Ktl-icon-tai-lieu

Huong dan lap trinh PIC 16F877A

Được đăng lên bởi jslehuuchi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3677 lần   |   Lượt tải: 51 lần
Hướng dẫn lập trình PIC 16F877A

Bài 1. Khái quát vi điều khiển.
Vi điêu khiển (microcontroller_ thường được viết tắt là uC, MCU) là một mạch tích hợp, bên trong được cấu
tạo bởi các nhân xử lý, bộ nhớ và có khả năng lập trình giao tiếp với thiết bị ngoại vi. Các bộ vi điều khiển
thường được sử dụng trong các sản phẩm, thiết bị điều khiển tự động, các hệ thống điều khiển từ xa, và các
hệ thống nhúng.

 Các thành phần cơ bản của vi điều khiển:

Hình 1.1 Cấu trúc cơ bản một vi điều khiển PIC.

Biên soạn: LÊ MINH TRÍ

1

Hướng dẫn lập trình PIC 16F877A

Bộ nhớ (Memory)
Bộ nhớ được sử dụng lưu trữ dữ liệu và chương trình.

Hình 1.2 Bộ nhớ trong vi điều khiển.

Hình 1.3 Các thanh ghi trong bộ nhớ vi điều khiển.

Biên soạn: LÊ MINH TRÍ

2

Hướng dẫn lập trình PIC 16F877A

Đơn vị xử lý trung tâm-CPU
Là nơi xử lý dữ liệu: nhân, chia, cộng, trừ hay di chuyển dữ liệu từ bộ nhớ này đến bộ nhớ khác.

Hình 1.4 CPU trong vi điều khiển.

Bus.
Các đường dẫn được gọi là đường bus. Về vật lý, nó đại diện của 8, 16, hay nhiều hơn số lượng dây trong
một đường bus. Có hai loại bus: bus địa chỉ và bus dữ liệu.

Hình 1.5 Các dạng Bus.

Biên soạn: LÊ MINH TRÍ

3

Hướng dẫn lập trình PIC 16F877A

Đơn vị ngõ vào ngõ ra.
Các ngõ nhập xuất của vi điều khiển được gọi là các port. Có nhiều loại port: port ngõ nhập, port ngõ xuất,
hay port hai hướng.

Hình 1.6 Các đơn vị nhập xuất.

Truyền thông nối tiếp.
Là dạng truyền thông với số lượng đường dây truyền dẫn ít, cụ thể chúng ta sẽ thực hiện sử dụng ba đường
dây dẫn, và một trong các đường dây dẫn đó được sử dụng như là đường truyền dữ liệu, dây dẫn khác được
sử dụng như là đường nhận dữ liệu, còn đường dẫn thứ ba được sử dụng như một đường chuẩn cho cả nhập
và xuất. Dữ liệu trên đường truyền là các mức logic “0” và “1”.

Hình 1.7 Truyền thông nối tiếp.

Bộ định thời(Timer)

Hình 1.8 Bộ định thời.
Tuy nhiên, để sử dụng trong công nghiệp chúng ta cần thêm một vài khối. Một trong các khối đó là khối
timer mà nó quan trọng đối với chúng ta bởi vì nó có thể cho chúng ta thông tin về thời gian, khoảng thời
Biên soạn: LÊ MINH TRÍ

4

Hướng dẫn lập trình PIC 16F877A

gian, nghi thức,… Đơn vị cơ bản của timer đó là bộ đếm tự do (free-run counter), trong thực tế nó là một
thanh ghi mà giá trị số của nó tăng lên 1 trong các khoảng thời gian bằng nhau, để nhận lấy giá trị của nó
trong suốt khoảng T1 và T2 và trên cơ sở của các điểm khác nhau của nó chúng ta có thể quyết định thời
gian trôi qua bao lâu. Đó là một phần quan trọng của vi điều kh...
Hướng dn lp trình PIC 16F877A
Biên son: LÊ MINH TRÍ 1
Bài 1. Khái quát vi điều khiển.
Vi điêu khiển (microcontroller_ thường được viết tắt là uC, MCU) là một mạch tích hợp, bên trong được cấu
tạo bởi các nhân xử lý, bộ nhớ và có khả năng lập trình giao tiếp với thiết bị ngoi vi. Các bộ vi điều khiển
thường được sử dụng trong các sản phẩm, thiết bị điều khiển tự động, các hệ thống điều khiển từ xa, và các
hệ thống nhúng.
Các thành phần cơ bản của vi điều khiển:
Hình 1.1 Cấu trúc cơ bản một vi điều khiển PIC.
Huong dan lap trinh PIC 16F877A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huong dan lap trinh PIC 16F877A - Người đăng: jslehuuchi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Huong dan lap trinh PIC 16F877A 9 10 736