Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn dùng Corel B5

Được đăng lên bởi Tín Lương
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5
Bạn có thể làm cho đối tượng mập ra hay ốm đi, cao l ên hay lùn xuống tùy thích bằng cách trỏ
vào một trong các dấu chọn (sao cho dấu trỏ chuột biến th ành mũi tên hai đầu) và kéo chuột tới
lui cho đến khi đối tượng đạt được dáng điệu như ý.
- Trỏ vào dấu chọn bên dưới, ở giữa. Dấu trỏ chuột biến th ành mũi tên hai đầu, thẳng đứng
- Kéo chuột lên trên. Nhân vật của ta bị "bẹp gí" (hình 1)

- Thả phím chuột. Các dấu chọn tái hiện
- Chọn Edit > Undo Stretch hoặc ấn Ctrl+Z. Nhân vật "đẹp giai" trở lại
Undo và Redo
Màn trình diễn "chuột vờn người" của ta kết thúc một cách "có hậu" nhờ tổ hợp phím Ctrl+Z,
tương đương với mục chọn Undo trên trình đơn Edit. Bằng cách ấn tổ hợp phím Ctrl+Z, bạn hủy
bỏ kết quả của thao tác vừa thực hiện. Nếu ấn Ctrl+Z nhiều lần, bạn có thể hủy bỏ li ên tiếp kết
quả của nhiều thao tác đã thực hiện, khôi phục tình trạng cũ nào đó của bản vẽ. Theo mặc định,
bạn có thể lần lượt hủy bỏ kết quả của... 99 thao tác trong quá khứ. Do vậy, khi l àm việc với
Corel DRAW, ta hầu như không sợ sai lầm (sướng thiệt!).
Trên trình đơn Edit còn có mục chọn Redo, có tác dụng ng ược với Undo. Bạn chọn Redo trong
trường hợp đổi ý, muốn "lấy lại" kết quả bị hủy bỏ "quá trớn" bởi Undo.
- Chọn Edit > Redo Stretch, Nhân vật "bẹp gí"
- Chọn Edit > Undo Stretch hoặc ấn Ctrl+Z. Nhân vật "đẹp giai"
Với Undo và Redo, bạn có thể đi lại nhiều lần tr ên con đường của quá khứ để bình tĩnh suy nghĩ,
lựa chọn "cái được" và "cái mất", điều mà ta không thể có trong cuộc đời thực!
Từ đây về sau, khi "nhào nặn" nhân vật, ta sẽ thường xuyên dùng tổ hợp phím Ctrl+Z để khôi
phục tình trạng cũ, tránh sự biến dạng thái quá l àm cho bạn khó nhận định về hiệu lực của thao
tác. Ta hãy tiếp tục thử nghiệm thao tác co d ãn đối tượng.
- Trỏ vào dấu chọn bên trái, ở giữa. Dấu trỏ biến thành mũi tên hai đầu, nằm ngang
- Kéo chuột qua phải. Nhân vật bị "sụt cân" (h ình 2)



- Thả phím chuột, Các dấu chọn tái hiện
- Ấn Ctrl+Z. Nhân vật trở lại nh ư cũ
Phóng to, thu nhỏ đối tượng
Trong thao tác vừa thực hiện, ta đều làm biến dạng nhân vật do chỉ thay đổi chiều cao hoặc
chiều rộng của hình. Nếu muốn hình được phóng to hoặc thu nhỏ tr ên trang in nhưng không bị
mất cân đối, bạn kéo dấu chọn ở một trong bốn góc. Khi ấy, chiều rộng v à chiều cao thay đổi
cùng lúc, tỉ lệ giữa chúng được giữ nguyên.
- Trỏ vào dấu chọn ở góc dưới, bên phải. Dấu trỏ biến thành mũi tên hai đầu nằm nghiêng
- Kéo chuột qua phải, xuống dưới. Nhân vật...
http://caomedia.wordpress.com
Bài 5
Bạn có thể làm cho đối tưng mập ra hay ốm đi, cao l ên hay lùn xuống tùy thích bằng cách trỏ
vào một trong các dấu chọn (sao cho dấu trỏ chuột biến th ành mũi tên hai đầu) và kéo chuột tới
lui cho đến khi đối tượng đạt được dáng điệu như ý.
- Trỏ vào dấu chọn bên dưi, ở giữa. Dấu trỏ chuột biến th ành mũi tên hai đầu, thẳng đứng
- Kéo chuột lên trên. Nhân vật của ta bị "bẹp gí" (h ình 1)
- Thả phím chuột. Các dấu chọn tái hiện
- Chọn Edit > Undo Stretch hoặc ấn Ctrl+Z. Nhân vật "đẹp giai" trở lại
Undo và Redo
Màn trình diễn "chuột vờn ng ười" của ta kết thúc một cách "có hậu" nhờ tổ hợp phím Ctrl+Z,
tương đương với mục chọn Undo tr ên trình đơn Edit. Bằng cách ấn tổ hợp phím Ctrl+Z, bạn hủy
bỏ kết quả của thao tác vừa thực hiện. Nếu ấn Ctrl+Z nhiều lần, bạn có thể hủy bỏ li ên tiếp kết
quả của nhiều thao tác đ ã thực hiện, khôi phục t ình trạng cũ nào đó của bản vẽ. Theo mặc định,
bạn có thể lần lượt hủy bỏ kết quả của... 99 thao tác trong quá khứ. Do vậy, khi l àm việc với
Corel DRAW, ta h ầu như không sợ sai lầm (sướng thiệt!).
Trên trình đơn Edit còn có mục chọn Redo, có tác dụng ng ược với Undo. Bạn chọn Redo trong
trường hợp đổi ý, muốn "lấy lại" kết quả bị hủy bỏ "quá trớn" bởi Undo.
- Chọn Edit > Redo Stretch, Nhân vật "bẹp gí"
- Chọn Edit > Undo Stretch hoặc ấn Ctrl+Z. Nhân vật "đẹp giai"
Với Undo và Redo, bạn có thể đi lại nhiều lần tr ên con đường của quá khứ để b ình tĩnh suy nghĩ,
lựa chọn "cái được" và "cái mất", điều mà ta không th có trong cuộc đời thực!
Từ đây về sau, khi "nh ào nặn" nhân vật, ta sẽ th ường xuyên dùng tổ hợp phím Ctrl+Z để khôi
phục tình trng cũ, tránh sự biến dạng thái quá l àm cho bạn khó nhận định về hiệu lực của thao
tác. Ta hãy tiếp tục thử nghiệm thao tác co d ãn đối tượng.
- Trỏ vào du chọn bên trái, giữa. Dấu trỏ biến th ành mũi tên hai đầu, nằm ngang
- Kéo chuột qua phải. Nhân vật bị "sụt cân" (h ình 2)
hướng dẫn dùng Corel B5 - Trang 2
hướng dẫn dùng Corel B5 - Người đăng: Tín Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hướng dẫn dùng Corel B5 9 10 169