Ktl-icon-tai-lieu

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Được đăng lên bởi pkienxd
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 5942 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TCVN 5574:2012

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ
TÔNG CỐT THÉP - TIÊU
CHUẨN THIẾT KẾ

TIÊU CHUẨN: TCVN 5574:2012

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG
CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN
THIẾT KẾ
Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -Website trong ngành xây dựng nên tham khảo:

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng XAYDUNG.ORG
• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam KIENTRUC.VN
• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu• Thị trường xây dựng• Triển lãm VietBuild Online• Xin giấy phép xây dựng• Kiến trúc sư Việt nam• Ép cọc bê tông• Sửa chữa nhà, sửa văn phòngTIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 5574 : 2012
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Concrete and reinforced concrete structures - Design standard
Lời nói đầu
TCVN 5574: 2012 thay thế TCVN 5574:1991
TCVN 5574:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 356:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy
định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7
Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 5574:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây
dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.

KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Concrete and reinforced concrete structures - Design standard
1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005.
1.2. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và công
trình có công năng khác nhau, làm việc dưới tác động có hệ thống của nhiệt độ trong phạm vi
0
0
không cao hơn 50 C và không thấp hơn âm 70 C.
1.3. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm
từ bê tông nặng, bê tông nhẹ, bê tông hạt nhỏ, bê tông tổ ong, bê tông rỗng cũng như bê tông tự
ứng suất.
1.4. Những yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kết cấu bê tông và bê
tông cốt thép các công trình thủy công, cầu, đường hầm giao thông, đường ống ngầm, mặt
đường ô tô và đường sân bay; kết cấu xi măng lưới thép, cũng như không áp dụng cho các kết
cấu...
TCVN 5574:2012
KT CU BÊ TÔNG VÀ BÊ
NG CT THÉP - TIÊU
CHUN THIT K
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - Người đăng: pkienxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 9 10 996