Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Proficad Dùng cho kỹ thuật diện công nghiệp

Được đăng lên bởi Giap Nguyen
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2013
Electrical Diagrams Software

ProfiCAD

21.02.2013

Contents
getting started ......................................................................................................................................... 4
ProfiCAD Components ............................................................................................................................. 5
Program Relocation ................................................................................................................................. 6
Electrical Symbols and IC library ............................................................................................................. 6
frequently asked questions and answers ................................................................................................ 7
keyboard shortcuts - accelerators ........................................................................................................... 9
ProfiCAD gallery..................................................................................................................................... 12
panels .................................................................................................................................................... 12
documents ............................................................................................................................................. 13
symbols and favorites............................................................................................................................ 14
explorer ................................................................................................................................................. 15
layers ..................................................................................................................................................... 16
properties .............................................................................................................................................. 17
integrated circuits ................................................................................................................................. 17
pages ..................................................................................................................................................... 18
how to draw electrical diagrams ......................................................................................................
2013
ProfiCAD
www.proficad.com
21.02.2013
Electrical Diagrams Software
Hướng dẫn sử dụng Proficad Dùng cho kỹ thuật diện công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Proficad Dùng cho kỹ thuật diện công nghiệp - Người đăng: Giap Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Proficad Dùng cho kỹ thuật diện công nghiệp 9 10 191