Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn gỡ linh kiện điện tử

Được đăng lên bởi zchautranz
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1530 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI 5
GỠ LINH KIỆN TRÊN MẠCH
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
- Giúp cho sinh viên thực hành thành thạo việc gỡ các linh kiện trên mạch
(cả linh kiện cắm và linh kiện dán) trên mạch in và mạch nổi xuyên lỗ.
II. NỘI DUNG
Hiện nay có rất nhiều cách gỡ mối hàn, nó phụ thuộc vào các thiết bị mà ta
có. Có ba phương pháp gỡ mối hàn cơ bản:
- Phương pháp 1: Dùng mỏ hàn điều nhiệt và súng hút thiếc.
- Phương pháp 2: Dùng mỏ hàn điều nhiệt và dây đồng.
- Phương pháp 3: Dùng mỏ hàn khò.
1. Gỡ linh kiện cắm
a. Phương pháp 1: Dùng súng hút thiếc và mỏ hàn điều nhiệt
* Dụng cụ yêu cầu
- Súng hút thiếc
- Mỏ hàn điều nhiệt
- Nhựa thông
- Panh
* Thực hiện
- Bước 1: Làm sạch đỉnh mối hàn
Một tay cầm mỏ hàn điều nhiệt, một tay cầm súng hút thiếc. Chú ý, cả hai
thiết bị đều trong trang thái sử dụng. Dùng mỏ hàn điều nhiệt đã đựơc tráng

nhựa thông nung nóng thiếc. Khi thiếc đã đủ nhiệt độ nóng chảy, nhanh
chóng đặt đầu mỏ súng hút thiếc vào để hút thiếc. Chú ý, không để mỏ hàn
quá lâu nhiệt độ quá cao sẽ làm bong via. Thực hiện tương tự với các chân
tiếp theo cho đến hết.
- Bước 2: Lấy linh kiện ra khỏi mạch
Dùng một chiếc panh từ từ gỡ linh kiện ra khỏi mạch.
- Bước 3: Làm sạch các chân linh kiện
Dùng súng hút thiếc làm sạch hoàn toàn các chân linh kiện.
- Bước 4: Làm sạch bo mạch
Hút hết phàn thiếc còn sót lại trên bo mạch.
b. Phương pháp 2: Dùng dây đồng và mỏ hàn điều nhiệt.
* Dụng cụ yêu cầu
- Dây đồng hút thiếc.
- Mỏ hàn điều nhiệt
- Panh gắp linh kiện.
* Thực hiện
- Bước 1: Đặt dây đồng vào vị trí có thiếc cần hút. Sau đó, đặt mỏ hàn điều
nhiệt lên trên dây đồng để nung nóng thiếc. Thiếc sau khi được nung nóng sẽ
bám vào dây đồng. Chú ý, khi hút thiếc nên di chuyển nhẹ nhàng mỏ hàn
điều nhiệt để có thể hút thiếc trên phạm vi lớn và tránh cho nhiệt độ tại một
chỗ quá lớn dẫn đến cháy linh kiện, bong via. Thực hiện tương tự với các
chân tiếp theo cho đến hết.
- Bước 2: Lấy linh kiện ra khỏi mạch
Dùng một chiếc panh từ từ gỡ linh kiện ra khỏi mạch.
- Bước 3: Làm sạch các chân linh kiện
Dùng dây đồng và mỏ hàn điều nhiệt làm sạch hoàn toàn các chân linh kiện.

- Bước 4: Làm sạch bo mạch
Hút hết phàn thiếc còn sót lại trên bo mạch.
c. Phương pháp 3: Dùng mỏ hàn khò
* Dụng cụ yêu cầu
- Mỏ hàn khò
- Nhựa thông dạng lỏng.
* Thực hiện
- Bước 1: Bật máy hàn khò lên và điều chỉnh:
Nhiệt độ ở vị trí 50% vòng xoay (nhiệt độ là nút HEATER)
Chỉnh gió ở vị trí 30% vòng xoay (gió là nhút AIR)
Với 1 mỏ hàn khò bắt kỳ ta có thể điều chỉnh theo cách sau: để đầu khò cách
tờ giấy trắng 3cm, đưa đầ...
BÀI 5
GỠ LINH KIỆN TRÊN MẠCH
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
- Giúp cho sinh viên thực hành thành thạo việc gỡ các linh kiện trên mạch
(cả linh kiện cắm và linh kiện dán) trên mạch in và mạch nổi xuyên lỗ.
-
II. NỘI DUNG
Hiện nay có rất nhiều cách gỡ mối hàn, nó phụ thuộc vào các thiết bị mà ta
có. Có ba phương pháp gỡ mối hàn cơ bản:
- Phương pháp 1: Dùng mỏ hàn điều nhiệt và súng hút thiếc.
- Phương pháp 2: Dùng mỏ hàn điều nhiệt và dây đồng.
- Phương pháp 3: Dùng mỏ hàn khò.
1. Gỡ linh kiện cắm
a. Phương pháp 1: Dùng súng hút thiếc và mỏ hàn điều nhiệt
* Dụng cụ yêu cầu
- Súng hút thiếc
- Mỏ hàn điều nhiệt
- Nhựa thông
- Panh
* Thực hiện
- Bước 1: Làm sạch đỉnh mối hàn
Một tay cầm mỏ hàn điều nhiệt, một tay cầm súng hút thiếc. Chú ý, cả hai
thiết bị đều trong trang thái sử dụng. Dùng mỏ hàn điều nhiệt đã đựơc tráng
hướng dẫn gỡ linh kiện điện tử - Trang 2
hướng dẫn gỡ linh kiện điện tử - Người đăng: zchautranz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hướng dẫn gỡ linh kiện điện tử 9 10 690