Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật điện

Được đăng lên bởi thanhkiet92
Số trang: 183 trang   |   Lượt xem: 5124 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA ĐIỆN
BỘ MÔN. CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN
------------0-----------

BIÊN SOẠN: ThS. NGUYEÃ N TROÏNG THAÉNG
ThS. LEÂ THÒ THANH HOAØNG

GIÁO TRÌNH

KỸ THUẬT ĐIỆN
stator
dây quấn

rotor

TP. HCM Tháng 01/ 2008

Truong DH SPKT TP. HCMLỜI NÓI ĐẦU
KỸ THUẬT ĐIỆN là một môn học cơ sở quan trọng đối với sinh viên khối kỹ thuật
nói chung và sinh viên ngành điện nói riêng. Để có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh
vực điện thì sinh viên phải nắm vững những kiến thức của môn học này.
Kỹ thuật điện nghiên cứu những ứng dụng của các hiện tượng điện từ nhằm biến đổi
năng lượng và tín hiệu, bao gồm việc phát, truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng trong
sản xuất và đời sống.
Ngoài ra môn học này còn giúp sinh viên không chuyên ngành điện bổ sung thêm các
kiến thức cơ bản về mạch điện, các thiết bị điện, cấu tạo và các đặc tính làm việc của chúng
để có thể vận hành được trong thực tế.
Giáo trình được biên soạn trên cơ sở người đọc đã học môn toán và vật lý ở bậc phổ
thông, phần điện môn vật lý đại cương ở bậc đại học nên không đi sâu vào mặt lý luận các
hiện tượng vật lý mà chủ yếu nghiên cứu các phương pháp tính toán và những ứng dụng kỹ
thuật của các hiện tượng điện từ.
Giáo trình kỹ thuật điện gồm 2 phần:
Phần 1. Mạch điện bao gồm 4 chương
Phần 2. Máy điện bao gồm 4 chương
HCM pháp tính toán
. phương
P
Quyển sách này trình bày các kiến thức cơ bản về mạch điện,
T
uatkiến thức về nguyên lý, cấu
mạch điện, dòng điện xoay chiều hình sin một pha và ba pha,
các
y th
K
am các ví dụ cụ thể và các bài tập được
tạo, đặc tính và ứng dụng các loại máy điện có kèm
theo
u ph
S
H
soạn theo từng các chương lý thuyết, đểuogiúp
ng Dngười học có thể giải và ứng dụng vào các môn
r
T
học có liên quan.
n©
quye
n
a
B
Giáo trình kỹ thuật điện này được biên soạn với sự tham khảo các tài liệu trong và
ngoài nước, sự đóng góp tận tình của các đồng nghiệp trong bộ môn.Tuy nhiên giáo trình
được xuất bản lần đầu nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp ý
kiến của các đồng nghiệp, của các sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến giáo trình này.

Các tác giả

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCMMỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN ........................................ 1
1.1. KHÁI NIỆM CHUNG ............................................................................................ 1
1.1.1. Định Nghĩa Về Mạch ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUT TP. HCM
KHOA ĐIỆN
BỘ MÔN. CƠ SKỸ THUẬT ĐIỆN
------------0-----------
BIÊN SOẠN: ThS. NGUYEÃN TROÏNG THNG
ThS. L THÒ THANH HOAØNG
GIÁO TRÌNH
KỸ THUẬT ĐIỆN
TP. HCM Tháng 01/ 2008
rotor
stator
dây qun
Kĩ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ thuật điện - Người đăng: thanhkiet92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
183 Vietnamese
Kĩ thuật điện 9 10 294