Ktl-icon-tai-lieu

Khuôn 2 tấm trong lĩnh vực phun ép nhựa

Được đăng lên bởi doanspkt10-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TÌM HIỂU VỀ KHUÔN 2 TẤM
1. Khái niệm khuôn 2 tấm
Khuôn 2 tấm là một dạng khuôn ép phun dùng hệ thống kênh dẫn nguội, kênh
dẫn nhựa nằm ngang hoặc trùng với mặt phân khuôn. Khi mở khuôn thì chỉ có 1
khoảng mở để lấy sản phẩm dính với kênh dẫn nhựa.

Hình 1: Khuôn 2 tấm có 1 lòng khuôn

Hình 2: Khuôn 2 tấm có 2 lòng khuôn

2. Cấu tạo khuôn 2 tấm
Sản phẩm
Tấm kẹp trên

Bạc cuống phun
Kênh dẫn nhựa

Khuôn âm

Bạc dẫn hướng
Mặt phân khuôn

Khuôn dương
Trục dẫn hướng
Tấm giữ

Chốt hồi về

Tấm đẩy

Tấm kẹp dưới

Khối đỡ
Bộ định vị

Lò xo hồi về

Khuôn 2 tấm bao gồm 2 nửa khuôn được gá lên 2 bàn kẹp của máy ép nhựa. khi 2 bàn
kẹp (tấm kẹp trên và kẹp dưới) được mở ra, 2 nửa khuôn mở ra. Khuôn bao gồm tấm cố
định (stationary platen) và tấm di động (Movable platen). Tấm di động có thể có 1 lòng
khuôn hay 2 lòng khuôn để tạo ra được nhiều sản phẩm hơn trong 1 lần ép.
Hình trên thể hiện khuôn 2 tấm có 1 lòng khuôn. Có những bộ phận chính sau:
- Mặt phân khuôn (Parting surface/line): Là nơi khuôn mở ra để lấy chi tiết.
- Hệ thống phun (Distribution channel): Dẫn polymer nóng chảy từ đầu phun vào lòng
khuôn. Hệ thống dẫn bao gồm 3 bộ phận:
o Cuống phun (Sprue) dẫn từ đầu phun đến khuôn.
o Kênh nhựa (Runner) dẫn từ cốc rót đến lòng khuôn.
o Miệng phun (Gate) Đưa dòng nhựa từ kênh nhựa vào lòng khuôn.
+ Vòng định vị: Định tâm giữa bạc cuống phun và vòi phun (đảm bảo độ đồng
tâm).
+ Bạc cuống phun: dẫn nhựa từ hệ thống phun vào các kênh dẫn nhựa.
- Hệ thống lói (hay hệ thống đẩy)- (Ejection system): Để đẩy chi tiết ra khỏi lòng
khuôn ở cuối chu trình ép. Chi tiết sẽ được bố trí sao cho sự co lại của nhựa sẽ làm
chi tiết bám vào tấm khuôn di động sau khi hoàn tất quá trình ép. Ty lói (chốt đẩy)
(Ejector pin) được bố trí trong tấm khuôn động (cavity) để sau khi mở khuôn thì chốt
đẩy sẽ đẩy chi tiết ra khỏi khuôn. Các chốt đẩy được đặt trên tấm đế đẩy (ejector pin
plate) để có thể đẩy cùng lúc.
+ Chốt hồi về: đưa hệ thống đẩy về vị trí ban đầu khi khuôn đóng thông qua lò xo
hồi về.
+ Tấm giữ: Giữ các ti lói (chốt đẩy)
+ Tấm đẩy: đẩy sản phẩm ra khỏi lòng khuôn.
- Hệ thống làm nguội (Cooling system) để tăng năng suất làm nguội của chu trình ép.
Hệ thống này sẽ được nối với một máy bơm và dẫn nước chạy vòng theo rãnh nước
(water channel) được gia công trong khuôn để giảm bớt nhiệt độ của nhựa nóng.
- Hệ thống thoát khí: Một số khuôn được gia công thêm một số đường thoát khí hẹp ở
mặt phân khuôn, có kích thước sâu khoảng 0.03mm và rộng khoảng 12 đến 25mm.

Những rãnh thoát khí...
Bạc cuống phun
Kênh dẫn nhựa
Bạc dẫn hướng
Mặt phân khuôn
Trục dẫn hướng
Tấm đẩy
Tấm kẹp dưới
Tấm giữ
Khuôn dương
Khuôn âm
Sản phẩm
Tấm kẹp trên
Bộ định vị
Khối đỡ
Chốt hồi về
xo hồi về

 

 !"#$%!&'(")"*
 +',-./+01$%
 !"
 !"
 #$%
Khuôn 2 tấm trong lĩnh vực phun ép nhựa - Trang 2
Khuôn 2 tấm trong lĩnh vực phun ép nhựa - Người đăng: doanspkt10-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Khuôn 2 tấm trong lĩnh vực phun ép nhựa 9 10 334