Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn dùng Corel B17

Được đăng lên bởi Tín Lương
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 17
Quy định trang in
Bạn đã thành thạo trong các thao tác với đối t ượng và biết cách dùng một số công cụ tạo hình.
“Quậy” lung tung với dăm ba hình đơn giản, chắc bạn cũng đã thấy ngán. Ta hãy kiếm chuyện gì
đó để làm cho “đến đầu đến đũa”.
Bài này có một bản vẽ mang tên Animals.cdr đính kèm, cung c ấp cho bạn các hình thú rừng (sư
tử, nai, lạc đà, hà mã, khỉ đầu ***). Từ bản vẽ “thô” n ày, ta sẽ làm tờ bìa cho tài liệu giới thiệu
Thảo cầm Viên, giới thiệu chương trình “tìm hiểu thế giối động vật” hoặc chương trình “du lịch
sinh thái” nào đó chẳng hạn.
Nào, bạn xắn tay áo lên...
Bước đầu tiên của việc thiết kế ấn phẩm là xác định khổ (size) của trang in. Các ý t ưởng trình
bày của bạn thường phụ thuộc vào trang in to nhỏ thế nào. Bản vẽ Animals.cdr vẫn còn giữ khổ
trang in Letter, khổ trang in mặc định của CorelDRAW ứng với loại giấy th ường dùng cho công
văn, thư từ theo tiêu chuẩn Anh Mỹ. Với ta, khổ giấy “cầm tay” quen thuộc l à khổ A4.
- Mở bản vẽ Animals.cdr
- Nếu không có đối tượng nào được chọn, ô liệt kê Paper Type/Size ở đầu bên trái thanh công cụ
Property Bar cho phép b ạn chọn khổ giấy và loại giấy.
- Bấm vào mũi tên chỉ xuống ở bên phải ô liệt kê Paper Type/Size. Xuất hiện danh sách các khổ
giấy, loại giấy (hình 1)

-Chọn khổ A4 trên danh sách
- Nếu đơn vị đo hiện tại là inches, bạn chọn milimeters ở ô liệt k ê Drawing Units. Kích thư ớc
quen thuộc của khổ A4 xuất hiện tr ên thanh công cụ Property Bar
Bên phải hai ô nhập liệu Paper Width and Height thể hiện chiều rộng v à chiều cao trang in trên
thanh công cụ Property Bar, bạn thấy hai nút bấm Portrait (“chân dung”) v à Landscape (“phong
cảnh”), dùng để quy định tư thế (orientation) của trang in. P ortrait cho bạn trang in “đứng”, tức là
trang in có chiều rộng nhỏ hơn chiều cao. Landscape tạo ra trang in “nằm”, có chiều rộng lớn
hơn chiều cao.
Trang in của ta đang ở tư thế đứng (tư thế mặc định). Ta hãy chọn tư thế nằm cho trang in, vừa
để... phá lệ, vừa tạo ra không gian thoáng đ ãng cho “thế giới động vật”.
- Bấm vào nút Landscape user posted image
- Điều chỉnh kích thước các thú rừng, đặt sư tử ở phía dưới, bên phải trang in, cho hà mã, nai,


khỉ đầu *** và lạc đà dàn hàng ngang ở phía trên (hình 2). Bạn thấy đó, bản vẽ của ta đã bắt đầu
thể hiện “nhạc điệu” (có bổng, có trầm hẳn hoi, không c òn “ngang phè phè”)

Ta hãy thử lót các hình khung có màu (màu chi tùy b ạn) bên dưới hà mã, nai, khỉ và lạc đà, sao
cho chúng cách đều ...
http://caomedia.wordpress.com
Bài 17
Quy định trang in
Bạn đã thành thạo trong các thao tác với đối t ượng và biết cách dùng một số công cụ tạo hình.
“Quậy” lung tung với dăm ba h ình đơn giản, chắc bạn cũng đ ã thấy ngán. Ta hãy kiếm chuyện gì
đó để làm cho “đến đầu đến đũa”.
Bài này có một bản vẽ mang tên Animals.cdr đính kèm, cung c ấp cho bạn các hình thú rừng (sư
tử, nai, lạc đà, hà mã, kh đầu ***). Từ bản vẽ “thô” n ày, ta slàm t bìa cho tài liệu giới thiệu
Thảo cầm Viên, giới thiệu chương trình “tìm hiểu thế giối động vật” hoặc cơng trình “du lịch
sinh thái” nào đó chẳng hạn.
Nào, bạn xắn tay áo lên...
c đầu tiên của việc thiết kế ấn phẩm l à xác định khổ (size) của trang in. Các ý t ưng trình
bày của bạn thường phụ thuộc vào trang in to nhỏ thế nào. Bản vẽ Animals.cdr vẫn còn giữ khổ
trang in Letter, khổ trang in mặc định của CorelDRAW ứng với loại giấy th ưng dùng cho công
văn, thư t theo tiêu chuẩn Anh Mỹ. Với ta, khổ giấy “cầm tay” quen thuộc l à khổ A4.
- M bản vẽ Animals.cdr
- Nếu không có đối t ượng nào được chọn, ô liệt kê Paper Type/Size ở đầu bên trái thanh công c
Property Bar cho phép b ạn chọn khổ giấy v à loại giấy.
- Bấm vào mũi tên chỉ xuống ở bên phải ô liệt kê Paper Type/Size. Xu ất hiện danh sách các khổ
giấy, loại giy (hình 1)
-Chọn khổ A4 trên danh sách
- Nếu đơn vị đo hiện tại là inches, bn chọn milimeters ở ô liệt k ê Drawing Units. Kích thư ớc
quen thuộc của khổ A4 xuất hiện tr ên thanh công cụ Property Bar
Bên phải hai ô nhập liệu Paper Width and Height thể hiện chiều rộng v à chiều cao trang in tr ên
thanh công cụ Property Bar, bạn thấy hai nút bấm Portrait (“chân dung”) v à Landscape (“phong
cảnh”), dùng để quy định tư thế (orientation) của trang in. P ortrait cho bạn trang in “đứng”, tức l à
trang in có chiu rộng nhỏ hơn chiều cao. Landscape tạo ra trang in “nằm”, có chiều rộng ln
hơn chiều cao.
Trang in của ta đang ở tư thế đứng (tư thế mặc định). Ta hãy chọn tư thế nằm cho trang in, vừa
để... phá l, va tạo ra không gian thoáng đ ãng cho “thế giới động vật”.
- Bấm vào nút Landscape user posted image
- Điều chỉnh kích thước các thú rừng, đặt s ư tử ở phía dưới, bên phải trang in, cho hà mã, nai,
hướng dẫn dùng Corel B17 - Trang 2
hướng dẫn dùng Corel B17 - Người đăng: Tín Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hướng dẫn dùng Corel B17 9 10 477