Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim

Được đăng lên bởi Lai Lai Viet
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1732 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim
Chạy chương trình từ shortcut
trên Desktop của máy tính hoặc vào menu Start → All
Programs → ModelSim PE Student Edition 10.1b hoặc 10.1c → ModelSim

1/14

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim
Chờ chương trình khởi động

Giao diện chương trình sau khi đã khởi động xong

2/14

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim
Sau đó tại cửa sổ chương trình chúng ta vào menu File → New → Project …

Ở cửa sổ Create Project ta nhập vào tên của project
kế và thư viện

3/14

, đường dẫn (ổ đĩa, thư mục) lưu thiết

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim
Chương trình sẽ mở ra cửa sổ Add items to the Project ta chọn Add Existing File nếu chúng ta
đã có sẵn file chương trình cần đưa vào project hoặc sẽ chọn Create New File để tạo 1 file
chương trình mới .

4/14

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim
Đối với Create New File, chương trình sẽ chuyển sang cửa sổ Create Project File. Ở cửa sổ
này tại File Name chúng ta nhập tên file (trong hình sau tên file được nhập và chuongtrinh1),
chọn ngôn ngữ là Verilog và mục Folder ta
và Add file as type ta click vào mũi tên xuống
chọn Top Level như hình

Chương trình sẽ thêm file có tên chuongtrinh1.v vào project đồng thời mở ra cửa sổ (phía bên
phải) cho chúng ta soạn thảo chương trình như hình sau:

5/14

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim
Đối với tùy chọn Add Existing File chương trình sẽ mở ra cửa sổ Add file to Project để ta thêm
1 file chương trình đã có sẵn (soạn thảo bằng các trình soạn thảo không như: notepad, notepad
tab, notepad++, v.v. và lưu với tên file có phần mở rộng .v) vào thiết kế. Ở cửa sổ này mục
File Name ta click chuột vào Browser chọn file cần thêm vào thiết kế , phần Add file as type
ta bấm vào mũi tên xuống chọn Verilog , mục Folder vẫn chọn Top Level .

Chương trình sẽ thêm file vừa chọn vào thiết kế để chúng ta có thể mở xem hoặc chỉnh sửa nếu
cần thiết.

6/14

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim
Ngoài ta cũng có thể tạo thêm file mới trong thiết kế hoặc tiếp tục bổ sung thêm 1 file chương
trinh đã soạn thảo sẵn vào thiết kế bằng cách ở cửa sổ Project (bên trái) , ta click chuột file
chọn Add to Project , sau đó chọn New File … (tạo mới) hoặc Existing File …(thêm vào
thiết kế file đã có sẵn). Các bước còn lại quay lại giống nhưng các bước đã hướng dẫn ở trên.

7/14

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim
Sau khi đã soạn thảo xong chương trình hoặc thêm các file chương trình đã có sẵn vào thiết kế
ta tiến hành dịch chương trình bằng cách mào men...
Hướng dn s dng phn mm ModelSim
1/14
Hướng dn s dng phn mm ModelSim
Chy chương trình t shortcut trên Desktop ca y tính hoc vào menu Start All
Programs ModelSim PE Student Edition 10.1b hoc 10.1c ModelSim
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim - Người đăng: Lai Lai Viet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm ModelSim 9 10 226