Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống viễn thông Chương 2 - Thông tin quang - Trương Thu Hương

Được đăng lên bởi Quang Điềm
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thông Tin Quang

Nội dung
Truyền ánh sáng trên sợi quang
n  Các loại sợi quang
n  Các vấn đề trong truyền dẫn ánh sáng:
suy hao, tán sắc
n  Tính toán quỹ đường truyền
n 

References
Understanding optical communication, IBM
redbook, Harry J.R. Dutton
n  Kỹ thuật thông tin quang, Vũ Văn San
n 

Các dải tần số trong truyền tin
n 

n 

Việc tăng dung lượng truyền
tin và tốc độ yêu cầu các tần
số sóng mang cao
Hệ thống quang

1 GHz->

Sử dụng các sợi silica có độ
thất thoát cực thấp
Khởi nguồn với một số kết
nối, ngày nay trên cả toàn
mạng
Băng thông rất lớn
Các bộ lặp đặt cách nhau
hàng ngàn km

10 MHz

q 
q 

q 
q 

n 

Thông tin quang về cơ bản
ứng dụng trong
q 
q 
q 

ATM (MPLS)
FDDI
Gb-Ethernet

100 kHz
4 kHz

Chapter 1. Giới thiệu
n 
n 
n 

Alexander Graham Bell là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng sử dụng
các sợi thủy tinh để mang tín hiệu thông tin quang.
Các sợi và thiết bị quang được chế tạo bắt đầu vào những năm đầu
1960 và vẫn phát triển mạnh mẽ đến ngày nay.
Chặng đường phát triển:
q  Phát minh ra LASER (cuối những năm 50)
q  Chế tạo ra sợi quang thất thoát thấp (những năm 70)
q  Phát minh ra bộ khuếch đại sợi quang ( những năm 80)
q  Phát minh ra bộ in-fibre Bragg grating ( 1990)
q  Ghép kênh theo bước sóng (WDM - wavelength Division
Multiplexing), 1998

Chapter 1: Giới thiệu
n 

n 

Sợi cáp quang là gì?
q  Sợi thủy tinh hay
plastic có khả năng
dẫn ánh sáng dọc theo
trục của nó
Sợi cáp bao gồm 3 lớp:
q  Lớp lõi ( core)
q  Lớp áo (cladding)
q  Lớp vỏ bọc (jacket)

Optical Transmission - Schematic

Ưu điểm
n 
n 

Dung lượng khổng lồ: 1.31 µm hay 1.55 µm
cung cấp băng thông 30 THz!!
Thất thoát trên đường truyền thấp
q 

n 

Sợi cáp và thiết bị có kích thước và trọng lượng
nhỏ hơn
q 

n 
n 

q 

Môi trường điện nguy hiểm
Crosstalk không đáng kể

Bảo mật tín hiệu
q 

n 

Máy bay, vệ tinh, tàu bè

Có khả năng miễn nhiễm với nhiễu giao thoa
Cách điện
q 

n 

sợi cáp quang 0.2 dB/km, cáp đồng 10 … 300 dB/km !

Ngân hàng, mạng máy tính, hệ thống quân sự

Vật liệu thô cho các sợi silica rất dồi dào

Hạn chế
Sợi cáp cần nối với nhau
n  Sợi cáp bị bẻ cong
n  Phát triển các chuẩn trong cáp quang
chậm
n  Mối, chuột có thể gặm sợi cáp quang
n 

Ứng dụng

các kết nối yêu cầu tốc độ cao, khoảng cách kết nối xa và ít
bị nhiễu giao thoa: kết nối quốc tế, kết nối mạng xương
sống (backbone), các ứng dụng fiber to home.

Một số hình ảnh về sợi quang

Sợi quang

Cáp sợi quang ở phía trước
có khả năng truyền thông tin
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống viễn thông Chương 2 - Thông tin quang - Trương Thu Hương - Người đăng: Quang Điềm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Hệ thống viễn thông Chương 2 - Thông tin quang - Trương Thu Hương 9 10 996