Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS3 Bài 3: Tạo Text

Được đăng lên bởi phtri92
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong bài học này chúng ta sẽ khám phá một chút về text layer c ũng nh ư ch ức n ăng
free transform trong PS. Như mọi khi đây là hai hình ảnh của bài:
Hình 1, Hình 2
Background color & Foreground color:
Ở góc dưới cùng của thanh công cụ, các bạn sẽ để ý thấy bi ểu tượng hai hình vuông
chồng lên nhau:

Trong PS, hình vuông ở trên biểu thị màu foreground, hình vuông ở biểu thị màu
background. Theo mặc định, màu foreground là đen, background là trắng. Bạn có
thể dùng phím tắt D bất cứ lúc nào để chuyển màu foreground và background về
mặc định.
Nói nôm na, màu background tức là màu nền, màu foreground sẽ là màu mà các
công cụ sử dụng (chẳng hạn foreground màu đen thì vẽ brush, text, shape… sẽ là
màu đen – dĩ nhiên bạn luôn có thể đổi màu bất cứ lúc nào bạn muốn)
Fill & Color
Giờ hãy mở hình 1 của bài ra, chúng ta có hai chú chó xinh xắn:

Ctrl + Shift + N để tạo một layer mới, tên tùy ý. Sử dụng công cụ Marquee tạo m ột
vùng chọn hình chữ nhật như hình dưới, đừng lo về vị trí của nó.

Giờ chúng ta sẽ fill vùng chọn này. Khái niệm fill có nghĩa tô tòan bộ các pixel nằm
trong vùng chọn với một màu nào đó. Có hai cách để fill, cách thứ nhất vào Edit ->
Fill hoặc phím tắt Shift + F5 để ra bảng tùy chọn cho fill. Trong mục Use, bạn sẽ
thấy là có khá nhiều lựa chọn khác nhau, cho bài này chúgn ta sẽ chọn color:

Một khi bạn chọn Color, thêm một bảng nữa sẽ xuất hiện, chớ chùn bước =). Bảng
này gọi là bảng chọn màu (Color picker), và bạn sẽ phải dành một khoảng thời gian
không nhỏ trong bảng này nếu muốn trở thành một designer:

Bằng kéo trỏ chuột trong dải phổ màu và ô vuông chọn màu bạn có thể chọn ra màu
ưng ý của mình. Bạn sẽ thấy trong bảng này có vô số thông số khác nhau và chúng
sẽ thay đổi khi bạn kéo chuột đổi màu mới. Đó là những thông số của các chế độ
màu khác nhau như RGB, Lab hay CMYK. Hiện giờ chúng ta không cần đi sâu vào
chúng quá.
Ở dưới cùng của bảng, chỗ dấu # có một dãy gồm 6 kí tự. Đây được gọi là mã màu
(color code). Mã màu thay đổi khi bạn kéo chuột đổi màu. Ngược lại, nếu bạn dùng
bạn phím type mã màu vào ô này, sẽ cho ra màu tương ứng với mã đó.
Từ nay tôi sẽ bắt đầu sử dụng mã màu trong các bài học. Trong trường hợp này
chúng ta dùng màu như hình minh họa trên, mã là #77b3c7.
Nếu bạn không muốn phải đi qua hai, ba bảng tùy chọn để fill màu, chỉ cần đơn giản
là double click vào ô vuông màu foreground ở phía dưới của thanh công cụ, bảng
color picker sẽ tự động hiện ra. Khi bạn ấn OK sẽ thấy màu của foreground thay đổi
thành màu bạn vừa ch...
Trong bài h c này chúng ta s khám phá m t chút v text layer c ng nh ch c n ng ũ ư ă
free transform trong PS. Nh m i khi ây là hai hình nh c a bài:ư đ
Hình 1, Hình 2
Background color & Foreground color:
góc d i cùng c a thanh công c , các b n s ý th y bi u t ng hai hình vuông ướ để ượ
ch ng lên nhau:
Trong PS, hình vuông trên bi u th màu foreground, hình vuông bi u th màu
background. Theo m c nh, màu foreground là en, background là tr ng. B n có đị đ
th dùng phím t t D b t c lúc nào chuy n màu foreground và background v để
m c nh. đị
Nói nôm na, màu background t c màu n n, màu foreground s màu các
công c s d ng (ch ng h n foreground màu en thì v brush, text, shape… s đ
màu en – d nhiên b n luôn có th i màu b t c lúc nào b n mu n)đ ĩ đ
Fill & Color
Gi hãy m hình 1 c a bài ra, chúng ta có hai chú chó xinh x n:
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS3 Bài 3: Tạo Text - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS3 Bài 3: Tạo Text - Người đăng: phtri92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS3 Bài 3: Tạo Text 9 10 986