Ktl-icon-tai-lieu

hoc mastercamx

Được đăng lên bởi Tran Trongthuan
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM ADVANCE CAD

Mục lục
Lời nói đầu: ................................................................................................................................................... 1
PHẦN I : VẼ VÀ GIA CÔNG 2D TRÊN MASTERCAM X7 ................................................................................... 3
1: Các lệnh vẽ cơ bản trên mastercam x .............................................................................................. 4
Phay rãnh then ....................................................................................................................................... 30
+ Phay Hốc ................................................................................................................................................. 34
PHẦN 2 . GIA CÔNG TIỆN............................................................................................................................ 37

©

Tiện vát

AD

Tiện mặt ngoài

Tiện rãnh ................................................................................................................................................. 49
TIỆN REN ..................................................................................................................................... 58

C

+

TR

U

N
G

TÂ
M

AD
VA

N
C

E

Chương 3 : XUẤT CHƯƠNG TRÌNH.............................................................................................................. 691

TRUNG TÂM ADVANCE CAD

Lời nói đầu:
Đây là tài liệu miễn phí, không dùng cho mục đích thương mại, người dùng có thể chia
sẻ hoặc sử dụng cho các mục đích cá nhân và phi thương mại.
Tài liệu này không có tác dụng thay thế giáo trình của trung tâm Advance Cad và cũng
không có bất cứ nội dung nào trong tài liệu liên quan đến chương trình đào tạo
mastercam, cũng như các tài liệu của chúng tôi, vì người viết không phải là giảng viên
đào tạo.

C

AD

©

Hướng dẫn này là phần dành cho người mới học, khi lập trình gia công phay và tiện với
mastercam X7, giúp người học có cái nhìn tổng quan về phần mềm, từ đó có thể tự
nghiên cứu thêm, dẫu biết từ lý thuyết đến công việc còn khá nhiều công đoạn, nhưng
nếu biết đầu tư thời gian thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

N
C

E

Do không có nhiều thời gian, cũng như để trình bày được nhiều hơn nội dung, chúng tôi
không diễn giải chi tiết, người học cần thực hành theo sẽ hiểu được nội dung cần truyền
đạt.

AD
VA

Dù sao cũng mong những cá nhân không tìm được các tài liệu maste...
TRUNG TÂM ADVANCE CAD
1
Mc lc
Lời nói đầu: ................................................................................................................................................... 1
PHN I : V VÀ GIA CÔNG 2D TRÊN MASTERCAM X7 ................................................................................... 3
1: Các lnh v cơ bn trên mastercam x .............................................................................................. 4
Phay rãnh then ....................................................................................................................................... 30
+ Phay Hc ................................................................................................................................................. 34
PHN 2 . GIA CÔNG TIN ............................................................................................................................ 37
Tin vát
Tin mt ngoài
Tin rãnh ................................................................................................................................................. 49
+ TIN REN ..................................................................................................................................... 58
Chương 3 : XUẤT CHƯƠNG TRÌNH.............................................................................................................. 69
TRUNG TÂM ADVANCE CAD ©
WWW.ADVANCE-CAD.COM
hoc mastercamx - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoc mastercamx - Người đăng: Tran Trongthuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
hoc mastercamx 9 10 834