Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy photocopy Toshiba

Được đăng lên bởi conghanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA
Màn hình nền cảm ứng

Mặt bàn fím sử dụng

1. Đặt bản gốc úp lên mặt kính hoặc ngửa bản gốc lên DADF ( khay kéo bản gốc )
Các Bước
BƯỚC 1

Chọn

Chọn Tiếp
FUNCTION CLEAR

Giải Thích
+ Mọi hoạt động của máy trở về mặc định
+ Chọn khay giấy A4 (Nếu bản copy ra A4)
+ Chon khay giấy A3 (Nếu bản copy ra A3)

BƯỚC 2
(Chọn khay
giấy)

+ Chọn chế độ thu phóng
mặc định

BƯỚC 3
(Nếu không
dùng chế
độ thu
phóng thì
bỏ qua
bước này)

+ Chọn chế độ % mặc định
( 25%,50%..…400% )

Chế độ thu phóng

+ Chọn % theo từng %
(từ 25% đến 400%)

BƯỚC 4
(Nếu không
dùng chế
độ sao chụp
đảo mặt thì
bỏ qua
bước này)

BƯỚC 5

Sao chụp đảo mặt

1 Tờ 1 mặt

=>

1 Tờ 1 mặt

2 Tờ 1 mặt

=>

1 Tờ 1 mặt

2 Mặt 1 tờ

=>

1 Tờ 2 mặt

1 Tờ 2 mặt

=>

2 Tờ 1 mặt

1 Tờ 2 mặt

=>

1 tờ 2 mặt

+ Chọn Fím sô :” 1,2,3…..999”
( để chọn số bộ cần sao chụp )

BƯỚC 6

+ Chon Fím Start để bắt đầu photo

Liên hệ: Nguyễn Hữu Toàn. - Tel: 04.3.9903438 / 0944.989.188

Liên hệ: Nguyễn Hữu Toàn. - Tel: 04.3.9903438 / 0944.989.188

...
Liên hệ: Nguyễn Hữu Toàn. - Tel: 04.3.9903438 / 0944.989.188
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA
Màn hình nền cảm ứng Mặt bàn fím sử dụng
1. Đặt bản gốc úp lên mặt kính hoặc ngửa bản gốc lên DADF ( khay kéo bản gốc )
Các Bước Chọn Chọn Tiếp Giải Thích
BƯỚC 1
FUNCTION CLEAR
+ Mọi hoạt động của máy trở về mặc định
BƯỚC 2
(Chọn khay
giấy)
+ Chọn khay giấy A4 (Nếu bản copy ra A4)
+ Chon khay gi
ấy A3 (Nếu bản copy ra A3)
BƯỚC 3
(Nếu không
dùng chế
độ thu
phóng thì
bỏ qua
bước này)
Chế độ thu phóng
+ Ch
ọn chế độ thu phóng
mặc định
+ Chọn chế độ % mặc định
( 25%,50%..…400% )
+ Ch
ọn % theo từng %
(từ 25% đến 400%)
BƯỚC 4
(Nếu không
dùng chế
độ sao chụp
đảo mặt thì
bỏ qua
bước này)
Sao chụp đảo mặt
1 Tờ 1 mặt => 1 Tờ 1 mặt
2 Tờ 1 mặt => 1 Tờ 1 mặt
2 Mặt 1 tờ => 1 Tờ 2 mặt
1 Tờ 2 mặt => 2 Tờ 1 mặt
1 Tờ 2 mặt => 1 tờ 2 mặt
BƯỚC 5
+ Chọn Fím sô :” 1,2,3…..999”
( đ
ể chọn số bộ cần sao chụp )
BƯỚC 6
+ Chon Fím Start để bắt đầu photo
Hướng dẫn sử dụng máy photocopy Toshiba - Trang 2
Hướng dẫn sử dụng máy photocopy Toshiba - Người đăng: conghanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy photocopy Toshiba 9 10 227