Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu thép

Được đăng lên bởi trantheanh0506
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2088 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƢƠNG 2

NHÀ NHỊP LỚN

TS ĐINH THẾ HƢNG

NỘI DUNG
1.

Đại cƣơng

2.

Kết cấu phẳng

3.

Kết cấu không gian

4.

Thiết kế dàn không gian

5.

Kết cấu thép ống

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Kết cấu thép – Công trình dân dụng và công nghiệp (Phạm Văn Hội)
2. Kết cấu công trình – Tập 2 (Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Chánh Thiên)
3. Ổn định động lực học công trình (Lều Thọ Trình)
4. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

5. Lesson 14: Structural Systems – Buildings (ESDEP)
6. Lesson 13: Tubular Structures (ESDEP)
7. Design Guide for Circular Hollow Sections (CHS) Joints under
Predominantly Static Loading (Jaap Wardenier, et al)
8. Eurocode 3 Design Steel Structures

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1 Đặc điểm nhà nhịp lớn
 Đặc điểm kiến trúc
Yêu cầu thẩm mỹ cao → kết cấu để lộ ra bên ngoài
Yêu cầu không gian lớn → giảm số cột
Có tính đơn chiếc
 Đặc điểm kết cấu
Tải trọng chính:

trọng lượng bản thân kết cấu và
tấm lợp, gió

Giải pháp kết cấu: dầm, dàn, khung, vòm, cupon,
hệ thanh, hệ treo

1.2 Phân loại
 Phân loại theo kết cấu
Kết cấu phẳng: dầm, dàn, khung, vòm
Kết cấu không gian: hệ thanh không gian, cupon
 Phân loại theo công năng
Công trình công nghiệp:

xưởng sửa chữa, sản xuất

Công trình dân dụng:

rạp hát, sân vận động, nhà
ga, chợ, triễn lãm

Công trình đặc biệt:

garage ô tô, hanger máy
bay

1.2 Phân loại

1.2 Phân loại

2. KẾT CẤU PHẲNG

2.1 Hệ dầm, dàn
 Đặc điểm
Mặt bằng chữ nhật
Kết cấu phụ (xà gồ) đặt theo phương dọc nhà
Kết cấu chính (dầm) đặt theo phương ngang nhà

Cột không chịu tải trọng ngang
 Các dạng tiết diện
Dầm bụng đặc
Dầm bụng rỗng

2.1 Hệ dầm, dàn

2.3 Hệ khung
 Đặc điểm

Trọng lượng bản thân bé
Chiều cao xà ngang nhỏ
Chiều cao tiết diện cột lớn
Chịu ảnh hưởng của lún và nhiệt độ

Chịu lực xô ngang
 Sơ đồ tính

Khung 1 khớp
Khung 2 khớp
Khung 3 khớp

Khung không khớp

2.3 Hệ khung

2.3 Hệ khung (tt)
Khung 2 khớp

- Xà ngang có moment lớn

- Có sự phân phối moment ở
đỉnh cột

- Móng lớn do chịu moment

- Móng không chịu moment

2.3 Hệ khung (tt)
Khung không khớp
- Độ cứng khung ngang lớn
- Có sự phân phối moment ở
đỉnh cột
- Yêu cầu móng lớn

2.3 Hệ khung (tt)
Khung 3 khớp

- Độ cứng khung ngang bé
- Có sự phân phối moment ở
đỉnh cột

- Có sự phân phối moment ở
góc cột. Nội lực ở góc cột lớn

2.3 Hệ khung (tt)

2.3 Hệ khung (tt)

2.4 Hệ vòm
a. Đặc điểm
Vòm là dầm được uốn cong trong mặt phẳng tải trọng
Bán kính của vòm rất lớn so với chiều cao tiết diện
Tải trọng gây ra ứng suất uốn và ứng suất nén

Độ võng bao gồm thành phần ngang và đứng
Lực x...
CHƢƠNG 2
NHÀ NHỊP LỚN
TS ĐINH THẾ HƢNG
Kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu thép - Người đăng: trantheanh0506
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Kết cấu thép 9 10 140