Ktl-icon-tai-lieu

kiểm soát ô nhiễm trong ngành xây dựng

Được đăng lên bởi huongtram1624
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1590 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhóm 6 – 09CMT
Cảnh

GVHD: PGS-TS: Trương Thanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA MÔI TRƯỜNG
Lớp 09CMT

Kiểm soát ô nhiễm nước
trong ngành xây dựng

GVHD: PGS-TS Trương Thanh Cảnh
Nhóm sinh viên thực hiện: nhóm 6

Nhóm 6 – 09CMT
Cảnh

GVHD: PGS-TS: Trương Thanh

Danh sách nhóm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lại Vũ Tình
Đỗ Huỳnh Thu Trang
Lê Thị Trang
Đinh Đoàn Trung
Trần Thanh Tuấn
Nguyễn Xuân Tuyên
Phạm Thị Vân
Phạm Văn Vũ
Phạm Long Vỹ
Phạm Thị Xoa
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hải Yến

0922265
0922268
0922271
0922281
0922289
0922290
0922297
0922306
0922312
0922313
0922315
0922316

Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước trong ngành xây dựng

Trang 2

Nhóm 6 – 09CMT
Cảnh

GVHD: PGS-TS: Trương Thanh

MỤC LỤC

Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước trong ngành xây dựng

Trang 3

Nhóm 6 – 09CMT
Cảnh

GVHD: PGS-TS: Trương Thanh

MỤC LỤC HÌNH
Hình 1. 1. Xây dựng chung cư......................................................................13
Hình 1. 2. Xây dựng công trình công nghiệp...............................................14
Hình 1.3. Xây dựng nhà ở ............................................................................15
Hình 2.1. Vận chuyển vật liệu xây dựng .....................................................18
Hình 3.1. Vận chuyển vật liệu xây dựng bằng đường thủy .......................27
Hình 3.2. San lấp mặt bằng ..........................................................................29
Hình 4.1. Công trình đang thi công .............................................................35

GIỚI THIỆU CHUNG


ĐẶT VẤN ĐỀ
Về các quốc gia đang phát triển, một báo cáo của cơ quan phát triển

quốc tế Hoa Kỳ (USAID) [1] đã kết luận rằng ngành xây dựng đóng một
vai trò cực kì quan trọng trong nền kinh tế. Tài liệu này còn dẫn chứng rằng
có thời kỳ ngành xây dựng đã tạo ra đến một phần ba tổng sản phẩm trong
nước (GDP) của Nam Phi. Ở nước ta, đóng góp chủ yếu của việc tăng
trưởng GDP 8,17% năm 2006 chủ yếu cũng từ ngành công nghiệp – xây
dựng với giá trị tăng thêm của ngành này lên đến 10,37%. Trong khi đó,
Martin Rama, một chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới, đã cho rằng
chính ngành xây dựng là “át chủ bài” kích thích tăng trưởng kinh tế
Việt Nam[2], vượt qua chỉ tiêu GDP dự báo, với kết quả 5,2% đạt được
trong năm 2009.
Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước trong ngành xây dựng

Trang 4

Nhóm 6 – 09CMT
Cảnh

GVHD: PGS-TS: Trương Thanh

Trái ngược với các đóng góp quan trọng về mặt kinh tế, ngành công
nghiệp xây dựng thường gây ra những tác độ...
Nhóm 6 – 09CMT GVHD: PGS-TS: Trương Thanh
Cảnh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA MÔI TRƯỜNG
Lớp 09CMT
Kiểm soát ô nhiễm nước
trong ngành xây dựng
GVHD: PGS-TS Trương Thanh Cảnh
Nhóm sinh viên thực hiện: nhóm 6
kiểm soát ô nhiễm trong ngành xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiểm soát ô nhiễm trong ngành xây dựng - Người đăng: huongtram1624
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
kiểm soát ô nhiễm trong ngành xây dựng 9 10 397