Ktl-icon-tai-lieu

Khoan và hoàn thiện giếng dầu khí

Được đăng lên bởi nguyenbaluongk58
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Chương 4: KHOAN VÀ
HOÀN THIỆN GIẾNG

NỘI DUNG CHÍNH
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Các khái niệm và thông số cơ bản
Phân loại giếng khoan
Cấu trúc giếng khoan
Thiết bị khoan
• Phân loại
• Các hệ thống chính của giàn khoan
Dụng cụ phá hủy đất đá
Quy trình cơ bản thi công giếng khoan
• Phá hủy đất đá
• Vận chuyển mùn khoan lên bề mặt
• Ổn định thành giếng
Hoàn thiện giếng
• Trám xi măng
• Bắn mở vỉa
• Lắp đặt thiết bị khai thác
Gọi dòng sản phẩm

PGS.TS. Lê Phước Hảo

Nhập môn Dầu khí

2

GIẾNG KHOAN DẦU KHÍ ĐẦU TIÊN
• Trước thế kỷ XIX, dầu khí
được thu gom do rò rỉ trên mặt
đất.
• Nhu cầu sử dụng dầu khí
tăng cao vào giữa thế kỉ XIX
đã thúc đẩy sự phát triển của
kỹ thuật và công nghệ khoan
dầu khí.
• Giếng khoan đánh dấu sự
khởi đầu của công nghiệp dầu
khí là giếng khoan của Drake ở
Pennsylvania vào năm 1859,
sâu chưa tới 50 m.
PGS.TS. Lê Phước Hảo

Nhập môn Dầu khí

3

CÁC GIẾNG KHOAN KHỞI ĐẦU
Giếng của Woodford
1500 bbl/d, tháng 7, 1862

PGS.TS. Lê Phước Hảo

Giếng của Philips
4000 bbl/d, tháng 10, 1861

Nhập môn Dầu khí

4

CỤM GIẾNG KHOAN Ở SPINDLETOP (1903)

PGS.TS. Lê Phước Hảo

Nhập môn Dầu khí

5

NHỮNG PHÁT MINH – SÁNG CHẾ
• Các giếng khoan dầu khí đầu tiên được thực hiện bằng
phương pháp khoan đập cáp (cable-tool)
• 1863: George Leschot (Pháp) phát minh phương pháp
khoan rôto để khoan nham thạch rắn
• 1864: Floren (Pháp) hoàn thiện phương pháp tuần hoàn
dung dịch
• 1866: Mỹ cấp bằng sáng chế cho thiết bị khoan rôto
• 1899: Devi (Mỹ) phát minh phương pháp khoan bi
• 1901: Phương pháp khoan rôto có tuần hoàn dung dịch
(Mỹ, Nga…)

PGS.TS. Lê Phước Hảo

Nhập môn Dầu khí

6

NHỮNG PHÁT MINH – SÁNG CHẾ
• 1903: Trám giếng khoan bằng xi măng ở California
• 1922: Nga phát minh phương pháp khoan tuabin
• 1930: Giếng khoan định hướng từ tháp trên đất liền tới
mục tiêu dưới biển ở California
• 1940: Động cơ đáy vận hành bằng điện
• Từ giữa thế kỷ XX, các tiến bộ kỹ thuật trong khoan
dầu khí phát triển vượt bậc:
– Khoan ngang, khoan đa đáy
– Khoan giếng đường kính nhỏ.
– Khoan dưới cân bằng…

PGS.TS. Lê Phước Hảo

Nhập môn Dầu khí

7

KHOAN DẦU KHÍ TẠI ViỆT NAM
• Ở đồng bằng sông Hồng (từ cuối thập niên 50) và ở
thềm lục địa Nam Việt Nam (từ thập niên 60 đến nay)
đã có gần 500 giếng khoan thăm dò và khai thác (sâu
từ 1200m đến đến gần 6000m) với hơn 100 phát hiện
dầu khí.
• 6/1980: thành lập XNLD VSP (10 giàn cố định, 2
giàn nhẹ, 2 Jack-up, 4 tàu chứa dầu)
• 11/2001: thành lập PVD (3 Jack-...
Chương 4: KHOAN
HOÀN THIỆN GIẾNG
TP ĐOÀN DU KHÍ QUC GIA VIT NAM
TRƯỜNG ĐI HC DU KHÍ VIT NAM
Khoan và hoàn thiện giếng dầu khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoan và hoàn thiện giếng dầu khí - Người đăng: nguyenbaluongk58
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Khoan và hoàn thiện giếng dầu khí 9 10 997