Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn vẽ đồ gá

Được đăng lên bởi Chú Gà Con
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 6424 lần   |   Lượt tải: 26 lần
HƯỚNG DẪN VẼ ĐỒ GÁ
PHẦN II
HƯỚNG DẪN VẼ ĐỒ GÁ
I.

Trình tự xây dựng bản vẽ lắp chung của đồ gá có thể như sau:


Vẽ các hình chiếu của chi tiết gia công (vẽ bằng nét đứt, màu đỏ, coi như trong suốt).



Vẽ cơ cấu định vị của chi tiết gia công.



Vẽ cơ cấu kẹp chặt của chi tiết gia công.



Vẽ các cơ cấu dẫn hướng của dụng cụ, điều chỉnh dụng cụ, cơ cấu phân độ…



Vẽ thân đồ gá đảm bảo đủ cứng vững và có tính công nghệ cao.

 Ghi các kích thước cơ bản của đồ gá (kích thước lắp ghép, kích thước tổng thể: chiều
dài, chiều rộng, chiều cao, kích thước chủ yếu…).
Đánh số các chi tiết của đồ gá (từ trái qua phải theo chiều kim đồng hồ).



 Xác định điều kiện kỹ thuật của đồ gá theo yêu cầu của nguyên công và khả năng công
nghệ chế tạo đồ gá thực tế.
Lên bảng kê chi tiết trên đồ gá.



Tùy theo kích thước thực của đồ gá mà bản vẽ lắp ráp chung của đồ gá được xây dựng theo
các tỉ lệ khác nhau: 1:1 ; 2:1 ; 4:1.
II.

Gợi ý chọn lựa chi tiết định vị:
1) Chuẩn định vị là mặt phẳng: Đối với chuẩn định vị là mặt phẳng khi đó đồ định vị thường
dùng là: chốt tỳ, phiến tỳ…
a) Chốt tỳ:

 Chốt tỳ cố định:


Chốt tỳ cố định dùng để định vị khi chuẩn là mặt phẳng, gồm có 3 loại như Hình 2.1

Hình 2.1 a và 2.1 b dùng khi chuẩn định vị là mặt thô.
Hình 2.1 c dùng khi chuẩn định vị là chuẩn tinh.


Chốt tỳ có thể lắp trực tiếp trên thân đồ gá hoặc lắp thông qua bạc lót như hình 2.1 d.

( Nên lắp thông qua bạc lót: không hư hại đến đế đồ gá khi có tháo lắp thường xuyên)
 Chốt tỳ có đường kính D ≤ 12 mm được chế tạo bằng thép cacbon dụng cụ có hàm
lượng: C = 0,7 ÷ 0,8 % và tôi cứng đạt HRC = 50 ÷ 60.
 Khi D ≥ 12 mm có thể chế tạo bằng thép cacbon có hàm lượng C = 0,15 ÷ 0,2 %, tôi
cứng sau khi thắm than đạt độ cứng HRC = 55 ÷ 60.
Sinh viên tham khảo bảng (8-1), trang 392, [5], trang 482 [9].
“Số chốt tỳ cần dùng ở một mặt chuẩn định vị bằng với số bậc tự do mà nó cần hạn chế”

PHẦN II

-115-

HƯỚNG DẪN VẼ ĐỒ GÁ

a)

b)

c)

PHẦN II

-116-

HƯỚNG DẪN VẼ ĐỒ GÁ

d)
Hình 2.1
 Chốt tỳ điều chỉnh:

Được dùng khi bề mặt làm chuẩn là chuẩn thô, có sai số về hình dáng và có kích
thước tương quan thay đổi nhiều. Kết cấu như hình 2.2
Hình 2.2 a: Đầu 6 cạnh dùng cờ lê điều chỉnh.
Hình 2.2 b: Đầu tròn, điều chỉnh bằng tay.
Hình 2.2 c: Chốt vát cạnh, dùng cờ lê điều chỉnh.
Hình 2.2 d: Chốt điều chỉnh lắp trên mặt đứng của đồ gá, dùng vít và cờ lê điều chỉnh.

Trên mặt phẳng của chi tiết ta có thể dùng 2 chốt tỳ cố định và 1 chốt tỳ điều chỉnh
nhằm để điều chỉnh lại vị trí củ...
HƯỚNG DẪN VẼ ĐỒ GÁ
PHẦN II
HƯỚNG DẪN VẼ ĐỒ GÁ
I. Trình tự xây dựng bản vẽ lắp chung của đồ gá có thể như sau:
Vẽ các hình chiếu của chi tiết gia công (vẽ bằng nét đứt, màu đỏ, coi như trong suốt).
Vẽ cơ cấu định vị của chi tiết gia công.
Vẽ cơ cấu kẹp chặt của chi tiết gia công.
Vẽ các cơ cấu dẫn hướng của dụng cụ, điều chỉnh dụng cụ, cơ cấu phân độ…
Vẽ thân đồ gá đảm bảo đủ cứng vững và có tính công nghệ cao.
Ghi các kích thước bản của đồ (kích thước lắp ghép, kích thước tổng thể: chiều
dài, chiều rộng, chiều cao, kích thước chủ yếu…).
Đánh số các chi tiết của đồ gá (từ trái qua phải theo chiều kim đồng hồ).
Xác định điều kiện kỹ thuật của đồ gá theo yêu cầu của nguyên công và khả năng công
nghệ chế tạo đồ gá thực tế.
Lên bảng kê chi tiết trên đồ gá.
Tùy theo kích thước thực của đồ gá mà bản vẽ lắp ráp chung của đồ gá được xây dựng theo
các tỉ lệ khác nhau: 1:1 ; 2:1 ; 4:1.
II. Gợi ý chọn lựa chi tiết định vị:
1) Chuẩn định vị là mặt phẳng: Đối với chuẩn định vị là mặt phẳng khi đó đồ định vị thường
dùng là: chốt tỳ, phiến tỳ…
a) Chốt tỳ:
Chốt tỳ cố định:
Chốt tỳ cố định dùng để định vị khi chuẩn là mặt phẳng, gồm có 3 loại như Hình 2.1
Hình 2.1 a và 2.1 b dùng khi chuẩn định vị là mặt thô.
Hình 2.1 c dùng khi chuẩn định vị là chuẩn tinh.
Chốt tỳ có thể lắp trực tiếp trên thân đồ gá hoặc lắp thông qua bạc lót như hình 2.1 d.
( Nên lắp thông qua bạc lót: không hư hại đến đế đồ gá khi có tháo lắp thường xuyên)
Chốt tỳ đường kính D 12 mm được chế tạo bằng thép cacbon dụng cụ hàm
lượng: C = 0,7 ÷ 0,8 % và tôi cứng đạt HRC = 50 ÷ 60.
Khi D 12 mm thể chế tạo bằng thép cacbon hàm lượng C = 0,15 ÷ 0,2 %, tôi
cứng sau khi thắm than đạt độ cứng HRC = 55 ÷ 60.
Sinh viên tham khảo bảng (8-1), trang 392, [5], trang 482 [9].
“Số chốt tỳ cần dùng ở một mặt chuẩn định vị bằng với số bậc tự do mà nó cần hạn chế”
PHẦN II -115-
Hướng dẫn vẽ đồ gá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn vẽ đồ gá - Người đăng: Chú Gà Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Hướng dẫn vẽ đồ gá 9 10 741