Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm & cách đọc điện trở

Được đăng lên bởi Phiêu Lưu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Khái niệm về điện trở.



Điện trở là gì ? Ta hiểu một cách đơn giản - Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một
vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.

Điện trở của dây dẫn :
Điện trở của dây dẫn phụ thộc vào chất liệu, độ dài và tiết diện của dây. được tính theo công thức sau:
R = ρ.L / S


Trong đó ρ là điện trở xuất phụ thuộc vào chất liệu


L là chiều dài dây dẫn


S là tiết diện dây dẫn


R là điện trở đơn vị là Ohm

2. Điện trở trong thiết bị điện tử.

a) Hình dáng và ký hiệu : Trong thiết bị điện tử điện trở là một linh kiện quan trọng, chúng được làm từ
hợp chất cacbon và kim loại tuỳ theo tỷ lệ pha trộn mà người ta tạo ra được các loại điện trở có trị số khác nhau.

Hình dạng của điện trở trong thiết bị điện tử.

Ký hiệu của điện trở trên các sơ đồ nguyên lý.

b) Đơn vị của điện trở


Đơn vị điện trở là Ω (Ohm) , KΩ , MΩ


1KΩ = 1000 Ω


1MΩ = 1000 K Ω = 1000.000 Ω

b) Cách ghi trị số của điện trở


Các điện trở có kích thước nhỏ được ghi trị số bằng các vạch mầu theo một quy ước chung của thế giới.
( xem hình ở trên )


Các điện trở có kích thước lớn hơn từ 2W trở lên thường được ghi trị số trực tiếp trên thân. Ví dụ như
các điện trở công xuất, điện trở sứ.

Trở sứ công xuất lớn , trị số được ghi trực tiếp.

3. Cách đọc trị số điện trở .

Quy ước mầu Quốc tế
Giá trị

Mầu sắc

Mầu sắc

Giá trị

Đen

Nâu

Đỏ

Cam

Vàng

0

Xanh lá

1

Xanh lơ

2

Tím

3

Xám

4

Trắng

Nhũ vàng

Nhũ bạc

5

6

7

8

9

-1

-2

Điện trở thường được ký hiệu bằng 4 vòng mầu , điện trở chính xác thì ký hiệu bằng 5 vòng mầu.

* Cách đọc trị số điện trở 4 vòng mầu :

Cách đọc điện trở 4 vòng mầu


Vòng số 4 là vòng ở cuối luôn luôn có mầu nhũ vàng hay nhũ bạc, đây là vòng chỉ sai số của điện trở,
khi đọc trị số ta bỏ qua vòng này.


Đối diện với vòng cuối là vòng số 1, tiếp theo đến vòng số 2, số 3


Vòng số 1 và vòng số 2 là hàng chục và hàng đơn vị


Vòng số 3 là bội số của cơ số 10.


Trị số = (vòng 1)(vòng 2) x 10 ( mũ vòng 3)


Có thể tính vòng số 3 là số con số không "0" thêm vào


Mầu nhũ chỉ có ở vòng sai số hoặc vòng số 3, nếu vòng số 3 là nhũ thì số mũ của cơ số 10 là số âm.



* Cách đọc trị số điện trở 5 vòng mầu : ( điện trở chính xác )


Vòng số 5 là vòng cuối cùng , là vòng ghi sai số, trở 5 vòng mầu thì mầu sai số có nhiều mầu, do đó
gây khó khăn cho ta khi xác điịnh đâu là vòng cuối cùng, tuy nhiên vòng cuối luôn có khoảng cách xa
h...
1. Khái niệm về điện trở.
Điện trở là gì ? Ta hiểu một cách đơn giản - Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một
vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.
Điện trở của dây dẫn :
Điện trở của dây dẫn phụ thộc vào chất liệu, độ dài và tiết diện của dây. được tính theo công thức sau:
R = ρ.L / S
Trong đó ρ là điện trở xuất phụ thuộc vào chất liệu
L là chiều dài dây dẫn
S là tiết diện dây dẫn
R là điện trở đơn vị là Ohm
2. Điện trở trong thiết bị điện tử.
a) Hình dáng và ký hiệu : Trong thiết bị điện tử điện trở là một linh kiện quan trọng, chúng được làm từ
hợp chất cacbon và kim loại tuỳ theo tỷ lệ pha trộn mà người ta tạo ra được các loại điện trở có trị số khác nhau.
Khái niệm & cách đọc điện trở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái niệm & cách đọc điện trở - Người đăng: Phiêu Lưu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Khái niệm & cách đọc điện trở 9 10 896