Ktl-icon-tai-lieu

khí cụ điện

Được đăng lên bởi anhhaibuon191
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
μ : mật độ khí SF6
p : áp suất khí
R : hằng số khí SF6 (R = 80,5cm3/K)
T : nhiệt độ tuyệt đối (0 K)
P (ata)

S (g/cm3)

Chương 6
Máy ngắt chân không tự sinh khí điện từ
I.Máy ngắt chân không
- Ưu điểm : Uđm  72 KV
Ux

- Nguyên tắc :
Dùng môi trường chân không cao để dập tắt hồ quang (khoảng 100 KV/mm)
p  104  109 at 

- Dộ mở tiếp điểm nhỏ (35 KV ; độ mở 6mm) → kích thước nhỏ ,công suất
bộ truyền động nhỏ
- Xét cấu tạo của buồng dập hồ quang
-Ưu diểm:
+ Kích thước nhỏ,không gây cháy nổ

+ tuổi thọ cao
+ Gần như không cần bảo dưỡng
+ Thời gian cháy hồ quang 15ms
II.Máy ngắt tự sinh khí
1) Khái quát : máy ngắt tự sinh khí có buồng dập hồ quang bằng chất rắn.
Dưới tác dụng của hồ quang thì chất rắn có khả năng sinh ra khí để dập tắt
hồ quang
- Buồng dập hồ quang có kết cấu rãnh thổi
- tùy thuộc kết cấu của có : + Kết cấu thổi dọc
+ kết cấu thổi ngang

Dọc

Ngang

- Ưu điểm : + Không dao cách ly (do độ mở lớn)
+ công suất cắt nhỏ
+ Cắt đòng 600A,24KV
+ Khi cắt tạo ra độ mở để nhìn thấy
+ Chất rắn thường dùng là : phíp đỏ, Urê,thủy tinh hữu cơ
- Để dập tắt dược hồ quang có hiệu quả thì năng lượng cần phải có lượng
năng lượng nhất định A → nhược diểm : sau 1 số lần đóng cắt nhất định phả
thay đổi buồng dập hồ quang
A  U hq .I hq .t  E hq .l hq .Ihq .t

Để dập tắt hồ quang thì K.U ph .Ihq  A  lhq 

K.U ph
E hq .t

2) Kết cấu
III.Máy ngắt điện từ
1) Khái quát :
-Việc dập hồ quang trong môi trường không khí , hồ quang được dập tắt
nhờ buồng dập hồ quang (thường dùng kiểu dàn dập) kết hợp cuộn thổi từ

- Chỉ được dùng phụ tải có I, U nhỏ : I = 600A; U = 10KV
- Trị số đóng cắt có thể lớn
-Bộ tạo và truyền chuyển động gồm NCĐ
2) Cấu tạo
Chương 7
Dao cách ly, dao ngắn mạch , thiết bị chống sét, kháng điện
§7.1 Dao cách ly (Disconnected)
I. Khái quát
- Là khí cụ điện dùng để đóng cắt các mạch điện cao áp không tải hoặc tải
rất nhỏ, thường kết hợp với máy ngắt hoặc cầu chì cao áp
- Kết cấu của dao cách ly, đơn giản , rẻ tiền
- Thiết kế : chọn kiểu truyền động, Rtx, kích thước thanh dẫn
II.Kết cấu cách ly
§7.2 Dao ngắn mạch
I.Khái quát
- Dùng để nối đất các thành phần mang điện hoặc tạo ra dòng ngắn mạch để
làm việc các thiết bị bảo vệ
- Khí dòng 3 pha quá tải chưa lớn , máy ngắt chưa làm việc thì dùng dao
ngắn mạch → dòng qua máy ngắt lớn
- Trạng thái làm việc ngược với dao cách ly
- Dao ngắn mạch có tiếp điểm nằm trong môi trường khí SF6 (để tăng khả
năng đóng cắt không tải)
- Kết cấu đơn giản
II) Kết cấu

Kiểu chém

§7.3 Thiết bị chống sét (lighning Anest...
μ : mt độ khí SF6
p : áp suất k
R : hằng số khí SF6 (R = 80,5cm
3
/K)
T : nhiệt độ tuyệt đối (
0
K)
Chương 6
Máy ngắt chân không tự sinh khí điện từ
I.Máy ngắt chân không
- Ưu điểm : U
đm
72 KV
- Nguyên tắc :
Dùng môi trường chân không cao để dập tắt hồ quang (khoảng 100 KV/mm)
4 9
p 10 10 at
- Dộ mtiếp điểm nhỏ (35 KV ; độ mở 6mm) → kích tớc nhỏ ,công suất
bộ truyn động nhỏ
- Xét cấu tạo của buồng dập hồ quang
-Ưu dim:
+ Kích thước nhỏ,không gây cháy nổ
P (ata)
S (g/cm
3
)
U
x
khí cụ điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khí cụ điện - Người đăng: anhhaibuon191
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
khí cụ điện 9 10 765