Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng AVRstudio

Được đăng lên bởi anhvu01011994-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trong bài này tôi hướng dẫn cách sử dụng bộ công cụ AVRStudio đề tạo các
Project lập trình bằng ngôn ngữ Assembly và C. Tôi sẽ dùng ví dụ chương trình
quét LED ở bài 1để minh họa cho cả 2 cách tạo một Project Assembly và C.
I. Lập trình Assembly bằng AVRStudio.
Việc cài đặt AVRStudio tương đối đơn giản. Bạn hãy download bản mới
nhất của phần mềm này từ website Atmelhoặc bản 4.623 tại đây (hoặc một
mirror khác) và cài đặt vào máy. Theo mặc định, chương trình sẽ được cài vào ổ
đĩa C tại: C:\Program Files\Atmel\AVR Tools.
Bắt đầu với AvrStudio4: bạn chạy AvrStudio từ “Start/ All Programs/
Atmel AVR Tools/ AvrStudio 4”. Ở lần đầu chạy AvrStudio, 1 dialog
“Welcome to AvrStudio 4” xuất hiện, hãy bỏ check ở ô “show dialog at
Startup” và nhấn cancel.

Hình 1. Welcome to AVR studio 4 Diaolg.
Bạn thấy giao diện AVR Studio 4 như sau:

Hình 2. Giao diện AVR Studio.
Giao diện AVR Studio rất dễ sử dụng, vì vậy chúng ta sẽ kết hợp tìm hiểu
trong lúc viết ví dụ.
Tạo Project mới: từ menu Project, chọn “Project/New Project”.

Hình 3. Tạo Project mới.
Một dialog mới xuất hiện cho phép bạn setting Project của bạn, trong vùng
“Project Type” chọn “Atmel AVR assembler”, tức lập trình bằng ngôn ngữ
Assembly và trình dịch là Atmel AVR assembler (trình dịch tích hợp trong
AVR Studio); “Location”, chọn nơi chứa Project (trong ví dụ này tôi chọn thư
mục D/AVR1); “Project name”, tên Projetc của bạn, hãy đặt là avr1.

Hình 4.Setting Project.
Nhấn Next để tiếp tục chọn Platform và device, việc này phục vụ cho mục
đích debug chương trình hay mô phỏng bằng avr simulator. Bạn hãy chọn
“AVR Simulator” trong ô Platform và Atmega8 trong ô device (chúng ta sẽ viết
chương trình cho chip Atmega8).

Hình 5. Chọn Platform và device.
Nhấn finish để kết thúc setting project, bạn thấy các cửa số của “Project”
chứa các thông tin Project của bạn, bạn thấy trong mục “Source files” có 1 file
“avr1.asm” là source code của bạn. Bạn có thể nhấn vào switch tab bên dưới
cửa sổ Project để xem cửa số “I/O View”, cửa số này chứa thông tin chip dùng
khi mô phỏng. Cửa số Build chứa thông tin kết quả biên dịch. “Editor” là vùng
viết chương trình, trong trường hợp này đó là file “avr1.asm” của bạn.

Hình 6. Cửa sổ lập trình.
Việc còn lại là viết code vào cửa sổ Editor sau đó dịch chương trình bằng
phím F7.
II. Lập trình C bằng AVRStudio.
Về bản chất AVRStudio không hỗ trợ lập trình ngôn ngữ C vì không có
trình dịch C. Tuy nhiên nó cho phép tích hợp trình dịch C của bộ công cụ
WinAVR. Vì thế, nếu muốn sử dụng AVR...
Trong bài này tôi hướng dẫn cách sử dụng bộ công cụ AVRStudio đề tạo các
Project lập trình bằng ngôn ngữ Assembly và C. Tôi sẽ dùng ví dụ chương trình
quét LED ở bài 1để minh họa cho cả 2 cách tạo một Project Assembly và C.
I. Lập trình Assembly bằng AVRStudio.
Việc cài đặt AVRStudio tương đối đơn giản. Bạn hãy download bản mới
nhất của phần mềm này từ website Atmelhoặc bản 4.623 tại đây (hoặc một
mirror khác) và cài đặt vào máy. Theo mặc định, chương trình sẽ được cài vào ổ
đĩa C tại: C:\Program Files\Atmel\AVR Tools.
Bắt đầu với AvrStudio4: bạn chạy AvrStudio từ “Start/ All Programs/
Atmel AVR Tools/ AvrStudio 4”. Ở lần đầu chạy AvrStudio, 1 dialog
“Welcome to AvrStudio 4” xuất hiện, hãy bỏ check ở ô “show dialog at
Startup” và nhấn cancel.
Hình 1. Welcome to AVR studio 4 Diaolg.
Bạn thấy giao diện AVR Studio 4 như sau:
Hướng dẫn sử dụng AVRstudio - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng AVRstudio - Người đăng: anhvu01011994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng AVRstudio 9 10 522