Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC CHI TIẾT TRÊN MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS230

Được đăng lên bởi Minhhieuthanh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3532 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230

HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC CHI TIẾT TRÊN
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS-230
============== **** ================

Việc thực hiện đo vẽ chi tiết trên máy toàn đạc TOPCON GTS-230 là
không khó, chỉ cần nắm vững một số thao tác là ta hoàn toàn có thể thu thập được
các số liệu từ ngoài thực địa một cách nhanh và hiệu quả.
Công tác đo vẽ chi tiết được chia thành 2 giai đoạn sau:
 Giai đoạn 1: Thiết lập trạm máy đầu tiên:
-

Đặt tên File cần thực hiện.

-

Cài đặt điểm đứng máy.

-

Cài đặt điểm định hướng.

-

Tiến hành đo các điểm chi tiết.

 Giai đoạn 2: Thiết lập trạm máy từ thứ trạm 2 trở về sau:
-

Mở File cần thực hiện.

-

Cài đặt điểm đứng máy.

-

Cài đặt điểm định hướng.

-

Tiến hành đo các điểm chi tiết.

Trang 1

Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230

I.THIẾT LẬP TRẠM MÁY ĐẦU TIÊN:
1. Đặt tên File cần thực hiện:
Thao tác: Nhấn phím MENU trên bàn phím, xuất hiện màn hình:
F1: DATA COLLECT
F2: LAYOUT
F3: MEMORY MGR
Nhấn phím F1 [DATA COLLECT] – Thu thập dữ liệu. Xuất hiện màn
hình:
SELECT A FILE:
FN: ____________
INPUT

LIST

-----

ENTER

Tiến hành đặt tên công việc, nhấn phím F1 [INPUT], xuất hiện màn hình
sau và tiến hành đặt tên vào FN:
SELECT A FILE:
FN: _CONG TRINH
APL

SPC

CLR

ENTER

Lưu ý:
 F1 [APL]: Chuyển đổi từ số sang chữ và ngược lại.
 F2 [SPC]: Ký tự trắng.
 F3 [CLR]: Xóa toàn bộ các ký tự.
 F4 [ENT]: Chấp nhận tên công việc đã nhập.
2. Cài đặt điểm đứng máy:
Sau khi đã đặt tên công việc xong, màn hình cơ bản xuất hiện:
DATA COLLECT
F1: OCC. PT # INPUT
F2: BACKSIGHT

Trang 2

Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230

F3: FS/SS
Nhấn phím F1 [OCC. PT # INPUT] – Nhập điểm đứng máy. Sau khi nhấn
F1 màn hình xuất hiện:
PT#:  A______
ID: NGA BA
INS. HT: 1.451 m
INPUT

SRCH

REC

OCNEZ

Chú thích:
 F1 [INPUT]: Nhập tên trạm đứng máy.
 F2 [SRCH]: Tìm điểm trạm máy .
 F3 [REC]: Lưu dữ liệu.
 F4 [OCNEZ]: Chấp nhận tên công việc đã nhập.
Nhấn phím F1 [INPUT] để nhập tên điểm đứng máy PT#, ta có thể nhập
mô tả trạm đứng máy ở dòng ID.
Nhấn phím mũi tên để xuống dòng INS. HT: 1.421 m để nhập chiều cao
máy, đây là phần quan trọng để tính cao độ cho các điểm chi tiết.
Nhấn phím F4 [OCNEZ]: Nhập tọa độ điểm đứng máy, sau khi nhấn phím
F4 màn hình xuất hiện:
OCC. PT
PT#: ___________
INPUT

LIST

NEZ

ENTER

Nhấn tiếp phím F3 [NEZ]: Nhập tọa độ điểm đứng máy. Sau khi nhấn F3
màn hình xuất hiện:
N : XXX.XXX m
E

:XXX.XXX m

Z

:...
Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230
HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC CHI TIẾT TRÊN
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS-230
============== **** ================
Việc thực hiện đo vẽ chi tiết trên máy toàn đạc TOPCON GTS-230
không khó, chỉ cần nắm vững một số thaoc là ta hoàn toàn thể thu thập được
các số liệu từ ngoài thực địa một cách nhanh và hiệu quả.
Công tác đo vẽ chi tiết được chia thành 2 giai đoạn sau:
Giai đoạn 1: Thiết lập trạm máy đầu tiên:
- Đặt tên File cần thực hiện.
- Cài đặt điểm đứng máy.
- Cài đặt điểm định hướng.
- Tiến hành đo các điểm chi tiết.
Giai đoạn 2: Thiết lập trạm máy từ thứ trạm 2 trở về sau:
- Mở File cần thực hiện.
- Cài đặt điểm đứng máy.
- Cài đặt điểm định hướng.
- Tiến hành đo các điểm chi tiết.
Trang 1
HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC CHI TIẾT TRÊN MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS230 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC CHI TIẾT TRÊN MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS230 - Người đăng: Minhhieuthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC CHI TIẾT TRÊN MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS230 9 10 90