Ktl-icon-tai-lieu

Khai thác hệ thống treo xe minivan

Được đăng lên bởi hoangha94bb
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ôtô máy kéo dùng trong nhiều ngành lĩnh vực: trong Giao thông vận
tải, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng, thuỷ lợi, quốc
phòng... Ngành ô tô chiếm vị trí rất quan trọng đối với các ngành khác. Khi
ô tô chạy trên đường không bằng phẳng thường phát sinh dao động. Những
dao động này thường ảnh hưởng xấu tới hàng hoá, tuổi thọ của xe và đặc
biệt ảnh hưởng người lái và hành khách ngồi trên xe. Người ta cũng tổng
kết rằng, những ôtô chạy trên đường xấu, gồ ghề so với ôtô chạy trên
đường tốt, bằng phẳng thì tốc độ trung bình giảm 40 : 50%, quãng đường
chạy giữa hai chu kỳ đại tu giảm từ 35 : 40%, năng suất vận chuyển giảm
từ 35 : 40%. Điều đặc biệt nguy hiểm của dao động là nếu con người chịu
lâu trong tình trạng xe bị rung, xóc nhiều sẽ gây mệt mỏi. Một số nghiên
cứu gần đây về dao động và ảnh hưởng của nó tới sức khoẻ con người đều
đi tới kết luận: Nếu con người bị ảnh hưởng một cách thường xuyên của
dao động thì sẽ mắc phải bệnh thần kinh và não. Trong vận tải ô tô máy
kéo, người lái là người quyết định chủ yếu cho an toàn chuyển động và mọi
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác. Nếu dao động của xe mà nằm ngoài phạm vi
dao động cho phép (80:120 lần/phút) thì sẽ làm tăng lỗi điều khiển của
người lái, gây ra hàng loạt những nguy hiểm đến tính mạng của con người
và hàng hoá. Ở những nước phát triển, dao động của ô tô được quan tâm
đặc biệt. Dao động của xe được nghiên cứu đa về mức tối ưu làm giảm đến
mức thấp nhất những tác hại của nó đến con người đồng thời làm tăng tuổi
thọ của xe cũng như các bộ phận được treo.
Ở nước ta hiện nay, công nghệ sản xuất xe hơi cũng không ngừng được
cải tiến với sự trợ giúp về khoa học kỹ thuật của các nước tiên tiến. Ngành
sản xuất xe hơi đã từng bước trở thành mũi nhọn của nền kinh tế, trong
công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu của ngành
công nghiệp ô tô nước ta trong những năm tới là nội địa từng phần và tiến
tới nội địa toàn phần sản phẩm ô tô. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta đã
1

bắt đầu quan tâm đến tính êm dịu chuyển động, tính an toàn chuyển
động...hay nói cách khác là tính năng động lực học ô tô, từ đó có những cải
tiến hợp lý với điều kiện sử dụng của nước ta. Để hoàn thành được mục
tiêu này, thì việc khai thác các hệ thống treo của các xe đã và đang sản xuất
trên thế giới đóng góp phần không nhỏ cho công việc nghiên cứu và thiết
kế hệ thống treo cho phù hợp điều kiện sử dụng ở Việt Nam.
Trước những yêu cầu thực tế đó trong đồ án tốt nghiệp chuyên ngành ô
tô em được giao nhiệm ...
LỜI NÓI ĐẦU
Ô máy kéo dùng trong nhiều ngành lĩnh vực: trong Giao thông vận
tải, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng, thuỷ lợi, quốc
phòng... Ngành ô tô chiếm vị t rất quan trọng đối với các ngành khác. Khi
ô tô chạy trên đường không bằng phẳng thường phát sinh dao động. Những
dao động này thường ảnh hưởng xấu tới hàng hoá, tui thọ của xe đặc
biệt ảnh hưởng người lái hành khách ngồi trên xe. Người ta cũng tổng
kết rằng, những ô chạy trên đường xấu, gồ ghề so với ôtô chạy trên
đường tốt, bằng phẳng thì tốc độ trung bình giảm 40 : 50%, quãng đường
chạy giữa hai chu kỳ đại tu giảm t 35 : 40%, năng suất vận chuyển giảm
từ 35 : 40%. Điều đặc biệt nguy hiểm của dao động nếu con người chịu
lâu trong tình trạng xe bị rung, xóc nhiều sẽ gây mệt mỏi. Một số nghiên
cứu gần đây v dao động và ảnh hưởng của tới sức khoẻ con người đều
đi tới kết luận: Nếu con người bị ảnh hưởng một cách thường xuyên của
dao động thì sẽ mắc phải bệnh thần kinh não. Trong vận tải ô máy
kéo, người lái là người quyết đnh chủ yếu cho an toàn chuyển động và mọi
chỉ tiêu kinh tế kthuật khác. Nếu dao động của xe mà nằm ngoài phạm vi
dao động cho phép (80:120 lần/phút) thì sẽ làm tăng lỗi điều khiển của
người lái, gây ra hàng loạt những nguy hiểm đến tính mạng của con người
hàng hoá. những nước phát triển, dao động của ô được quan tâm
đặc biệt. Dao động của xe được nghiên cứu đa về mức tối ưu làm giảm đến
mức thấp nhất những tác hại của đến con người đồng thời làm tăng tuổi
thọ của xe cũng như các bộ phận được treo.
Ở nước ta hiện nay, công nghệ sản xuất xe hơi cũng không ngừng được
cải tiến với sự trợ giúp về khoa học kỹ thuật của các nước tiên tiến. Ngành
sản xuất xe hơi đã từng bước trở thành mũi nhọn của nền kinh tế, trong
công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu của ngành
công nghiệp ô nước ta trong những năm tới nội đa từng phần tiến
tới nội địa toàn phần sản phẩm ô tô. Không chỉ dừng lại đó, chúng ta đã
1
Khai thác hệ thống treo xe minivan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khai thác hệ thống treo xe minivan - Người đăng: hoangha94bb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Khai thác hệ thống treo xe minivan 9 10 952