Ktl-icon-tai-lieu

KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG F4A4B TRÊN XE MITSUBISHI GRANDIS

Được đăng lên bởi Ông Bụt
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
--------------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
F4A4B TRÊN XE MITSUBISHI GRANDIS

Đà Nẵng - 2009

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
--------------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
F4A4B TRÊN XE MITSUBISHI GRANDIS

Sinh viên thực hiện:

Dương Phước Thảo

Lớp:

04C4B

Giáo viên hướng dẫn :

Th.S Nguyễn Văn Đông

Giáo viên duyệt

KS. Phạm Quốc Thái

:

Đà Nẵng - 2009

2

Khảo sát hộp số tự động F4A4B trên xe MITSUBISHI GRANDIS

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: CƠ KHÍ GIAO THÔNG
BỘ MÔN: Ô TÔ VÀ MÁY CÔNG TRÌNH

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên:

Dương Phước Thảo

Lớp:
Ngành:
Cán bộ hướng dẫn:

04C4B, Khoá 2004
Cơ khí động lực.
ThS. Nguyễn Văn Đông.

1. TÊN ĐỀ TÀI:
Khảo sát hộp số tự động F4A4B trên xe MITSUBISHI GRANDIS
2. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU.
3. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN :
1.TỔNG QUAN
1.1.Mục đích, ý nghĩa của đề tài.
1.2 Giới thiệu chung về xe MITSUBISHI GRANDIS.
1.2.1.Sơ đồ tổng thể và các thông số của xe.
1.2.2.Trang thiết bị trên xe .
2. KHẢO SÁT CHUNG VỀ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG :
2.1. Lịch sử của hộp số tự động.
2.2. Phân loại hộp số tự động.
2.3. Các ưu điểm của Hộp Số Tự Động
2.4. Nguyên lý làm việc chung của hộp số tự động
2.5. Biến mô thủy lực
2.6. Cơ cấu hành tinh .
2.7. Hệ thống điều khiển thủy lực – điện từ của HSTĐ

3

Khảo sát hộp số tự động F4A4B trên xe MITSUBISHI GRANDIS
3. KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG F4A4B TRÊN XE MITUBISHI GRANDIS.
3.1. Giới thiệu chung về hộp số tự động F4A4B.
3.2. Các cụm chi tiết chính trong hộp số tự động F4A4B.
3.3. Các tay số trong hộp số tự động F4A4B .
3.4 Cơ cấu truyền lực.
3.5. Sơ đồ mạch thủy lực ứng với các chế độ làm việc trong hộp số F4A4B.
3.6. Hệ thống điều khiển điện từ F4A4B
4. TÍNH TOÁN KIỂM TRA.
4.1. Tính tỷ số truyền hộp số tự động.
4.2. Tính kiểm tra một bộ ly hợp UD của hộp số tư động F4A4B.
5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ KIỂM TRA BẢO DƯỠNG .
6. PHẦN BẢN VẼ.
1. Kết cấu tổng thể hộp số tự động F4A4B.
2. Kết cấu biến mô thủy lực trong hộp số tự động F4A4B.
3. Sơ đồ nguyên ly hộp số tự động F4A4B.
4. Mạch thủy lực ở các tay số (6 bảng).
5. Sơ đồ nguyên lý chung phần điều khiển hộp số.
7. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ:
18/2/2009.
8. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 29/5/2009.
Thông qua bộ môn
Thông qua cán bộ hướng dẫn
Ngày… tháng…năm 2008
Ngày… tháng…năm 2008
TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
CÁN BỘ HƯỚNG DẪ...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
--------------------
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
F4A4B TRÊN XE MITSUBISHI GRANDIS
Đà Nẵng - 2009
KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG F4A4B TRÊN XE MITSUBISHI GRANDIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG F4A4B TRÊN XE MITSUBISHI GRANDIS - Người đăng: Ông Bụt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
KHẢO SÁT HỘP SỐ TỰ ĐỘNG F4A4B TRÊN XE MITSUBISHI GRANDIS 9 10 106