Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn vận hành AVR

Được đăng lên bởi Phạm Nhựt Quang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THAO TÁC LẮP ĐẶT VÀ CHỈNH ĐỊNH AVR
Nhìn cái mạc máy chuyển hôm trước đó. Thấy cột Load Volts không, nhìn xuống hàng 12700V (là
vận hành 22KV đó), cột Control W Tap chỉ là E1&P1.
- E1 & P1 là 2 tap mình sẽ chuyển bên trong thùng AVR, bữa vận hành 15KV tôi chuyển là E2&P2
bây giờ Quang phải chuyển lại E1&P1. Đầu tiên mở nắp hanhold phía trên thùng máy, cái nắp tròn
tròn nhỏ nhỏ đường kính khoảng 20cm, mở xong nhìn vô sẽ thấy cái domino dùng để chuyển.
Chuyển 2 cái E2 sang E1 và P2 sang P1 rồi đóng cái nắp hanhold lại.

Cái nắp handhold phía trên nắp
máy đây nè!

Các đầu E1, E2, E3 ở đâu, mở ra mới
thấy rõ, người ta có ghi, tại hình chụp
không thấy!

Các đầu P ở đây, cái này thấy rõ chữ
P1..3 nghen!

- Mở cái tủ điều khiển ra, phía sau tủ (hình 3) thấy 2 cái biến áp nhỏ nhỏ không?Chuyển đầu cos
sang 104 (tui biết đầu 104 là coi mạc máy có ghi- cột RCT tap).Chuyển hết đi rồi tui giải thích ý nghĩa
cho. Hồi An Phú tui để đầu cos là 96 đó, chuyển đầu 96 sang 104 (hai cái biến áp lận nghen, không
phải 1 cái).

Chuyển cái đầu cos này nè nghen!Cái
biến áp phía dưới cũng vậy.

Người ta ghi rõ 104, 115,…V
nè!xem rùi chuyển cho đúng.

- Bây giờ là xong phần chuyển, tới phần cài đặt tủ điều khiển, cái này hơi phức tạp:
+ Đầu tiên là phải hiểu mấy cái đầu TAP mình chuyển, các đầu P là biến áp nối tiếp - cái này dùng
để khi xài công suất ngược, theo tui nghĩ không xài cái này. Các đầu E là biến áp từ trung thế xuống

hạ thế cấp cho tủ điều khiển, tùy theo mình đấu E1, E2 hay E3 thì nó sẽ có tỉ số biến áp khác nhau.
Mình xài E1 thì tỉ số biến áp là 120:1 tức là xài 12,7KV thì đầu ra hạ thế là 12,7/120=105,8V.
+ Tiếp theo là 2 cái biến áp RCT phía sau tủ là biến áp tinh chỉnh cho gần bằng 120V cấp cho tủ đêìu
khiển, đầu vô là 105,8V phải không? Chọn cái đầu cos gần gần là 104V, vậy là tỉ số biến áp của cái
tinh chỉnh này là 104:120 (tăng áp đó nghen!).
+ Vậy là cuối cùng từ trung thế mình qua 2 cái biến áp, một cái trong thùng máy (E&P đó) và 1 cái
phía sau tủ điều khiển (RCT tap). Cuối cùng tỉ số biến áp tổng thể là tỉ số hai cái này nhân với nhau
120:1 x 104:120 = 104.
+ Vậy là nếu có điện áp 12700V thì tủ điều khiển nhận là 12700:104=122.11 (mạc nó lấy tròn là 122cột test volt đó).
+ Vậy nếu mình cài “băng thông là 6V & điện áp vào tủ điều khiển 126V” . Như vậy dao động phía
trung thế là :
104 x (126-3) = 12792 V đến 104 x (126+3) = 13416 V
+0,7 % Uđm đến +5,3%Uđm
+ Do vậy điện áp vào tủ điều khiển là mình có thể cài đặt thay đổi để điện áp điều thế theo ý mình.

Hết!...
THAO TÁC LẮP ĐẶT VÀ CHỈNH ĐỊNH AVR
Nhìn cái mạc máy chuyển hôm trước đó. Thấy cột Load Volts không, nhìn xuống hàng 12700V (là
vận hành 22KV đó), cột Control W Tap chỉ là E1&P1.
- E1 & P1 là 2 tap mình sẽ chuyển bên trong thùng AVR, bữa vận hành 15KV tôi chuyển là E2&P2
bây giờ Quang phải chuyển lại E1&P1. Đầu tiên mở nắp hanhold phía trên thùng máy, cái nắp tròn
tròn nhỏ nhỏ đường kính khoảng 20cm, mở xong nhìn vô sẽ thấy cái domino dùng để chuyển.
Chuyển 2 cái E2 sang E1 và P2 sang P1 rồi đóng cái nắp hanhold lại.
Các đầu E1, E2, E3 ở đâu, mở ra mới
thấy rõ, người ta có ghi, tại hình chụp
không thấy!
Cái nắp handhold phía trên nắp
máy đây nè!
Hướng dẫn vận hành AVR - Trang 2
Hướng dẫn vận hành AVR - Người đăng: Phạm Nhựt Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn vận hành AVR 9 10 195