Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng WinNC 32 Mill Fanuc_P3

Được đăng lên bởi thangtv.coltech
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2106 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày 09 tháng 2 năm 2012

Hướng dẫn sử dụng WinNC 32 Mill Fanuc_P3
Ở P3 này mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác với menu GRAPH (GRAPHIC),để biết vào menu GRAPH chỗ 
nào bạn xem lại P1.
­ Click chuột trái GRAPH ta được giao diện sau:

­ Tiếp theo click > để qua trang, click 3D VIEW xuất hiện giao diện sau:

­ Khai báo TOOLS (dao cắt), click chọn menu TOOLS

  + TOOL HOLDER: Số thứ tự của dao (Chính là số thứ tự dao mà bạn viết trong chương trình)
  + TOOLS NUMBER: Là mã số dao trong thư viện phần mềm

  + Để thay đổi thứ tự dao TOOL HOLDER ta dùng phím lên xuống (Pg Up ­ Pg Dn) trên bàn phím.
  + Để thay đổi vị trí dao trong thư viện TOOLS NUMBER ta dùng phím qua trái ­ phải trên bàn phím.
  + Click menu TAKE (hoặc nhấn F7) hoặc nhấn ENTER để gán dao trong thư viện cho số thứ tự dao tương 
ứng.

­ Khai báo phôi WORKP, click chọn menu WORKP

  + Nhập đô lệch chuẩn M (Machine) và chuẩn W (Workpeace) theo 3 phương X Y Z (Độ lệch này phải được 
nhập vào G54 G59)
  + Nhập kích thước phôi đồng thời xác định vị trí chuẩn W trên phôi.

Nhấn phím mũi tên qua trái­phải để dấu nhắc lần lượt nhảy tới vị trí kích thước mà bạn muốn thay đổi.

Thao tác thực hành với phần mềm bạn cứ để giá trị lệch chuẩn M và W là 0 0 0 theo 3 phương.
Và lưu ý một điều nữa là cái hình minh họa cho Phôi là cái hình chết. Giá trị kích thước nhập vào chỉ để hiểu 
chứ cái phôi trong hình không co giãn đúng kích thước cho bạn.

­ Khai báo bù bán kính dao OFFSET
Để khai báo bù bán kính dao, click chọn menu OFFSET ta được giao diện sau:

Di chuyển dòng nhắc đến vị trí số thứ tự tương ứng với địa chỉ ô nhớ D mà bạn viết trong chương trình khi khai 
báo bù bán kính dao, nhập giá trị bán kính dao rồi ENTER để gán giá trị cho ô địa chỉ D.

­­­
Như vậy là đã xong các thao tác cần thiết để bạn có thể thực hành viết chương trình với phần mềm WinNC, bao 
gồm:
­ Cách viết chương trình
­ Cách khai báo dao
­ Cách khai báo phôi, khai báo chuẩn
­ Cách khai báo các giá trị bù bán kính dao.

...
Ngày 09 tháng 2 năm 2012
H ng d n s d ng WinNC 32 Mill Fanuc_P3ướ
P3 này mình s h ng d n các b n thao tác v i menu GRAPH (GRAPHIC),đ bi t vào menu GRAPH ch ướ ế
nào b n xem l i P1.
- Click chu t trái GRAPH ta đ c giao di n sau: ượ
- Ti p theo clickế > đ qua trang, click 3D VIEW xu t hi n giao di n sau:
Hướng dẫn sử dụng WinNC 32 Mill Fanuc_P3 - Trang 2
Hướng dẫn sử dụng WinNC 32 Mill Fanuc_P3 - Người đăng: thangtv.coltech
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng WinNC 32 Mill Fanuc_P3 9 10 863