Ktl-icon-tai-lieu

Khuôn đực và khuôn cái Thiết kế khuôn

Được đăng lên bởi Anhtuan69
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Mặt khuôn đực và mặt khuôn cái
Các điều kiện mặt khuôn đực và khuôn cái hoàn toàn phụ thuộc đến sự phân chia các
phần rãnh của khuôn đực hoặc khuôn cái. trong thực tế trước đây các điều kiện (điều
khoản) đặc biệt, nghĩa là toàn bộ lắp ráp di chuyển. tuy nhiên, với mục đích của cuộc
thảo luận này các thuật ngữ sẽ được giữ trong ý nghĩa ban đầu.và người mà lắp ráp sẽ
giới hạn kích thước bề mặt lắp ráp khuôn đực và khuôn cái như .
Việc thiết kế theo yêu cầu là giống (tương tự ) phân lý thuyết cắt rãnh,i.e..
(i)sự phân bố dãn phải làm theo sự lắp ráp
(ii)phương pháp phải đươc hợp nhất từ dẫn động lắp ráp.
(iii)Sự lắp ráp phải được đảm bảo là khóa khi đúc.
Vật đúc được tạo ra từ sự hợp thành giữa bề mặt khuôn đực và khuôn cái.Sự thiết kế
vị trí trên có thể phân loại như sau.
(i) thiết kế cho đúc với cắt xén ngoại vi, có một lỗ trung tâm thanh mảnh
(ii) thiết kế cho đúc có lỗ hoặc khe trong một hoặc nhiều bên
(iii)thiết kế khuôn có rãnh hoặc vòi phun trong một hoặc nhiều bề mặt.
(iv)thiết kế khuôn cùng với đường cong lỗ.
9.2 thiế kế nét mặt
có một lần xác định rằng một lõi bên hoặc một khoang bên là cần thiết cho một thành
phần đặc biệt là bước tiếp theo là quyết định làm thế nào nó có thể được đưa vào
khuôn. này đơn giản nhất có thể đạt được bằng cách xem xét các khuôn đực hoặc
khuôn cái như một tập thể bao gồm các phần di chuyển của các khuôn đực và các
phần khuôn cái phần tử được gắn đứng yên.Bộ phận chuyển động là phần của lắp
ghép cung cấp sự dẫn và trứa nhiều trức năng trong thiết kế.Bộ phận chuyển động có
thể là khuôn như trên hoặc có the chứa nhiều mặt phẳng hoặc có thể có nhiều khuôn
đươc bố chí theo hệ thống.
9.2.1 bộ phận bên trong khuôn đực(khuôn cái)
Trong việc thiết kế bề mặt khuôn đực(hoặc khuôn cái) lắp ráp tương tự trong trương 8
và như phương pháp tạo rãnh của đường ống dẫn.khóa và vận hành nó.sự cần thiết
của việc thiết kế có các đặc tính trong hình 9.10.Hình vẽ thể hiện tiết diện của loai
khuôn điển hình ,trong hai mặt phẳng ở bên phải các góc cạnh của mỗi chi tiết khác
nhau.tiết diện T và khuôn trong hướng dẫn dự di chuyển các tấm của khuôn.kích
thươc của khuôn đực.

Măt cắt trong của khuong
các truyền động của việc vận chuyển bằng phương tiện của một cam ngón tay mặc dù,
như đối với phần chia nhỏ, các hình thức khác của truyền động thường được sử
dụng .Các vận chuyển bị khóa ở vị trí phía trước bởi một gót chân khóa
Các hoạt động của khuôn như saucác hoạt động của khuôn như sau.
Khi các khuôn mở ,tay quay CAM tạo ra sự chuyển động luôn the...
Mặt khuôn đực và mặt khuôn cái
Các điều kiện mặt khuôn đực và khuôn cái hoàn toàn phụ thuộc đến sự phân chia các
phần rãnh của khuôn đực hoặc khuôn cái. trong thực tế trước đây các điều kiện (điều
khoản) đặc biệt, nghĩa là toàn bộ lắp ráp di chuyển. tuy nhiên, với mục đích của cuộc
thảo luận này các thuật ngữ sẽ được giữ trong ý nghĩa ban đầu.và người mà lắp ráp sẽ
giới hạn kích thước bề mặt lắp ráp khuôn đực và khuôn cái như .
Việc thiết kế theo yêu cầu là giống (tương tự ) phân lý thuyết cắt rãnh,i.e..
(i)sự phân bố dãn phải làm theo sự lắp ráp
(ii)phương pháp phải đươc hợp nhất từ dẫn động lắp ráp.
(iii)Sự lắp ráp phải được đảm bảo là khóa khi đúc.
Vật đúc được tạo ra từ sự hợp thành giữa bề mặt khuôn đực và khuôn cái.Sự thiết kế
vị trí trên có thể phân loại như sau.
(i) thiết kế cho đúc với cắt xén ngoại vi, có một lỗ trung tâm thanh mảnh
(ii) thiết kế cho đúc có lỗ hoặc khe trong một hoặc nhiều bên
(iii)thiết kế khuôn có rãnh hoặc vòi phun trong một hoặc nhiều bề mặt.
(iv)thiết kế khuôn cùng với đường cong lỗ.
9.2 thiế kế nét mặt
có một lần xác định rằng một lõi bên hoặc một khoang bên là cần thiết cho một thành
phần đặc biệt là bước tiếp theo là quyết định làm thế nào nó có thể được đưa vào
khuôn. này đơn giản nhất có thể đạt được bằng cách xem xét các khuôn đực hoặc
khuôn cái như một tập thể bao gồm các phần di chuyển của các khuôn đực và các
phần khuôn cái phần tử được gắn đứng yên.Bộ phận chuyển động là phần của lắp
ghép cung cấp sự dẫn và trứa nhiều trức năng trong thiết kế.Bộ phận chuyển động có
thể là khuôn như trên hoặc có the chứa nhiều mặt phẳng hoặc có thể có nhiều khuôn
đươc bố chí theo hệ thống.
9.2.1 bộ phận bên trong khuôn đực(khuôn cái)
Trong việc thiết kế bề mặt khuôn đực(hoặc khuôn cái) lắp ráp tương tự trong trương 8
và như phương pháp tạo rãnh của đường ống dẫn.khóa và vận hành nó.sự cần thiết
của việc thiết kế có các đặc tính trong hình 9.10.Hình vẽ thể hiện tiết diện của loai
khuôn điển hình ,trong hai mặt phẳng ở bên phải các góc cạnh của mỗi chi tiết khác
nhau.tiết diện T và khuôn trong hướng dẫn dự di chuyển các tấm của khuôn.kích
thươc của khuôn đực.
Khuôn đực và khuôn cái Thiết kế khuôn - Trang 2
Khuôn đực và khuôn cái Thiết kế khuôn - Người đăng: Anhtuan69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Khuôn đực và khuôn cái Thiết kế khuôn 9 10 262