Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

Được đăng lên bởi thubkslc
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 6343 lần   |   Lượt tải: 35 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
BỘ MÔN HÓA PHÂN TÍCH

2 
MỤC LỤC

Mục lục.....................................................................................................................................1
Lời nói đầu...............................................................................................................................6
Những điều cần biết khi tiến hành phân tích định lượng....................................................7
Giới thiệu một số dụng cụ, thiết bị cơ bản khi làm thí nghiệm phân tích định lượng ......8
Xử lý thống kê các số liệu thực nghiệm...............................................................................12
Phần 1: Các phương pháp phân tích hóa học ....................................................................14

Chương I: Phân tích bằng phương pháp trọng lượng .................................... 14
Bài 1: Xác định SO42- (sunfat) theo phương pháp khối lượng .................................16
Bài 2: Xác định sắt theo phương pháp khối lượng ...................................................18
Bài 3: Xác định niken trong thép ...............................................................................20

Chương II: Phân tích bằng phương pháp thể tích ......................................... 22
Dụng cụ dùng để đo thể tích dung dịch .....................................................................22
Tính toán và pha chế dung dịch trong phân tích thể tích ........................................26
Chất chỉ thị ...................................................................................................................33

Các bài thí nghiệm......................................................................................... 41
Bài 4: Pha chế và chuẩn độ dung dịch HCl ...................................................................41
Bài 5: Xác định nồng độ dung dịch naoh bằng dung dịch HCl ....................................43
Bài 6: Xác định hàm lượng Na2CO3 trong Na2CO3 kỹ thuật.........................................44
Bài 7: Xác định nồng độ NaOH và Na2CO3 trong hỗn hợp..........................................45
Bài 8: Xác định hàm lượng axit có trong dấm và rượu vang.........................................48
Bài 9: Pha chế và xác định nồng độ dung dịch KMnO4 ...............................................49
Bài 10: Xác định hàm lượng canxi trong đá vôi............................................................51
Bài 11: Xác định nồng độ dung dịch Fe...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
B MÔN HÓA PHÂN TÍCH
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích - Người đăng: thubkslc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích 9 10 433