Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc pentax

Được đăng lên bởi nguyenduchuynh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4666 lần   |   Lượt tải: 10 lần
g
C
ty ô C ty
ng ô TN
TN
ng H
H ty
ty H
H TN
ôn C Đ
TN Đấ
ôn ấ H
g
H H tH
g tH Đ H
ty
C
ty ợ ấ Đ ợ
ôn TN T p t
C H ất
g H N
ty H H ôn ợp H
Đ H g
TN ấ Đ t
y
t

g

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TĐĐT PENTAX

Máy toàn đạc điện tử Pentax R-322

1. Cấu tạo máy toàn đạc điện tử Pentax R-322
a, Máy

Hình 8: Máy PenTax-R300

1: Tay cầm.
2: Ống ngắm sơ bộ.
3: Ống kính ngắm.
4: Bộ phận chứa pin.
5: Ốc khóa bàn độ đứng và vi động đứng.
6: Ốc khóa bàn độ ngang và vi động ngang.
7: Phím nhập liệu.
8: Ốc cân máy.
9: Đế máy.
10: Nút mở / tắt tia laser.
11: Màn hình.
12: Phím chức năng.
13: Nút mở / tắt máy.

b, Các phụ kiện kèm theo máy

g
C
ty ô C ty
ng ô TN
TN
ng H
H ty
ty H
H TN
ôn C Đ
TN Đấ
ôn ấ H
g
H H tH
g tH Đ H
ty
C
ty ợ ấ Đ ợ
ôn TN T p t
C H ất
g H N
ty H H ôn ợp H
Đ H g
TN ấ Đ t
y
t

g

Hình 9: Các loại gương

Hình 10: Vỏ bảo vệ
Độ chính xác của dòng máy Pentax R-322 được giới thiệu trong bảng 2
Bảng 2

c, Các phím chức năng
Máy toàn đạc điện tử PenTax R-322 có 5 phím chức năng gồm: F1,
F2,F3, F4, F5.
Bảng 3: Bảng mô tả các phím chức năng
Phím F Chức năng Mô tả
Mode A
F1
[M EAS
Nhấn phím này một lần thì khoảng cách và loại dữ liệu đo
có thể được chọn lựa bởi việc cài đặt ban đầu
F1
[M EAS
Nhấn phím này lần hai thì khoảng cách và loại dữ liệu đo
khác có thể được chọn lựa bởi việc cài đặt ban đầu
F2
[TARGET Chọn loại gương SHEET / PRISM / REFRECTOLESS
F3
[0 SET]
Đưa góc ngang về 0o0’0” bằng cách nhấn hai lần
F4
[DISP]
Chuyển đổi giá trị xuất hiện trên màn hình
F5
[MODE
Chuyển chế độ Mode A sang Mode B và ngược lại
Mode B
F1
[S.FUNC]
Các ứng dụng
F2
[ANG SET] Cài đặt các tham số về góc
F3
[HOLD]
Giữ giá trị của góc bằng trên màn hình
F4
[CORR]
Cài đặt các tham số: hằng số gương, nhiệt độ, áp suất
F5
[MODE]
Chuyển chế độ Mode B sang Mode A và ngược lại

g
C
ty ô C ty
ng ô TN
TN
ng H
H ty
ty H
H TN
ôn C Đ
TN Đấ
ôn ấ H
g
H H tH
g tH Đ H
ty
C
ty ợ ấ Đ ợ
ôn TN T p t
C H ất
g H N
ty H H ôn ợp H
Đ H g
TN ấ Đ t
y
t

g

Ngoài ra, các phím trên còn có các chức năng khác:
Bảng 4: Bảng mô tả các chức năng khác

Phím F Chức năng Mô tả
Di chuyển con trỏ sang trái
F1
Di chuyển con trỏ sang phải
F2
F1
[▲]
Di chuyển lên trên 5 mục trên màn hình
F2
[▼]
Di chuyển xuống dưới 5 mục trên màn hình
F3
[RETICLE] Thay đổi chiếu sáng lưới chữ thập khi bật đèn
Di chuyển con trỏ lên trên
F3
F4
[LCD]
Thay đổi độ tương phản của màn hình khi bật đèn
Di chuyển con trỏ xuống dưới
F4
F5
[ILLU]
Thay đổi cường độ sáng của màn hình
F5
[CLEAR]
Xóa các con số
F5
[SELECT] Mở cửa sổ chọn lựa
d, Các phím nhập liệu
Má...
Công ty TNHH Đất Hp
Công ty TNHH Đất Hp
Công ty TNHH Đất Hp
Công ty TNHH Đất HpCông ty TNHH Đất Hp
Công ty TNHH Đất Hp
Công ty TNHH Đất Hp
Công ty TNHH Đất Hp
HƯỚNG DN S DNG TĐĐT PENTAX
Máy toàn đạc đin t Pentax R-322
1. Cu to máy toàn đạc đin t Pentax R-322
a, Máy
Hình 8: Máy PenTax-R300
1: Tay cm.
2: ng ngm sơ b.
3: ng kính ngm.
4: B phn cha pin.
5: c khóa bàn độ đứng và vi động đứng.
6: c khóa bàn độ ngang và vi động ngang.
7: Phím nhp liu.
8: c cân máy.
9: Đế máy.
10: Nút m / tt tia laser.
11: Màn hình.
12: Phím chc năng.
13: Nút m / tt máy.
b, Các ph kin kèm theo máy
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc pentax - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc pentax - Người đăng: nguyenduchuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc pentax 9 10 556