Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống scada

Được đăng lên bởi Xa Quê
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 10482 lần   |   Lượt tải: 46 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
----------o0o----------

MÔN: HỆ THỐNG SCADA
T.S NGUYỄN HOÀNG VIỆT

NĂM HỌC 2013 - 2014

CHƯƠNG 1
HỆ THỐNG SCADA CƠ BẢN
1.1 Tổng quan
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) là hệ thống thu thập dữ liệu
và điều khiển có giám sát. SCADA thu thập dữ liệu từ thời gian thực của các đối tượng
để xử lý, biểu diễn, lưu trữ, phân tích và có khả năng điều khiển những đối tượng này.
Hệ thống SCADA là hệ thống tự động (automation system) được hình thành bởi:
con người - máy tính - truyền thông - quá trình sản xuất (humans - computers –
communications and procedures).
Các hệ thống SCADA hiện đại là một giai đoạn phát triển hệ thống tự động hóa
trước đây, chính là hệ thống truyền tin và báo hiệu. Trong những hệ thống SCADA dù
lớn hay nhỏ cũng được thực hiện những nguyên tắc sau: làm việc với thời gian thực, sử
dụng một khối lượng lớn thông tin, cấu trúc mạng, nguyên tắc hệ thống và mô đun mở,
có thiết bị dự trữ .
SCADA đang phát triển và có khuynh hướng phát triển trong mọi lĩnh vực công
nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã làm tăng mức độ tự động hóa
và phân bố lại chức năng giữa con người với hệ thống viễn thông.
SCADA đã được đặt lên hàng đầu tại các nước phương tây vào những thập niên
80 thế kỷ XX, ở Việt Nam vào đầu thập niên 90.
Cấu trúc một hệ thống SCADA gồm 3 phần: phần cứng (hardware), phần mềm
(software) và các chuẩn giao thức (protocols).
1.2 Phần cứng hệ thống SCADA
Phần cứng hệ thống SCADA có 3 phần chính: Thiết bị giao tiếp đầu cuối (field
devices), hệ thống truyền thông (communication System), trung tâm điều khiển (Master
control center).

2

Hình.1.1 Cấu trúc phần cứng một hệ thống SCADA

1.2.1 Thiết bị giao tiếp đầu cuối
Một hoặc nhiều thiết bị giao tiếp dữ liệu tại vị trí đầu cuối, thường là các RTU,
IED hoặc PLC. Các thiết bị này cho phép giao tiếp với các thiết bị cảm biến cu ả các thiết
bị cần điều khiển, các tủ điều khiển cục bộ, các thiết bị chấp hành.

Hình.1.2 Thiết bị giao tiếp dữ liệu đầu cuối

Các thiết bị giao tiếp dữ liệu đầu cuối tạo thành “tai và mắt” của hệ thống SCADA.
Ví dụ như thiết bị đo mức nước tại các bể chứa, các thiết bị đo lưu lượng dòng nước, các
bộ cảm ứng và truyền nhiệt độ, các bộ đo điện thế, dòng điện, công suất tiêu thụ, các hệ
thống đo áp suất… Tất cả các thiết bị này cung cấp thông tin để xử lý và điều khiển các
bộ phận chấp hành. Ví dụ các bộ chấp hành van điện từ, các tủ điều khiển động cơ và các
bộ phân định liều lượn...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIP THC PHM TP.HCM
----------o0o----------
MÔN: H THỐNG SCADA
T.S NGUYỄN HOÀNG VIT
NĂM HỌC 2013 - 2014
hệ thống scada - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống scada - Người đăng: Xa Quê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
hệ thống scada 9 10 618