Ktl-icon-tai-lieu

KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN VÀ ỨNG DỤNG

Được đăng lên bởi Hải Trương
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 7907 lần   |   Lượt tải: 15 lần
KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN VÀ ỨNG DỤNG
Mục tiêu thực hiện:
- Khái niệm và cấu tạo của 1 bộ khuếch đại thuật toán.
- Ứng dụng của bộ khuếch đại thuật toán

1. Khái niệm khuếch đại thuật toán(KĐTT)

Khuếch đại thuật toán(KĐTT) còn gọi là OPAMP( viết
tắt là operational Amplifier), là 1 bộ khuếch đại DC có
hệ số khuếch đại Av rất cao và thường được chế tạo
dưới dạng tích hợp (IC: integrated Circuit).

μA709 operational amplifier

Sơ đồ một bộ khuếch đại thuật toán
+Vcc


R
c
1



IC1

R
c

Rc5

R4
Q6

2

Q4
Q1

Q2

Q7

VE4
I4

I3

Q8

R1

Q3

IB3
RE3

Q5

VB3



R3

V
0

R5
R2

-V e e



Các transistor Q1,Q2 tạo thành mạch khuếch đại vi sai ở lối

vào.
 Q ,Q là tầng khuếch đại vi sai đệm.
3
4


Q5,Q6 là mạch ghép Darlington để dịch mức DC, tăng hệ số

khuếch đại dòng và do mắc C.C nên có trở kháng ra thấp.
Tín hiệu lấy ra trên điện trở R4 phân cực emitter cho Q6,Q7,Q8
là nguồn dòng cho các cặp vi sai Q1,Q2 và Q3 và Q4.
Điện áp ra V0 đồng pha với điện áp vào trên B của Q1 và
ngược pha với điện áp vào trên B của Q2. Các lối này, goi là
lối vào không đảo(+) và lối vào đảo (-).

Đặc tính và các thông số
Điện áp offset vào :
Điện áp vào Vio tại ngõ vào làm cho ngõ ra V0 = 0V được gọi
là điện áp vào offset. Vio có thể có giá trị âm hoặc dương tuy
nhiên giá trị tuyệt đối càng nhỏ càng tốt
Dòng offset vào:
Dòng offset vào được định nghĩa như sau:tại ngõ vào khi
điện thế ra là 0V. Giá trị Iio càng nhỏ càng tốt
Dòng định thiên vào
Dòng này được định nghĩa là dòng trung bình của IB1 và IB2(IB=
(IB1+IB2)/2)
Điện trở vào vi sai
Là điện trở đo tại một đầu và đầu kia nối đất. Thông thường
giá trị này rất cao từ vài trăm kΩ đến khoảngMΩ, đối với
FET trở kháng này còn cao hơn nhiều cở GΩ

+ V c c = 1 5 V

3

7 4 1

V +

L M

+

O S 2
O U T

2

V -



7



Điện dung vào
Được đo tại đầu cộng hoặc đầu trừ của op-amp còn đầu kia nối
đất, giá trị này khoảng 1.4pF
Tầm chỉnh điện áp offset
Có khả năng chỉnh offset zero. Khi chỉnh biến trở làm thay đổi
điện áp offset vào, đối với 741C có khả năng chỉnh là ± 15mV
Tầm điện áp vào
Là biên độ điện áp đồng pha lơn nhất ở ngõ vào khi mắc mạch
như hình vẽ. Đối với 741C là ± 13V

-

O S 1

5

V0

6
1

4



V R


Hình 9.5

-V e e = -1 5 V

CMRR
Là tỷ số của hệ số khuếch đại vi sai chia cho hệ số khuếch đại đồng
pha như trong mạch vi sai
Ad
Vocm là áp ra đồng pha
CMRR =
Vcm là điện áp vào đồng pha.
Acm

V
Acm = ocm

Vcm

Tỉ số nén nguồn cung cấp
Sự thay đổi nguồn cung cấp dẫn đến sự thay đổi điện áp offset Vio tỷ
số đặc trưng là S...
KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN VÀ ỨNG DỤNG
Mục tiêu thực hiện:
- Khái niệm và cấu tạo của 1 bộ khuếch đại thuật toán.
- Ứng dụng của bộ khuếch đại thuật toán
KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN VÀ ỨNG DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN VÀ ỨNG DỤNG - Người đăng: Hải Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN VÀ ỨNG DỤNG 9 10 402