Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nghề điện công nghiệp

Được đăng lên bởi tungta_hb
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4756 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH
----------

HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Năm 2013

HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP, VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp
1.1. Mục đích
Tạo điều kiện cho học sinh viên tiếp cận trực tiếp với các xí nghiệp, nhà máy,
công ty, công trường thi công lắp đặt, cơ sở sản xuất và dịch vụ. Qua đó sinh viên hình
thành cách tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất và dịch vụ trong thực tế.
Biết vai trò, chức năng, nhiệm vụ và công việc của Kỹ sư, công nhân và nhất là
cán bộ kỹ thuật trong nhà máy, xí nghiệp, công ty, công trường thi công lắp đặt, cơ sở sản
xuất và dịch vụ.
Sinh viên làm quen dần với kỹ luật và tác phong công nghiệp trong thực tế sản
xuất tại Xí nghiệp, công trường , v.v…
Tìm hiểu, học hỏi về dây chuyền công nghệ, các thiết bị điện – điện công nghiệp,
các thiết bị tự động điều khiển hệ thống tại nơi thực tập. Tham gia vào các hoạt động sản
xuất, thi công, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, dây chuyền sản xuất. Sinh viên thực tập nghiên
cứu và trình bày kết quả về một đề tài khoa học bằng một báo cáo thực tập tốt nghiệp.
1.2. Yêu cầu
a. Đối với sinh viên
Phải nắm vững các kiến thức đã được học và kiến thức liên quan đối với đề tài
được chọn.
Phân biệt được sự khác biệt giữa thực tiễn và lý thuyết áp dụng tại các đơn vị,
trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của các đơn vị, doanh nghiệp, từ đó có thể đề xuất các
giải pháp liên quan.
Có tinh thần học tập, tham gia công việc tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với
giáo viên và cán bộ hướng dẫn trong suốt quá trình thực tập tại đơn vị.
Cuối đợt thực tập viết báo cáo trình bày nội dung, kết quả đạt được trong quá
trình thực tập tốt nghiệp.
Chấp hành các nội qui, quy định của đơn vị mình thực tập, quy định của nhà
trường và giáo viên hướng dẫn.
b. Giảng viên hướng dẫn:
tiễn.

Giúp cho sinh viên thấy tầm quan trọng và những yêu cầu trong thực tập thực

Theo dõi, giám sát được quá trình thực tập của sinh viên, gặp trao đổi giải đáp
thắc mắc cho sinh viên những vấn đề liên quan trong quá trình thực tập, giúp sinh viên phát
thảo đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết và hướng dẫn viết báo cáo thực tập.
Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên
cứu khoa học.
2

Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả
đánh giá quá trình thực tập của sinh viên.
1.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp
Tron...
2. Nội dung, quy trình thực tập.
- Sau khi kế hoạch thực tập đã được Hiệu trưởng phê duyệt, khoa sẽ phổ biến cho
sinh viên để sinh viên liên hệ đơn vị thực tập.
- Thông báo Danh sách các nhóm thực tập và Giáo viên hướng dẫn (GVHD).
- Sinh viên phải theo dõi thông báo của Khoa về phân nhóm GVHD, gặp giáo
viên đúng thời hạn.
- Nội dung thực tập: Khi thực tập tại các đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện
những công việc sau đây:
2.1. Tìm hiểu về đơn vị và công trình thực tập
21.1. Thông tin về đơn vị thực tập:
- Sơ lược về sự hình thành và phát triển của đơn vị.
- Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
- Tìm hiểu sơ đồ tổ chức của đơn vị.
- Tổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực của đơn vị.
- Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ công việc của Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công
nhân điện trong nhà máy, xí nhiệp, công ty.
- Tìm hiểu quy trình công nghệ của đơn vị.
21.2. Thông tin về công việc sinh viên tham gia thực tập:
- Giới thiệu chung v công việc tham gia thực hiện. (thiết kế, tham gia thi ng,
bảo trì bảo dưỡng …)
- Đặc điểm công việc thực hiện, các yêu cầu về kỹ thuật.
- Cơ cấu tổ chức đơn vị thi công, nhiệm vụ các bên liên quan.
- Giải pháp công nghệ kỹ thuật thi công, trang thiết bị phục vụ,…
- Các yêu cầu về an toàn.
- Tìm hiểu các thiết bị điện trong dây chuyền công nghệ tại đơn vị (Mã hiệu, nhãn
sản xuất, thông số kỹ thuật, nguyên lý hoạt động v.v...).
- Tìm hiểu hoạt động của các thiết bị điều khiển, bảo vệ, đo lường trong các thiết bị
điện của đơn vị.
- Tham gia tìm hiểu và vẽ lại mạng điện của các thiết bị điện tại đơn vị.
- Tham gia tìm hiểu vẽ lại đồ nguyên hoạt động của các thiết bị điện tại
đơn vị.
- Tham gia tìm hiểu yêu cầu các biện pháp kỹ thuật an tòan đối với thiết bị điện
tại đơn vị.
- Tham gia cùng với đơn vị trong việc gia công, thi công, lắp đặt các thiết điện .
- Tham gia cùng với đơn vị trong việc lắp đặt, cân chỉnh các thiết bị điện phục vụ
sản xuất.
4
Hướng dẫn thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nghề điện công nghiệp - Trang 5
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nghề điện công nghiệp - Người đăng: tungta_hb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hướng dẫn thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nghề điện công nghiệp 9 10 601