghiệp. Sản phẩm chính là những sản phẩm nằm
trong danh mục kinh doanh của doanh nghiệp, được sản xuất và tiêu thụ trên thị trường
nhằm mục tiêu lợi nhuận.
2. Các phấn xưởng sản xuất phụ:

Phân xưởng sản xuất phụ là những phân xưởng trực tiếp tham gia vào quá trỉnh sản
xuất ra các sản phẩm phụ của doanh nghiệp. Sản phẩm được là phụ khi nó không nằm trong
danh mục các sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng nó được sản xuất ra để tiêu
dùng nội bộ nhằm mục đích hỗ trợ cho sự hoạt động chung của doạn nghiệp.
Tuy không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ra các sản phẩm chính của công
ty, nhưng sản xuất các sản phẩm phụ đóng vai trò quan trọng trong hoạt đọng sản xuất của
doanh nghiệp, thiếu nó quá trình sản xuất sẽ bị gián đoạn. Trong nhiều trường hợp còn là
nhân tố quyết đinh tính hiệu quả của quá trình kinh doanh và tạo ra khả năng cạnh cho các
nhà sản xuất.
Khi quyết định đưa vào hệ thống sản xuất một xưởng sản xuất phụ, người...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

QUẢN LÝ SẢN XUẤT
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG SẢN XUẤT
GVHD : VÕ NGỌC YẾN PHƯƠNG
NHÓM: CHƯƠNG 3
LỚP : DHCTM 11ALT VLVH
SINH VIÊN THỰC HIỆN MSSV
NGUYỄN TRUNG VINH 15111191
NGUYỄN THẾ HÒA 15112631
ĐẶNG TẤN NGHIỆM 15111121
LÊ KIM TUẤN 15116221
PHẠM VINH ANH 15111411
Tháng 3 năm 2016.
MỤC LỤC
I. Khái niệm về hệ thống sản xuất:
Hệ thống sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống sản xuất - Người đăng: dinhpanda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hệ thống sản xuất 9 10 89