Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tối ưu hóa hệ thống khí nén

Được đăng lên bởi Lanh Phamvan
Số trang: 242 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự án hiệu quả năng lượng trong công
nghiệp của UNIDO

Tối ưu hóa hệ thống khí nén
(Tài liệu tham khảo cho các chuyên gia và nhân viên kỹ thuật doanh nghiệp công nghiệp)

Tháng 6 năm 2011 (cập nhật 4/3/2012)

Chuẩn bị cho: Văn phòng Tiết kiệm Năng lượng và Năng lượng Tái tạo
Tác giả: Lawrence Berkeley National Laboratory

Tháng 6 năm 2011
© 2005 US Department of Energy and Lawrence Berkeley National Laboratory – Tom Taranto and Wayne Perry

LỜI GIỚI THIỆU
Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Bộ Công
Thương - trân trọng giới thiệu với các doanh nghiệp công nghiệp và các chuyên gia tư
vấn ―Tập tài liệu đào tạo về tối ưu hóa hệ thống khí nén cho các doanh nghiệp công
nghiệp‖. Tập tài liệu đào tạo này được biên soạn như là một tài liệu tham khảo bổ sung
cho việc đào tạo tại lớp học và thực hành tại nhà máy về tối ưu hóa hệ thống khí nén do
Dự án nâng cao hiệu suất năng lượng công nghiệp của Tổ chức phát triển công nghiệp
liên hợp quốc (UNIDO) triển khai thực hiện. Thông qua tập tài liệu này, bạn đọc có thể
hiểu được các nội dung quan trọng sau:














Tính toán chi phí năng lượng như thế nào.
Ước tính tác động về chi phí do chất lượng không khí nén kém lên sản xuất như thế
nào.
Định nghĩa và các định luật chất khí liên quan đến hệ thống khí nén.
Các nguyên lý vận hành cơ bản và các dạng máy nén thể tích và máy nén động học.
Ứng dụng phù hợp của máy nén thể tích và máy nén động học.
Yêu cầu về chất lượng không khí nén.
Thiết bị xử lý không khí nén và ứng dụng của nó.
Làm thế nào để tạo ra một sơ đồ khối đơn giản.
Làm thế nào để xây dựng hồ sơ áp suất.
Làm thế nào để xác định dạng của nhu cầu sử dụng, bao gồm: 1) hệ thống động, 2)
những ứng dụng áp suất cao, 3) những ứng dụng lưu lượng lớn và 4) tải rò rỉ.
Làm thế nào để duy trì cân bằng giữa sản xuất và nhu cầu sử dụng khí nén với một
chiến lược điều khiển phù hợp.
Xác định yêu cầu của bình chứa phù hợp như thế nào.
Làm thế nào để thu thập dữ liệu cần thiết để nắm được hệ thống và đưa ra các khuyến
cáo.

Chúng tôi, hy vọng người đọc sẽ thấy cuốn tài liệu hướng dẫn này hữu ích đối với công việc
của mình.
Nhân đây, chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới Quỹ Môi trường toàn cầu
(GEF), Tổ chức phát triển công nghiệp liên hợp quốc (UNIDO) và Ban quản lý dự án ―Thúc
đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn
quản lý năng lượng‖ về việc biên soạn, biên dịch và phát hành cuốn tài liệu hướng dẫn này.
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tối ưu hóa hệ thống khí nén - Người đăng: Lanh Phamvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
242 Vietnamese
Hướng dẫn tối ưu hóa hệ thống khí nén 9 10 936